Neue Nachrichten von den Missionen der Jesuiten in Paraguay und von andern damit verbundenen Vorgängen in der spanischen Monarchie

Format: Books
Language: German
Spanish
Published: Hamburg : In Commißion bey der typographischen Gesellschaft 1768
Subjects:
Item Description: "Aus dem Spanischen"
Německý text frakturou, latinský text a jinojazyčné místní názvy antikvou. Na titulní straně linka, impresum pod dvojlinkou. Rokoková ilustrační rytiny v záhlaví na s. III (fol. *2r) a tamtéž iniciála D na začátku textu v ozdobném rámečku, na s. 3 přítisku ilustrační rytina v záhkaví a drobná rytinka u iniciály D na začátku textu, ozdůbky v záhlaví, krátké dvojlinky na konci textu i v textu (s. XVII), signatury, kustody
Složená kolorovaná mědirytina "Geographischer Baum, welcher die Besitzungen der Jesuiten in der ganzen Welt, und die Anzahl aller Glieder dieser Gesellschaft vorgestellt. Nach einem im Jahr 1762. von Rom abgesandten Verzeichnis." (345x265 mm), dvě textové přílohy obsahují popis k této kresbě; na další mědirytině mapa Paraguaye: "LE PARAGUAY oules R.R.P.P. de la Compagnie de IESUS ontrépanduleurs MISSIONS. PAR LE S.R. D'ANVILLE Geographe ord.re du Roi. Octobre 1733." (310x290 mm)
Na s. XVII-XXIII seznamy jezuitských kolejí a domů ve Španělsku a ve španělské Americe a na filipínských ostrovech
Note (binding): Složky sešity do bloku na 4 pravé vazy, na začátku i konci několik prázdných listů, svazek nikdy neměl desky a pravděpodobně ani žádnou jinou obálku
Physical Description: XXIII stran, 1 nečíslovaná strana, 86 stran, 2 prázdné strany, 2 složené přílohy, 1 list mapa, 1 list obrazové přílohy ; 8°
Books
Table of Contents:
  • Auszug aus dem Criminal-Proceß wider die Jesuiten in Spanien.
  • 86 s.