Pjsně Duchownj Ewangelistské z Pjsem Swatých, a w nich zawřeného Božjho Včenj, složené, z přjčin hodných opět bedliwě přehlédnuté: a gakož předně ke cti a chwále wěčného Boha, w Trogicy blahoslawené, tak potom k spasytedlnému Cýrkwj Gezukrystowých w národu Českém, y giných, gazyku Českému rozuměgjcých, v wjře Božj wzdělánj a vtwrzenj, wydané
Léta, MDCXV. Přidáni gsau k nim Žalmowé Dawida S. w rytmy a zpěwy pobožné, sformowanj

Corporate Author: Tiskárna bratrská (Ivančice, Kralice, Lešno)
Format: Books
Language: Czech
Latin
Published: [V Kralicích] : [vytištěno v tiskárně Českých bratří] [1615]
Subjects:
Item Description: Místo tisku a tiskárna podle Knihopisu
Český text gotikou, latinský antikvou (latinské verše na stranách 530-532). Titulní strana kancionálu a žaltáře ve stejném dřevořezovém rámu s renesančním portálem, na rubu dřevořez s císařským dcojhlavým orlem. Titulní strany jednotlivých dilů kancionálu ve stejných dřevořezových rámcích s architektonickými a rostlinnými motivy a signaturou WE (Václav Elam). Na titulní straně 1. a 4. dílu nahoře beránek s korouhví, na titulní straně 2. dílu český lev a na titulní straně 3. dílu moravská orlice; na rubu dílových titulních listů v bohatých rámcích s věnci a květinami "Pořádek Tytulů Pjsnj ...". Všechny ostatní strany v rámech z dvojlinek. Plastické iniciály s rostlinnými a arabeskovými motivy na plném pozadí ve výšce 4-8 řádků, konturové iniciály na plném nebo ornamentálním pozadí ve výšce 2-5 řádků, plné iniciály ve volném prostoru ve výšce 1-3 řádků; ornamentální vlysy, některé s erby, emblémy a monogramy; rostlinné, pletencové a maureskní viněty, některé s emblémy a monogramy (na s. 686 hvězdicová viněta s 13 monogramy); ukazovací ručičky, pěticípé hvězdičky, plné žaludy, trojlístky, svlačcové lístky, ozdůbky; apertury o 20 listových vrstvách, živá záhlaví, arabské stránkování ve vnějších horních rozích, marginálie, signatury, stránkové kustody; pětilinková notace; sazba většinou ve dvou sloupcích
Note (about content): Prwnj djl Pjsnj Ewangelistských o Bohu a spasytedlných skutcých geho: gimiž se stalo wykaupenj člowěka padlého [nečíslovaná strana 7] -- Druhý djl Pjsnj Ewangelistských o Cýrkwi swaté, swjtězylé y rytěřugjcý [strana 219] -- Třetj djl Pjsnj Ewangelistských o Poctě Božj prawé, z wjry pocházegjcý [strana 391] -- Čtwrtý djl Pjsnj Ewangelistských o Wěcech budaucých, a giných, k tomu připogených [strana 477] -- IN SACRUM CANCIONUM VOLUMEN [strana 530-532] -- Registrum na wssecky pjsně Kancyonálu tohoto [strana 533-546] -- Žalmowé, To gest, Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkew swatá, stará y nowá, při Službách Božjch, wůbec y obzwlásstně, wždycky, s mnohým prospěchem spasytedlným vžjwala: w Rytmy České k zpjwánj, w Gednotě Bratrské složeni y wytisstěni: Nynj pak k Kancyonálu Pjsnj swatých pro rozssjřenj cti a sláwy Božj a wzdělánj prawého Křesťanského náboženstwj, připogeni. Léta Páně, MDCXV. [strana 549] -- Regstřjk, vkazugjcý gak se který Žalm a na které stránce počíná [strana 687] -- Regstřjk Pjsnj duchownjch ... [strana 691]
Note (citation/references): Knihopis,
Note (binding): Novodobá celokožená vazba (asi z konce 19. století), použity dřevěné, pravděpodobně původní desky i původní mosazné nárožnice a háčkové spony, z nichž spodní je utržena, šití na 5 pravých vazů, v mezivazí vytlačen titul, kolem vazů slepotiskové linky, desky rámovány dvojitou linkou, tmavá ořízka. Kožený potah místy odřen
Physical Description: 8 nečíslovaných stran, 707 stran, 1 nečíslovaná strana : noty ; 2°
Books
Table of Contents:
  • Prwnj djl Pjsnj Ewangelistských o Bohu a spasytedlných skutcých geho: gimiž se stalo wykaupenj člowěka padlého [nečíslovaná strana 7]
  • Druhý djl Pjsnj Ewangelistských o Cýrkwi swaté, swjtězylé y rytěřugjcý [strana 219]
  • Třetj djl Pjsnj Ewangelistských o Poctě Božj prawé, z wjry pocházegjcý [strana 391]
  • Čtwrtý djl Pjsnj Ewangelistských o Wěcech budaucých, a giných, k tomu připogených [strana 477]
  • IN SACRUM CANCIONUM VOLUMEN [strana 530-532]
  • Registrum na wssecky pjsně Kancyonálu tohoto [strana 533-546]
  • Žalmowé, To gest, Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkew swatá, stará y nowá, při Službách Božjch, wůbec y obzwlásstně, wždycky, s mnohým prospěchem spasytedlným vžjwala: w Rytmy České k zpjwánj, w Gednotě Bratrské složeni y wytisstěni: Nynj pak k Kancyonálu Pjsnj swatých pro rozssjřenj cti a sláwy Božj a wzdělánj prawého Křesťanského náboženstwj, připogeni. Léta Páně, MDCXV. [strana 549]
  • Regstřjk, vkazugjcý gak se který Žalm a na které stránce počíná [strana 687]
  • Regstřjk Pjsnj duchownjch ... [strana 691]