APA Citation

Krátký, M., Klauserová, Ž. J., & Unger, F. K. (1760). REGNUM PURPURATUM, Králowstwj negdražssým Ssarlatem ozdobené Widitedlné, Ne toho Swěta nebo Náměstka Krále Kněze wěčného podle Ržádu Melchyzedecha KRYSTA, Sláwy téhož Králowstwj newiditedlné, Zákona nowého nad Oběti, nekrwawau založené, plné Milosti, a a [sic] Prawdy, Swato-Ržjmské, Katolické, a Aposstolské, s Krwj předrahau Geho, tež swých Aposstolů, y giných pro Zákon ten Mučedlnjků Skropené w Wesskerem Swětě Gedno Od Dnů Jana Křtitele až dosawáde Králowstwj Nebeského Násylu trpjcýho k Vchwácenj, Kněžstwj Králowského wěčného in Centro w Punktu, neb v Prostřed Země Cžeské Prwnj Totiž Cýrkew, neb Shromážděnj wěrných, tež s Infulirowaným Probosstem (tit.) SS. Kosmy a Damiana Mučedlnjků, Collegiatae Ecclesiae Antiquissimi Capituli Kanownjků, w kterém obogjm Shromážděnj Děkanské na wěčné Cžasy infulirowané, jure patronatus k Arcy-Biskupstwj Pražskému patřjcý: nynj resignatione vacirugjcý, k wětssý Cti, a Sláwě Cýrkwe, y Kapitole w Arcy-Dyecezy druhý, nebo Generalis Vicarius Officialis, & Suffraganeus z Hradu Pražského Metro-Politanský (tit.) Swato-Janský Kanownjk, Themiscirienský Biskup, po Amiclenským Biskupu Arcy-Biskupským Poswětiteli, z téhož Hradu Pražskýho Kanownjkowi odcházegjcým na Diaecezanskau Litoměřjcskau Biskupskau Stolicy, w Chrámu Páně Ssarlatem wzáctně ozdobeným Králowským w Collegialnjm SS. Kosmy a Damiana, Krwj Wácslawa Swatýho wlastnj Mučedlnjckau poswěceným: To samé Cžlowěk geden Vrozený Odssel do Kraginy daleké, aby sobě přigal Králowstwj, a zase navrátil se, Luc. 19. v. 12. Před Twářj swau posýlage dwa, kam měl sám přigjti. Luc. 10. v. 1. Dne 18. Augusti běžjcýho Roku za Kanownjky wywolené, skrze Djl Krage Kauřjmského, a Mlado-Boleslawského Foraneos Vicarios Archi-Episcopales, aby ge w přigatém dnes Kralowstwj swém, dnes spolu seděti včinil, to wssak Prwe Než byl sobě přigal Cýrkwi, y Kapitole Spolu s Wysoce Důstogným Installantem swým, tež s dwauma ze Gména omluwený Gemu Těch dwauch Žádost snážně přednessená Gim V Přitomnosti Geho wysoce wzáctné k Powáženj, gak w slawném Králowstwj seděti budau, Počátek Králowstwj tohoto Swěta, y ne Swěta toho, w wesskerem Swětě gednoho, in Centro Boëmiae prwnjho, téhož wzlásstě Sláwa, a Wznessenost, Starožitnost wyprawowaná. Oni pak Za Panowánj Krále Cžeského MARIAE THERESIAE, Sprawowánj Cýrkwe samo-spasytedlné Kljmenta Papeže téhož Gména XIIIho, Ržjzenj Archi-Diaecesi Jana Maurycya Arcy-Biskupa 21. Pražskýho, na Den Vicaria Gen. Officiala a Suffraganea Arcy-Biskupskýho Biskupa Themicirienského, Cýrkwe, y Kapitole Staro-Boleslawské za Děkana slawné Infulacy, též swé týž Kapitoly SS. Kosmy, a Damiana Mučedlnjků Collegiatae Ecclesiae za Kanownjky, v Přítomnosti Králowských Wywýssenostech Polských mladssýho Dworu Saského, Wysoce-Důstogné Kapitoly wždy wěrné z Hradu Pražského, téměř celé Wysoce-Důstogné Consistoře Pražské, PP. Assessorů Installacy w Collegialnjm Kostele SS. Kosmy, a Damiana držané, spjssegi ale w Chrámu Páně S. Wácslawa Staro-Boleslawském, by předně BOhu sebe powyssugjcýmu, gakož y do Králowstwj swého vwáděgjcýmu, w něm Mjsta prázdné sobě wykazugjcýmu wděčnýma se vkázali, a co hodného BOhu, y Gemu včiniti by měli, společně se vradili Chwálo-řečně namluwené. Wytisstěno w Praze: V Žoffye Kyrchnerowé, Králowské Dworské Ympressorky, skrz Frantisska Karla Ungera Faktora.

Chicago Style Citation

Krátký, Matěj, Žofie Johana Klauserová, and František Karel Unger. REGNUM PURPURATUM, Králowstwj Negdražssým Ssarlatem Ozdobené Widitedlné, Ne Toho Swěta Nebo Náměstka Krále Kněze Wěčného Podle Ržádu Melchyzedecha KRYSTA, Sláwy Téhož Králowstwj Newiditedlné, Zákona Nowého Nad Oběti, Nekrwawau Založené, Plné Milosti, a a [sic] Prawdy, Swato-Ržjmské, Katolické, a Aposstolské, S Krwj Předrahau Geho, Tež Swých Aposstolů, Y Giných Pro Zákon Ten Mučedlnjků Skropené W Wesskerem Swětě Gedno Od Dnů Jana Křtitele Až Dosawáde Králowstwj Nebeského Násylu Trpjcýho K Vchwácenj, Kněžstwj Králowského Wěčného in Centro W Punktu, Neb V Prostřed Země Cžeské Prwnj Totiž Cýrkew, Neb Shromážděnj Wěrných, Tež S Infulirowaným Probosstem (tit.) SS. Kosmy a Damiana Mučedlnjků, Collegiatae Ecclesiae Antiquissimi Capituli Kanownjků, W Kterém Obogjm Shromážděnj Děkanské Na Wěčné Cžasy Infulirowané, Jure Patronatus K Arcy-Biskupstwj Pražskému Patřjcý: Nynj Resignatione Vacirugjcý, K Wětssý Cti, a Sláwě Cýrkwe, Y Kapitole W Arcy-Dyecezy Druhý, Nebo Generalis Vicarius Officialis, & Suffraganeus Z Hradu Pražského Metro-Politanský (tit.) Swato-Janský Kanownjk, Themiscirienský Biskup, Po Amiclenským Biskupu Arcy-Biskupským Poswětiteli, Z Téhož Hradu Pražskýho Kanownjkowi Odcházegjcým Na Diaecezanskau Litoměřjcskau Biskupskau Stolicy, W Chrámu Páně Ssarlatem Wzáctně Ozdobeným Králowským W Collegialnjm SS. Kosmy a Damiana, Krwj Wácslawa Swatýho Wlastnj Mučedlnjckau Poswěceným: To Samé Cžlowěk Geden Vrozený Odssel Do Kraginy Daleké, Aby Sobě Přigal Králowstwj, a Zase Navrátil Se, Luc. 19. V. 12. Před Twářj Swau Posýlage Dwa, Kam Měl Sám Přigjti. Luc. 10. V. 1. Dne 18. Augusti Běžjcýho Roku Za Kanownjky Wywolené, Skrze Djl Krage Kauřjmského, a Mlado-Boleslawského Foraneos Vicarios Archi-Episcopales, Aby Ge W Přigatém Dnes Kralowstwj Swém, Dnes Spolu Seděti Včinil, to Wssak Prwe Než Byl Sobě Přigal Cýrkwi, Y Kapitole Spolu S Wysoce Důstogným Installantem Swým, Tež S Dwauma Ze Gména Omluwený Gemu Těch Dwauch Žádost Snážně Přednessená Gim V Přitomnosti Geho Wysoce Wzáctné K Powáženj, Gak W Slawném Králowstwj Seděti Budau, Počátek Králowstwj Tohoto Swěta, Y Ne Swěta Toho, W Wesskerem Swětě Gednoho, in Centro Boëmiae Prwnjho, Téhož Wzlásstě Sláwa, a Wznessenost, Starožitnost Wyprawowaná. Oni Pak Za Panowánj Krále Cžeského MARIAE THERESIAE, Sprawowánj Cýrkwe Samo-spasytedlné Kljmenta Papeže Téhož Gména XIIIho, Ržjzenj Archi-Diaecesi Jana Maurycya Arcy-Biskupa 21. Pražskýho, Na Den Vicaria Gen. Officiala a Suffraganea Arcy-Biskupskýho Biskupa Themicirienského, Cýrkwe, Y Kapitole Staro-Boleslawské Za Děkana Slawné Infulacy, Též Swé Týž Kapitoly SS. Kosmy, a Damiana Mučedlnjků Collegiatae Ecclesiae Za Kanownjky, V Přítomnosti Králowských Wywýssenostech Polských Mladssýho Dworu Saského, Wysoce-Důstogné Kapitoly Wždy Wěrné Z Hradu Pražského, Téměř Celé Wysoce-Důstogné Consistoře Pražské, PP. Assessorů Installacy W Collegialnjm Kostele SS. Kosmy, a Damiana Držané, Spjssegi Ale W Chrámu Páně S. Wácslawa Staro-Boleslawském, By Předně BOhu Sebe Powyssugjcýmu, Gakož Y Do Králowstwj Swého Vwáděgjcýmu, W Něm Mjsta Prázdné Sobě Wykazugjcýmu Wděčnýma Se Vkázali, a Co Hodného BOhu, Y Gemu Včiniti By Měli, Společně Se Vradili Chwálo-řečně Namluwené. Wytisstěno w Praze: V Žoffye Kyrchnerowé, Králowské Dworské Ympressorky, skrz Frantisska Karla Ungera Faktora, 1760.

MLA Citation

Krátký, Matěj, Žofie Johana Klauserová, and František Karel Unger. REGNUM PURPURATUM, Králowstwj Negdražssým Ssarlatem Ozdobené Widitedlné, Ne Toho Swěta Nebo Náměstka Krále Kněze Wěčného Podle Ržádu Melchyzedecha KRYSTA, Sláwy Téhož Králowstwj Newiditedlné, Zákona Nowého Nad Oběti, Nekrwawau Založené, Plné Milosti, a a [sic] Prawdy, Swato-Ržjmské, Katolické, a Aposstolské, S Krwj Předrahau Geho, Tež Swých Aposstolů, Y Giných Pro Zákon Ten Mučedlnjků Skropené W Wesskerem Swětě Gedno Od Dnů Jana Křtitele Až Dosawáde Králowstwj Nebeského Násylu Trpjcýho K Vchwácenj, Kněžstwj Králowského Wěčného in Centro W Punktu, Neb V Prostřed Země Cžeské Prwnj Totiž Cýrkew, Neb Shromážděnj Wěrných, Tež S Infulirowaným Probosstem (tit.) SS. Kosmy a Damiana Mučedlnjků, Collegiatae Ecclesiae Antiquissimi Capituli Kanownjků, W Kterém Obogjm Shromážděnj Děkanské Na Wěčné Cžasy Infulirowané, Jure Patronatus K Arcy-Biskupstwj Pražskému Patřjcý: Nynj Resignatione Vacirugjcý, K Wětssý Cti, a Sláwě Cýrkwe, Y Kapitole W Arcy-Dyecezy Druhý, Nebo Generalis Vicarius Officialis, & Suffraganeus Z Hradu Pražského Metro-Politanský (tit.) Swato-Janský Kanownjk, Themiscirienský Biskup, Po Amiclenským Biskupu Arcy-Biskupským Poswětiteli, Z Téhož Hradu Pražskýho Kanownjkowi Odcházegjcým Na Diaecezanskau Litoměřjcskau Biskupskau Stolicy, W Chrámu Páně Ssarlatem Wzáctně Ozdobeným Králowským W Collegialnjm SS. Kosmy a Damiana, Krwj Wácslawa Swatýho Wlastnj Mučedlnjckau Poswěceným: To Samé Cžlowěk Geden Vrozený Odssel Do Kraginy Daleké, Aby Sobě Přigal Králowstwj, a Zase Navrátil Se, Luc. 19. V. 12. Před Twářj Swau Posýlage Dwa, Kam Měl Sám Přigjti. Luc. 10. V. 1. Dne 18. Augusti Běžjcýho Roku Za Kanownjky Wywolené, Skrze Djl Krage Kauřjmského, a Mlado-Boleslawského Foraneos Vicarios Archi-Episcopales, Aby Ge W Přigatém Dnes Kralowstwj Swém, Dnes Spolu Seděti Včinil, to Wssak Prwe Než Byl Sobě Přigal Cýrkwi, Y Kapitole Spolu S Wysoce Důstogným Installantem Swým, Tež S Dwauma Ze Gména Omluwený Gemu Těch Dwauch Žádost Snážně Přednessená Gim V Přitomnosti Geho Wysoce Wzáctné K Powáženj, Gak W Slawném Králowstwj Seděti Budau, Počátek Králowstwj Tohoto Swěta, Y Ne Swěta Toho, W Wesskerem Swětě Gednoho, in Centro Boëmiae Prwnjho, Téhož Wzlásstě Sláwa, a Wznessenost, Starožitnost Wyprawowaná. Oni Pak Za Panowánj Krále Cžeského MARIAE THERESIAE, Sprawowánj Cýrkwe Samo-spasytedlné Kljmenta Papeže Téhož Gména XIIIho, Ržjzenj Archi-Diaecesi Jana Maurycya Arcy-Biskupa 21. Pražskýho, Na Den Vicaria Gen. Officiala a Suffraganea Arcy-Biskupskýho Biskupa Themicirienského, Cýrkwe, Y Kapitole Staro-Boleslawské Za Děkana Slawné Infulacy, Též Swé Týž Kapitoly SS. Kosmy, a Damiana Mučedlnjků Collegiatae Ecclesiae Za Kanownjky, V Přítomnosti Králowských Wywýssenostech Polských Mladssýho Dworu Saského, Wysoce-Důstogné Kapitoly Wždy Wěrné Z Hradu Pražského, Téměř Celé Wysoce-Důstogné Consistoře Pražské, PP. Assessorů Installacy W Collegialnjm Kostele SS. Kosmy, a Damiana Držané, Spjssegi Ale W Chrámu Páně S. Wácslawa Staro-Boleslawském, By Předně BOhu Sebe Powyssugjcýmu, Gakož Y Do Králowstwj Swého Vwáděgjcýmu, W Něm Mjsta Prázdné Sobě Wykazugjcýmu Wděčnýma Se Vkázali, a Co Hodného BOhu, Y Gemu Včiniti By Měli, Společně Se Vradili Chwálo-řečně Namluwené. Wytisstěno w Praze: V Žoffye Kyrchnerowé, Králowské Dworské Ympressorky, skrz Frantisska Karla Ungera Faktora, 1760.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.