Hystoria Židowská
Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knjze wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžtwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města y chrámu Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána

Main Author: Josephus Flavius, 37-asi 100
Other Authors: Plácel, Václav, 1556-1604, Capella, Petr, asi 1550-1599, Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599
Format: Books
Language: Czech
Latin
Greek, Ancient (to 1453)
Published: Tlačeno w Starém městě Pražském : v M. Danyele Adama z Weleslajna 1592
Subjects:
Online Access: Digitalizovaný dokument
Item Description: Nakladatelské údaje podle kolofonu na poslední tištěné straně
Autor podle Knihopisu
Na fol. (*)2r-4r: "Slowútné a wzáctné poctiwosti Panům: Geho milosti Cýsařské Panu Rychtáři, Panu Purgmistru a Raddě, Panům Starssjm Obecnjm, y wssj Obcy města Hradce Králowé nad Labem: Panům mně laskawě přjzniwým ... Dátum w Domě mém w Hrady Králowé nad Labem, Léta od Narozenj Syna Božjho Pána a Spasytele nasseho Gezukrysta, po Patnáctistém a Dewadesátém druhého, w Pondělj v wigilij památky Narozenj Blahoslawené a wždycky čisté Panny Marye, 7. Septembris. kteréhožto dne před lety Třidcýti a ssesti zwůle a zmilosrde[n]stwj Božj[h]° z rodičůw pobožných a Křesťanských tu w městě Hradcy na tento swět gsem se narodil. Léta 1556. Wáclaw Plácel z Elbingu Vřadu Purgkrabstwj Krage Hradeckého, a Města Hradce nad Labem přednj Rásnj Pisař."
Na s. 1: "Předmluwa o vžitcých a rozdjljch této Historie lidu Zidowského, po wězenj Babylonském."; s. 22: "Prwnj Kniha Historie Zidowské O zawedenj lidu Zidowského do Babylona ..."; s. 140: "Druhá Kniha Historye Zidowské O Asmonegských aneb Machabegských ..."; s. 152: Třetj Kniha Historye Zidowské. O rodu Antypatra Jdumegského z Asskalonu ..."; s. 394: "Cžtwrtá a poslednj Kniha Historye Zidowské. O wálce, kterauž Zidé wedli s Ržjmany ..."; s. 463: "Tužebné nařjkánj nad městem Geruzalémem ..."; na Qq1r: "Registrum aneb Jndex gmén wlastnjch y wěcý paměti hodných, o nichž se w těchto čtyřech Knihách Historye Zidowské wypisuge a zmjnka činj."
Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně. Dřevořezové vlysy a lišty, plné ozdobné iniciály ve volném prostoru, na s. 468 dřevořezová viněta, ozdůbky na konci textu, arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody, sazba rejstříku ve dvou sloupcích
Na rubu titulního listu dřevořez se znakem města Hradec Králové 150x130 mm, na tím nápis "INSIGNIA CIVITATIS REGINAE HRADECII SVPRA ALBIM.", podtím oslavné latinské čtyřverší. Na fol. (*)4v dřevořezový erb Václava Plácela mezi dvěma ornamentálními lištami, nad erbem text "INCIGNIA VENCESLAI PLACELII AB ELBING.", pod erbem latinské čtyřverší a jméno jeho autora "Petrus Capella ab Elbing". Na poslední tištěné straně dřevořezový erb Daniela Adama z Veleslavína a pod ním kolofon "Tlačeno w Starém městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta M. D. XCII."
Note (citation/references): Knihopis,
Note (ownership history): Na rubu prázdného listu oproti titulní straně rkp.: "Tuto Knjhu Tomass SSylleneg Wyhandlowal, od Jakoba Klymsse zelhoty. za žiwot Welkeg Krysta Pána. Roku Panie. 1795. Tež Take Jakub Klymess Toho Roku zemřel. Deg mu Bože Lehke odpocžinutj, a Swietlo wiecžné at mu Swjtj Sláwi[e?] Nebeskey až na Wieky Wiekůw, Amen. Tuto Knihu sem dal Přewazowat w Roku 1796. dal sem odnj Knjhařj odwazanj Totjž: 1 fx 24x. Tomass SSyleneg Sedlak w Zbudowie Panstwj Hluboczkeho"; tamtéž rkp.: "Po druhé opravená v Bechyni v roku 1860."
Note (binding): Vazba nová polopergamenová z 20. století - lepenkové desky polepené červeným papírem s bohatým zlaceným rostlinným dekorem (možná se jedná o původní barokní či rokokový papír z 18. století), hřbet a rohy potaženy bílým pergamenem, ořízka starší červená, nové kapitálky; kniha je zabalena do obalu z nebarveného balícího papíru, na hřbetu tohoto obalu inkoustem napsán titul, rok 1592 a tužkou signatura 42-D
Physical Description: 8 nečíslovaných stran, 468 stran, 27 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana : ilustrace ; 2°
Books
LEADER 07164nam a2200625 i 4500
001 0685509
003 CZ-CbJVK
005 20210126104141.9
007 ta
008 161205s1592----xr-ai--e------001-0dcze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |a lat  |k lat  |k ger  |h grc 
043 |a a-is--- 
072 7 |a 94(3)  |x Dějiny zemí starověkého světa  |9 8  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a (33)  |2 MRF 
080 |a (=411.16)  |2 MRF 
080 |a 94(394.5)"0066/0070"  |2 MRF 
080 |a 355.48(394.5)"0066/0070"  |2 MRF 
080 |a 94(=411.16)  |2 MRF 
080 |a (093.3)  |2 MRF 
100 0 |a Josephus Flavius,  |d 37-asi 100  |7 jn19981001581  |4 aut 
245 1 0 |a Hystoria Židowská :  |b Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knjze wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžtwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města y chrámu Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána /  |c Kterážto nikdy prwé w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu. A Wytisstěna w Starém městě Pražském Léta Páně: M.D.XCII. 
246 3 |a Historia židovská 
264 1 |a Tlačeno w Starém městě Pražském :  |b v M. Danyele Adama z Weleslajna,  |c 1592 
300 |a 8 nečíslovaných stran, 468 stran, 27 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana :  |b ilustrace ;  |c 2° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Nakladatelské údaje podle kolofonu na poslední tištěné straně 
500 |a Autor podle Knihopisu 
500 |a Na fol. (*)2r-4r: "Slowútné a wzáctné poctiwosti Panům: Geho milosti Cýsařské Panu Rychtáři, Panu Purgmistru a Raddě, Panům Starssjm Obecnjm, y wssj Obcy města Hradce Králowé nad Labem: Panům mně laskawě přjzniwým ... Dátum w Domě mém w Hrady Králowé nad Labem, Léta od Narozenj Syna Božjho Pána a Spasytele nasseho Gezukrysta, po Patnáctistém a Dewadesátém druhého, w Pondělj v wigilij památky Narozenj Blahoslawené a wždycky čisté Panny Marye, 7. Septembris. kteréhožto dne před lety Třidcýti a ssesti zwůle a zmilosrde[n]stwj Božj[h]° z rodičůw pobožných a Křesťanských tu w městě Hradcy na tento swět gsem se narodil. Léta 1556. Wáclaw Plácel z Elbingu Vřadu Purgkrabstwj Krage Hradeckého, a Města Hradce nad Labem přednj Rásnj Pisař." 
500 |a Na s. 1: "Předmluwa o vžitcých a rozdjljch této Historie lidu Zidowského, po wězenj Babylonském."; s. 22: "Prwnj Kniha Historie Zidowské O zawedenj lidu Zidowského do Babylona ..."; s. 140: "Druhá Kniha Historye Zidowské O Asmonegských aneb Machabegských ..."; s. 152: Třetj Kniha Historye Zidowské. O rodu Antypatra Jdumegského z Asskalonu ..."; s. 394: "Cžtwrtá a poslednj Kniha Historye Zidowské. O wálce, kterauž Zidé wedli s Ržjmany ..."; s. 463: "Tužebné nařjkánj nad městem Geruzalémem ..."; na Qq1r: "Registrum aneb Jndex gmén wlastnjch y wěcý paměti hodných, o nichž se w těchto čtyřech Knihách Historye Zidowské wypisuge a zmjnka činj." 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně. Dřevořezové vlysy a lišty, plné ozdobné iniciály ve volném prostoru, na s. 468 dřevořezová viněta, ozdůbky na konci textu, arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody, sazba rejstříku ve dvou sloupcích 
500 |a Na rubu titulního listu dřevořez se znakem města Hradec Králové 150x130 mm, na tím nápis "INSIGNIA CIVITATIS REGINAE HRADECII SVPRA ALBIM.", podtím oslavné latinské čtyřverší. Na fol. (*)4v dřevořezový erb Václava Plácela mezi dvěma ornamentálními lištami, nad erbem text "INCIGNIA VENCESLAI PLACELII AB ELBING.", pod erbem latinské čtyřverší a jméno jeho autora "Petrus Capella ab Elbing". Na poslední tištěné straně dřevořezový erb Daniela Adama z Veleslavína a pod ním kolofon "Tlačeno w Starém městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta M. D. XCII." 
510 2 |a Knihopis,  |c K03268 
546 |a Částečně latinský text 
561 |a Na rubu prázdného listu oproti titulní straně rkp.: "Tuto Knjhu Tomass SSylleneg Wyhandlowal, od Jakoba Klymsse zelhoty. za žiwot Welkeg Krysta Pána. Roku Panie. 1795. Tež Take Jakub Klymess Toho Roku zemřel. Deg mu Bože Lehke odpocžinutj, a Swietlo wiecžné at mu Swjtj Sláwi[e?] Nebeskey až na Wieky Wiekůw, Amen. Tuto Knihu sem dal Přewazowat w Roku 1796. dal sem odnj Knjhařj odwazanj Totjž: 1 fx 24x. Tomass SSyleneg Sedlak w Zbudowie Panstwj Hluboczkeho"; tamtéž rkp.: "Po druhé opravená v Bechyni v roku 1860."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: 42-D (inkoustem na novodobém štítku s modrým lemováním na přední předsádce); SC 2103  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Vyspraveno: trhliny na titulním listu přelepeny průsvitným papírem, chybějící okraje několika listů doplněny (na př. listy se stranami 149-152, 421 a 422), list s rukopisným vlastnickým záznamem před titulním listem podlepen listem prázdného papíru, mezi listy (*)4 a A1 vevázán list prázdného papíru  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: překyselení papíru, papír místy silněji zahnědlý, stopy po červotoči, skvrny; chybí list se stranami 153 a 154  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba nová polopergamenová z 20. století - lepenkové desky polepené červeným papírem s bohatým zlaceným rostlinným dekorem (možná se jedná o původní barokní či rokokový papír z 18. století), hřbet a rohy potaženy bílým pergamenem, ořízka starší červená, nové kapitálky; kniha je zabalena do obalu z nebarveného balícího papíru, na hřbetu tohoto obalu inkoustem napsán titul, rok 1592 a tužkou signatura 42-D  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a dějiny Židů  |7 ph489410  |2 czenas 
650 0 7 |a první židovská válka (66-70)  |7 ph779427  |2 czenas 
651 7 |a Izrael  |7 ge129403  |2 czenas 
651 7 |a Jeruzalém  |7 ge134245  |2 czenas 
655 7 |a kroniky  |7 fd132684  |2 czenas 
700 1 |a Plácel, Václav,  |d 1556-1604  |7 jk01093319  |4 trl 
700 1 |a Capella, Petr,  |d asi 1550-1599  |7 xx0147784  |4 oth 
700 1 |a Adam z Veleslavína, Daniel,  |d 1546-1599  |7 jk01010030  |4 prt 
856 4 1 |3 Digitalizovaný dokument  |u https://kramerius.cbvk.cz/search/handle/uuid:73ecd6d6-1544-11e7-b698-001b63bd97ba  |y Digitalizovaný dokument 
903 |a RP 
910 |a CBA001 
911 |a CBA001  |d zdigitalizováno  |u http://kramerius.cbvk.cz/search/handle/uuid:73ecd6d6-1544-11e7-b698-001b63bd97ba