EPHEMEROLOGIVM ECCLESIASTICO-RUBRICISTICUM NOVUM, CONTINENS SINGVLARIA DOMINICARUM AC FERIARUM, NEC NON FESTORUM AC PRO-FESTORUM, SEU VIGILIARUM, Diversis Temporibus ac Locis diversimode per anni Decursum respective Occurrentium & Concurrentium; simúlque APHORISMOS Cujuslibet Diei OFFICIUM (in quacunque respective Occurrentia & Concurrentia) uti & MISSAS quascunque (etiam Votivas, ac Defunctorum) tam Solennes, quam Privatas, in quorumlibet Locorum Ecclesijs, Breviario ac Missali Romano utentibus, tam intra, quam extra Chorum debite ordinandi

Main Author: Halden, Johann Baptist, 1649-asi 1726
Other Authors: Kaspar Ignaz, brixenský biskup, 1671-1747, Schuchegger, Joseph, činný 1697-1739
Format: Books
Language: Latin
Published: BRIXINAE : Typis & Sumptibus Josephi Schuechegger, Aul. Episc. Typogr 1717
Subjects:
Item Description: "Cum Facultate Superiorum, [et] Privilegio Sac. Caes. Majestatis"
Na fol. )(2r-4v: "CELSISSIMO, AC REVERENDISSIMO DOMINO, DOMINO CASPARO IGNATIO, EPISCOPO, ET S.R.I. PRINCIPI BRIXINENSI, EX COMITIBUS KINIGL, &c. &c. PRINCIPI, AC DOMINO DOMINO SUO CLEMENTISSIMO FELICITATEM. VT hanc obscuri Nominis Scriptionem ... Infimus ac devotissimus Joannes Baptista Halden S.J."
Na fol. )(1r (za dedikací; podle poznámky dole vedle signatury, patří tento list na konec první části, za s. 316): "Corrigenda [et] Addenda in I. Parte."; následují dva listy složky )()( - dvojlist však byl knihařem přehnut na opačnou stranu, čímž je pořadí listů a stran v nesprávném pořadí, a sice: )()(2r, záhlaví: "Praemonitio ad Lectorem.", incipit: "bitur, placeat Benevolo Lectori ...", dále )()(2v: "SI à Choro, à Navigio, ab Exercitu Ordinem ... Cresolius in Mystagog. Lib. 3. Cap. 20.", kustod na této straně: "PARS I."; následuje )()(1r: "PRIVILEGIUM. EGo Matthaeus Peckh Societatis IESV per superiorem Germaniam Praepositus Provincialis, facta mihi potestate ... facultatem concedo typis vulgandi Dño Iosepho Schuechegger, Aulico-Episcopali Typographo Brixinensi librum, cui titulus Ephemerologium ... à Censoribus ad id deputatis lectum, probatúmque : nec non utensi Caesareô Privilegiô, quo prohibetur, ne ullas alius dictum librum recudat, ... In cujus fidem has manu mea subscriptas, ... Neoburgi 30. Ian. 1715. Matthaeus Peckh S.J.", na rubu téhož listu: "Praemonitio ad Lectorem. NE Lectori hujus Operis ...", kustod na téže straně: "bitur,", následuje list se sign. )()(: "Corrigenda [et] Addenda in II. Parte.", podle poznámky dole patří tento list na konec druhé části, za s. 478
Na s. 1: "PARS PRIMA, Continens SINGVLARIA Dominicarum, ac Feriarum, nec non Festorum quorundam (monilium) in quibusdam illarum celebrari solitorum."; na konci s. 316: "Finis Partis Primae."; na fol. [A]1r (za s. 316): "PARS SECUNDA, CONTINENS SINGVLARIA FESTORUM, AC PRO-FESTORUM, SEU VIGILIARUM.", s. 1 (fol. [A2]r): "TITULUS I. Singularia Festorum, ..."; s. 478: "Finis Partis Secundae."; na s. za 478: "PARS TERTIA, CONTINENS PARATHEMATA EPHEMEROLOGIJ ECCLESIASTICO-RUBRICISTICI."; s. 1 (fol. ][A2][r): "TITULUS I. De Ritu, ac Modo Celebrandi Festa Patronorum Loci, ..."; s. 294: "TITULUS ULTIMUS. MISCELLANEA Rubricistica, Ordine Alphabetico ad Modum Indicis ac Repertorij digesta."; na poslední tištěné straně: "Corrigenda [et] Addenda in III. Parte."
Chyby ve stránkování: v první části strana 67 je označena číslem 76, v druhé části s. 333 číslem 316, s. 342 číslem 320; ve třetí části s. 133 číslem 33, s. 134 číslem 34, s. 271 číslem 171
Titulní strana tištěna černě a červeně, linky. Na začátku textu dedikace rámovaná konturová iniciála V na ozdobném pozadí ve výšce 6 řádků, na začátku textu privilegia na fol. )()(1r konturová iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 6 řádků, na začátku textu první a druhé části rámované konturové iniciály zalomené na výšku sedmi řádků, ve třetí části ve výšce osmi řádků; verzálky ve volném prostoru, ornamentální pásy, na s. 1 první části rytý rámovaný vlys s monogramem IHS uprostřed; viněty (s. 65, 73, 85, 90, 109, 222, 239, 316; v 2. části: 76, 157, 273; ve 3. části: 152, 291, 293), ozdůbky na konci textu složené do kratších linek nebo větších obrazců (s. 118, 131, 142, 234, 246, 255, 280; v 2. části: 237, 314, 353, ve 3. části: 115, 124, 167, 255), v záhlaví první strany dedikace (fol. )(2r) křížek, kulaté závorky a ozdůbky, číslo na straně 1 všech tří částí ve dvojích kulatých závorkách = )(1.)( mezi ozdůbkami uprostřed záhlaví; na číslovaných stranách s textovým záhlavím arabská paginace ve vnějších horních rozích (čísla jsou často tištěna nezřetelně nebo jsou rozmazána); živá záhlaví, signatury, kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích
Note (ownership history): Na titulní straně rkp.: "Conuentus Capuccinor. Bulsani."
Note (binding): Vazba pergamenová na dřevěných deskách, šití na 3 pravé vazy, tmavá modrozelená ořízka, dvě mosazné spony na kožených řemenech. Na hřbetu novodobý papírový štítek s číslem VII. Odřeno a ušpiněno, hřbet velmi poškozen, prostřední část hřbetu chybí, zbytek potrhán, trny k zapnutí spon chybí
Physical Description: 16 nečíslovaných stran, 316 stran, 2 nečíslované strany, 478 stran, 2 nečíslované strany, 325 stran, 1 nečíslovaná strana ; 4°
Books
LEADER 07262nam a2200505 i 4500
001 0377429
003 CZ-CbJVK
005 20181114112528.2
007 ta
008 120427s1717----it-----e------000-0-lat-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 27-5  |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 27-564  |2 MRF 
080 |a 272-565  |2 MRF 
080 |a 27-563.4  |2 MRF 
080 |a 272-528  |2 MRF 
080 |a (035)  |2 MRF 
100 1 |a Halden, Johann Baptist,  |d 1649-asi 1726  |7 xx0149588  |4 aut 
245 1 0 |a EPHEMEROLOGIVM ECCLESIASTICO-RUBRICISTICUM NOVUM, CONTINENS SINGVLARIA DOMINICARUM AC FERIARUM, NEC NON FESTORUM AC PRO-FESTORUM, SEU VIGILIARUM, Diversis Temporibus ac Locis diversimode per anni Decursum respective Occurrentium & Concurrentium; simúlque APHORISMOS Cujuslibet Diei OFFICIUM (in quacunque respective Occurrentia & Concurrentia) uti & MISSAS quascunque (etiam Votivas, ac Defunctorum) tam Solennes, quam Privatas, in quorumlibet Locorum Ecclesijs, Breviario ac Missali Romano utentibus, tam intra, quam extra Chorum debite ordinandi /  |c Pro totius Venerabilis Cleri ad Breviarium ac Missale Romanum adstricti quotidiano usu, ac practica in quibuslibet Dubijs Rubricisticis Directione, ex ejusdem Breviarij [et] Missalis Romani Rubricis, harúmque praecipuis Interpretibus, nec non ex varijs, qua Summorum Pontificum, qua Sacr. Rit. Congregationum Decretis, ac Ordinationibus [et]c. depromptos, [et] in lucem datos A P. JOANNE BAPTISTA HALDEN e Soc. JESU, SS. Theolog. Doct. ejusdémque in Universit. Oenipont. antehac Profess. Ordin. postea autem ibid. Colleg. S.J. Stud. Super. & Templi SS. Trinit. Praefecto 
246 3 |a Ephemerologium ecclesiastico-rubricisticum novum 
264 1 |a BRIXINAE :  |b Typis & Sumptibus Josephi Schuechegger, Aul. Episc. Typogr.,  |c 1717 
300 |a 16 nečíslovaných stran, 316 stran, 2 nečíslované strany, 478 stran, 2 nečíslované strany, 325 stran, 1 nečíslovaná strana ;  |c 4° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a "Cum Facultate Superiorum, [et] Privilegio Sac. Caes. Majestatis" 
500 |a Na fol. )(2r-4v: "CELSISSIMO, AC REVERENDISSIMO DOMINO, DOMINO CASPARO IGNATIO, EPISCOPO, ET S.R.I. PRINCIPI BRIXINENSI, EX COMITIBUS KINIGL, &c. &c. PRINCIPI, AC DOMINO DOMINO SUO CLEMENTISSIMO FELICITATEM. VT hanc obscuri Nominis Scriptionem ... Infimus ac devotissimus Joannes Baptista Halden S.J." 
500 |a Na fol. )(1r (za dedikací; podle poznámky dole vedle signatury, patří tento list na konec první části, za s. 316): "Corrigenda [et] Addenda in I. Parte."; následují dva listy složky )()( - dvojlist však byl knihařem přehnut na opačnou stranu, čímž je pořadí listů a stran v nesprávném pořadí, a sice: )()(2r, záhlaví: "Praemonitio ad Lectorem.", incipit: "bitur, placeat Benevolo Lectori ...", dále )()(2v: "SI à Choro, à Navigio, ab Exercitu Ordinem ... Cresolius in Mystagog. Lib. 3. Cap. 20.", kustod na této straně: "PARS I."; následuje )()(1r: "PRIVILEGIUM. EGo Matthaeus Peckh Societatis IESV per superiorem Germaniam Praepositus Provincialis, facta mihi potestate ... facultatem concedo typis vulgandi Dño Iosepho Schuechegger, Aulico-Episcopali Typographo Brixinensi librum, cui titulus Ephemerologium ... à Censoribus ad id deputatis lectum, probatúmque : nec non utensi Caesareô Privilegiô, quo prohibetur, ne ullas alius dictum librum recudat, ... In cujus fidem has manu mea subscriptas, ... Neoburgi 30. Ian. 1715. Matthaeus Peckh S.J.", na rubu téhož listu: "Praemonitio ad Lectorem. NE Lectori hujus Operis ...", kustod na téže straně: "bitur,", následuje list se sign. )()(: "Corrigenda [et] Addenda in II. Parte.", podle poznámky dole patří tento list na konec druhé části, za s. 478 
500 |a Na s. 1: "PARS PRIMA, Continens SINGVLARIA Dominicarum, ac Feriarum, nec non Festorum quorundam (monilium) in quibusdam illarum celebrari solitorum."; na konci s. 316: "Finis Partis Primae."; na fol. [A]1r (za s. 316): "PARS SECUNDA, CONTINENS SINGVLARIA FESTORUM, AC PRO-FESTORUM, SEU VIGILIARUM.", s. 1 (fol. [A2]r): "TITULUS I. Singularia Festorum, ..."; s. 478: "Finis Partis Secundae."; na s. za 478: "PARS TERTIA, CONTINENS PARATHEMATA EPHEMEROLOGIJ ECCLESIASTICO-RUBRICISTICI."; s. 1 (fol. ][A2][r): "TITULUS I. De Ritu, ac Modo Celebrandi Festa Patronorum Loci, ..."; s. 294: "TITULUS ULTIMUS. MISCELLANEA Rubricistica, Ordine Alphabetico ad Modum Indicis ac Repertorij digesta."; na poslední tištěné straně: "Corrigenda [et] Addenda in III. Parte." 
500 |a Chyby ve stránkování: v první části strana 67 je označena číslem 76, v druhé části s. 333 číslem 316, s. 342 číslem 320; ve třetí části s. 133 číslem 33, s. 134 číslem 34, s. 271 číslem 171 
500 |a Titulní strana tištěna černě a červeně, linky. Na začátku textu dedikace rámovaná konturová iniciála V na ozdobném pozadí ve výšce 6 řádků, na začátku textu privilegia na fol. )()(1r konturová iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 6 řádků, na začátku textu první a druhé části rámované konturové iniciály zalomené na výšku sedmi řádků, ve třetí části ve výšce osmi řádků; verzálky ve volném prostoru, ornamentální pásy, na s. 1 první části rytý rámovaný vlys s monogramem IHS uprostřed; viněty (s. 65, 73, 85, 90, 109, 222, 239, 316; v 2. části: 76, 157, 273; ve 3. části: 152, 291, 293), ozdůbky na konci textu složené do kratších linek nebo větších obrazců (s. 118, 131, 142, 234, 246, 255, 280; v 2. části: 237, 314, 353, ve 3. části: 115, 124, 167, 255), v záhlaví první strany dedikace (fol. )(2r) křížek, kulaté závorky a ozdůbky, číslo na straně 1 všech tří částí ve dvojích kulatých závorkách = )(1.)( mezi ozdůbkami uprostřed záhlaví; na číslovaných stranách s textovým záhlavím arabská paginace ve vnějších horních rozích (čísla jsou často tištěna nezřetelně nebo jsou rozmazána); živá záhlaví, signatury, kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích 
561 |a Na titulní straně rkp.: "Conuentus Capuccinor. Bulsani."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: VII (razítko na novodobém štítku na hřbetu); SC 727  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: červotoč, skvrny  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba pergamenová na dřevěných deskách, šití na 3 pravé vazy, tmavá modrozelená ořízka, dvě mosazné spony na kožených řemenech. Na hřbetu novodobý papírový štítek s číslem VII. Odřeno a ušpiněno, hřbet velmi poškozen, prostřední část hřbetu chybí, zbytek potrhán, trny k zapnutí spon chybí  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a katolická liturgie  |7 ph121529  |2 czenas 
650 0 7 |a slavení neděle  |7 ph138529  |2 czenas 
650 0 7 |a katolické svátky  |7 ph114898  |2 czenas 
650 0 7 |a církevní rok  |7 ph114290  |2 czenas 
655 7 |a příručky  |7 fd133209  |2 czenas 
700 1 |a Kaspar Ignaz,  |c brixenský biskup,  |d 1671-1747  |4 dte 
700 1 |a Schuchegger, Joseph,  |d činný 1697-1739  |4 prt 
903 |a RP 
910 |a CBA001