ITINERARIVM SACRAE SCRIPTVRAE
To gest: Putowánj Swatých Na wssecku Swatau Biblj obogjho Zákona, rozdělené na dwě knihy. Prwnj kniha zawjrá w sobě wssecka Putowánj a cesty Swatých a Bohu milých Otcůw, Patriarchůw, Saudcůw, Králůw, Knjžat, Prorokůw a některých pobožných lidj, spočjtané na mjle obyčegně Německé a České, s wypsánjm Zemj, Kragin, Měst, Řek a Wod, Hor y vdolj, o nichž se w Pjsmě zmjnka činj, a wlastnjm wyloženjm slow aneb gmén gegich Židowských y Řeckých, mjsty y s doloženjm smyslu Duchownjho. Nazad přidáno gest Wyswětlenj na Knihu Jozue o Rozdělenj aneb rozlosowánj Země Swaté mezy Dwanáctero Pokolenj Jzraelské. A giný Traktát o Mincých a Měrách, kteréž se w Pjsmjch Swatých připomjnagj

Main Author: Bünting, Heinrich, 1545-1606
Other Authors: Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599, <ze >Žerotína, Karel, starší, 1564-1636, Wilhelm, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, 1535-1592, Capella, Petr, asi 1550-1599, Chemnitz, Martin, 1522-1586, Carolides z Karlsperka, Jiří, 1569-1612, Neuwaldt, Hermann, asi 1550-1611
Format: Books
Language: Czech
Latin
German
Published: Staré Město Pražské : Daniel Adam z Veleslavína 1592
Subjects:
Online Access: Digitalizovaný dokument
Item Description: Titulní list poškozen, části textu chybí, údaje doplněny podle Knihopisu
Impresum pod dřevořezovým vlysem na poslední tištěné straně: "Wytlačeno w Starém Městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně. M. D. XCII."
Rozsah podle zachovaných složek: 1 list = fol. )(1 nebo )(2, fol. )(3-6, (*)1-6, A1-4 (A4v prázdné), B1-2, C1, (C2 chybí), D-F2, G1-6, (H1 chybí), H2-6, I1-4, K-Z6, Aa-Yy6, Zz1-8, Aaa-Ccc6
Chyby v stránkování: strana 34 je chybně označena číslem 33, strana 35 číslem 34, atd. až po stranu 40, která je označena číslem 38, pak chybí list H1 a list H2r má číslo 41 (měla by mít číslo 43), stránkování pak pokračuje až po stranu 530 (správně 532)
Na fol. )(3r-6v: "Vrozenému Pánu, Panu Karlowi Mladssjmu z Žerotjna, na Náměssti ... Dátum w Starém městě Pražském, na den Ruffa, XXVII. Srpna, Léta Páně M.D.XCII. Wassimilostikewssechněm možným službám hotowý M. Danyel Adam z Weleslawjna měsstěnjn Pražský."; na (*)1r-3r: "Předmluwa Autorowa, k oswjcenému a wysoce vrozenému Knjžeti a Pánu, Panu Wylémovi Mladssjmu, Knjžeti Braunsswickému a Luneburskému ... MIlost a pokog od Boha ... Datum w Grunowě, Léta po Narozenj Pána nasseho GezuKrysta, M.D.LXXIX. Ssestmecýtmeho dne měsyce Března ... Wěrný poddaný a služebnjk M. Henrich Bunting Farář w Grunowě."; na (*)3v-5v: "Křestianskému, pilnému a pobožnému Cžtenáři, kterýž má milost a žádost w Historijch Biblických Pjsem Swatých s rozumem a vžitkem čjsti, winssuge a žádá Martinus Chemnitius milosti a požehnánj Boha Otce ... Datum we městě Braunschweygu 25. Februarij. Anno M. D. LXXXI." Na (*)6r: "ELEGIA HERMANNI NEVWALDI, IN ITINERARIVM M. HENRICI BVNTINGII, PASTOris Ecclesiae in Gronavv. HOc, hoc illud erat ..."; na rubu: "ALIA ELEGIA IN EIVSDEM ITINERARII S. SCRIPTVRAE EDITIONEM BOHEMICAM, à M. DANIELE Adamo adornatam, scripta à Georgio Carolide Prageno."; na s. 1: "Předmluwa Skladatele Knihy této."; s. 7: "Gména přednjch Autorůw aneb Skribentůw, z nichž Kniha tato sebrána gest."; na Aaa1r: "Registrum aneb Jndex gmén wlastnjch y wěcý paměti hodných ..."
Český text gotikou, latinský antikvou, řecká slova alfabetou. Titulní strana tištěna černě a červeně, v rozvilinách pod názvem "Putowánj Swatých" iniciály LW, na rubu titulního listu dřevořezový erb Karla ze Žerotína (při opravě přelepeno listem prázdného papíru). Dřevořezové vlysy a linky, plné ozdobné iniciály ve volném prostoru, konturové iniciály na ozdobném pozadí, viněty, ozdůbky na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody, sazba rejstříku ve dvou sloupcích
Dřevořezové mapy na listech se stranami 10 a 11 (fol. B1v-2r; "Tabule wsseho okrsslku Zemského w spůsobu listu dětelowého."), 14 a 15 (fol. C1v-2r; "COSMOGRAPHIA VNIVERSALIS."), 18 a 19 (D1v-2r; Evropa v podobě královny, v pravo dole erb), 22 a 23 (E1v-2r; Asie v podobě okřídleného koně, Pegasa; v pravém spodním rohu erb), 26 a 27 (F1v-2r; Afrika), 29 (G1r; Svatá země), 32 a 33 (G2v-3r; "Tabule a wymalowánj Země Swaté."), 35 a 36 (správně 36 a 37, fol. G3v-4r; "Cesta Synůw Jzraelských z Egypta."), další pravděpodobně chybí (fol. H1), 44 a 45 (správně 46 a 47, fol. H3v-4r; "Konterfekt Swatého Města Geruzaléma."), 54 a 55 (správně 56 a 57, fol. J2v-3r; "Konterfferkt a Forma Chrámu Geruzalemského."). Na poslední tištěné strane dřevořezový erb Daniela Adama z Veleslavína
Note (citation/references): Knihopis,
Note (ownership history): Na s. 231 rkp. podpis: "Jacob Sternecker"
Note (binding): Vazba nová z první poloviny 20. století, polopergamenová - lepenkové desky polepené fialovým papírem s tlačeným zlaceným rostlinným dekorem, hřbet a rohy potaženy bílým pergamenem, ořízka starší červená, kniha je zabalena do obalu z nebarveného balícího papíru, na hřbetu obalu inkoustem napsán titul, číslo svazku a rok 1592 a tužkou signatury 43-D
Physical Description: 1 nečíslovaný list, 22 nečíslovaných stran, 530, to jest 532 stran, 35 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana : ilustrace, mapy, plány ; 2°
Books
LEADER 09436nam a2200685 i 4500
001 0686030
003 CZ-CbJVK
005 20210126104142.6
007 ta
008 161206s1592----xr-abe-e------001-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |a lat  |h ger 
072 7 |a 2-23/-27  |x Bible. Biblistika  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 913:94  |2 MRF 
080 |a 911.3:2-23  |2 MRF 
080 |a 27-27  |2 MRF 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
100 1 |a Bünting, Heinrich,  |d 1545-1606  |7 mzk2006356103  |4 aut 
245 1 0 |a ITINERARIVM SACRAE SCRIPTVRAE :  |b To gest: Putowánj Swatých Na wssecku Swatau Biblj obogjho Zákona, rozdělené na dwě knihy. Prwnj kniha zawjrá w sobě wssecka Putowánj a cesty Swatých a Bohu milých Otcůw, Patriarchůw, Saudcůw, Králůw, Knjžat, Prorokůw a některých pobožných lidj, spočjtané na mjle obyčegně Německé a České, s wypsánjm Zemj, Kragin, Měst, Řek a Wod, Hor y vdolj, o nichž se w Pjsmě zmjnka činj, a wlastnjm wyloženjm slow aneb gmén gegich Židowských y Řeckých, mjsty y s doloženjm smyslu Duchownjho. Nazad přidáno gest Wyswětlenj na Knihu Jozue o Rozdělenj aneb rozlosowánj Země Swaté mezy Dwanáctero Pokolenj Jzraelské. A giný Traktát o Mincých a Měrách, kteréž se w Pjsmjch Swatých připomjnagj /  |c To wssecko wydáno w gazyku Německém, od M. Henricha Buntinga Faráře w Grunowě: A nynij w Cžeském, od M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně M. D. XCII. 
246 3 |a Itinerarium Sacrae Scripturae 
246 3 0 |a Putowánj swatých na wssecku Swatau Biblj obogjho Zákona, rozdělené na dwě knihy 
246 3 |a Putování svatých na všecku svatou Biblí obojího Zákona, rozdělené na dvě knihy 
264 1 |a Staré Město Pražské :  |b Daniel Adam z Veleslavína,  |c 1592 
300 |a 1 nečíslovaný list, 22 nečíslovaných stran, 530, to jest 532 stran, 35 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana :  |b ilustrace, mapy, plány ;  |c 2° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Titulní list poškozen, části textu chybí, údaje doplněny podle Knihopisu 
500 |a Impresum pod dřevořezovým vlysem na poslední tištěné straně: "Wytlačeno w Starém Městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. Léta Páně. M. D. XCII." 
500 |a Rozsah podle zachovaných složek: 1 list = fol. )(1 nebo )(2, fol. )(3-6, (*)1-6, A1-4 (A4v prázdné), B1-2, C1, (C2 chybí), D-F2, G1-6, (H1 chybí), H2-6, I1-4, K-Z6, Aa-Yy6, Zz1-8, Aaa-Ccc6 
500 |a Chyby v stránkování: strana 34 je chybně označena číslem 33, strana 35 číslem 34, atd. až po stranu 40, která je označena číslem 38, pak chybí list H1 a list H2r má číslo 41 (měla by mít číslo 43), stránkování pak pokračuje až po stranu 530 (správně 532) 
500 |a Na fol. )(3r-6v: "Vrozenému Pánu, Panu Karlowi Mladssjmu z Žerotjna, na Náměssti ... Dátum w Starém městě Pražském, na den Ruffa, XXVII. Srpna, Léta Páně M.D.XCII. Wassimilostikewssechněm možným službám hotowý M. Danyel Adam z Weleslawjna měsstěnjn Pražský."; na (*)1r-3r: "Předmluwa Autorowa, k oswjcenému a wysoce vrozenému Knjžeti a Pánu, Panu Wylémovi Mladssjmu, Knjžeti Braunsswickému a Luneburskému ... MIlost a pokog od Boha ... Datum w Grunowě, Léta po Narozenj Pána nasseho GezuKrysta, M.D.LXXIX. Ssestmecýtmeho dne měsyce Března ... Wěrný poddaný a služebnjk M. Henrich Bunting Farář w Grunowě."; na (*)3v-5v: "Křestianskému, pilnému a pobožnému Cžtenáři, kterýž má milost a žádost w Historijch Biblických Pjsem Swatých s rozumem a vžitkem čjsti, winssuge a žádá Martinus Chemnitius milosti a požehnánj Boha Otce ... Datum we městě Braunschweygu 25. Februarij. Anno M. D. LXXXI." Na (*)6r: "ELEGIA HERMANNI NEVWALDI, IN ITINERARIVM M. HENRICI BVNTINGII, PASTOris Ecclesiae in Gronavv. HOc, hoc illud erat ..."; na rubu: "ALIA ELEGIA IN EIVSDEM ITINERARII S. SCRIPTVRAE EDITIONEM BOHEMICAM, à M. DANIELE Adamo adornatam, scripta à Georgio Carolide Prageno."; na s. 1: "Předmluwa Skladatele Knihy této."; s. 7: "Gména přednjch Autorůw aneb Skribentůw, z nichž Kniha tato sebrána gest."; na Aaa1r: "Registrum aneb Jndex gmén wlastnjch y wěcý paměti hodných ..." 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou, řecká slova alfabetou. Titulní strana tištěna černě a červeně, v rozvilinách pod názvem "Putowánj Swatých" iniciály LW, na rubu titulního listu dřevořezový erb Karla ze Žerotína (při opravě přelepeno listem prázdného papíru). Dřevořezové vlysy a linky, plné ozdobné iniciály ve volném prostoru, konturové iniciály na ozdobném pozadí, viněty, ozdůbky na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody, sazba rejstříku ve dvou sloupcích 
500 |a Dřevořezové mapy na listech se stranami 10 a 11 (fol. B1v-2r; "Tabule wsseho okrsslku Zemského w spůsobu listu dětelowého."), 14 a 15 (fol. C1v-2r; "COSMOGRAPHIA VNIVERSALIS."), 18 a 19 (D1v-2r; Evropa v podobě královny, v pravo dole erb), 22 a 23 (E1v-2r; Asie v podobě okřídleného koně, Pegasa; v pravém spodním rohu erb), 26 a 27 (F1v-2r; Afrika), 29 (G1r; Svatá země), 32 a 33 (G2v-3r; "Tabule a wymalowánj Země Swaté."), 35 a 36 (správně 36 a 37, fol. G3v-4r; "Cesta Synůw Jzraelských z Egypta."), další pravděpodobně chybí (fol. H1), 44 a 45 (správně 46 a 47, fol. H3v-4r; "Konterfekt Swatého Města Geruzaléma."), 54 a 55 (správně 56 a 57, fol. J2v-3r; "Konterfferkt a Forma Chrámu Geruzalemského."). Na poslední tištěné strane dřevořezový erb Daniela Adama z Veleslavína 
505 2 0 |t DE MONETIS ET MENSVRIS SACRAE SCRIPTVRAE. To gest: Wlastnj a bedliwé počtenj a wypsánj wsseligakých Mincý a Měr w Pjsmjch Swatých. W němžto wyswětlugj se a s nassimi Mincemi a Měrami wedlé potřeby a gakž možné, srownáwagj wsseligaké Střjbrné y Zlaté Mince, k tomu wsseligaké Míry objlné a winné, kteréž w vžjwánj byly v Židůw, Ržekůw a Ržjmanůw, pokudž se o nich zmjnka činj w Starém a Nowém Zákoně /  |r Z rozličných wjry hodných Kněh sebrané od M. Henricha Bütinga, Faráře w městě Grunowě, w Knjžetstwj Brunsswickém. Nynj pak wnowě w gazyk Cžeský přeložené a wytisstěné  |g W Staré městě Pražském, od M. Danyele Adama z Weleslawjna. M. D. XCII. (s. 479-530, f. Ww1-Xx6, Zz1-8) 
510 2 |a Knihopis,  |c K01361 
546 |a Částečně latinský text, místy řecká slova 
561 |a Na s. 231 rkp. podpis: "Jacob Sternecker"  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: 43-D (inkoustem na novodobém štítku na přední předsádce a tužkou na hřbetu papírového obalu knihy); SC 2105/1  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: chybí buď patitul nebo list za titulním listem (titulní list nemá žádnou signaturu a následující má signaturu )(3, chybí tedy )(1 nebo )(2), dále chybí listy C2 (s. 15/16) a H1 (s. 39/40 správně 41/42); kniha byla v minulosti několikrát vyspravována, potrhaný titulní list je podlepen listem prázdného papíru, tím je překryt dřevořez a latinské verše Petra Capelly na rubu titulního listu, i jinde v knize jsou natržená místa a chybějící okraje některých listů podlepeny průsvitnou lepící páskou nebo kousky prázdného papíru, vysprávky častěji překrývají text, mnohé trhliny zůstaly neopraveny, listy na začátku svazku (po s. 60) nesou stopy většího opotřebení a mechanického poškození, překyselení papíru, skvrny  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba nová z první poloviny 20. století, polopergamenová - lepenkové desky polepené fialovým papírem s tlačeným zlaceným rostlinným dekorem, hřbet a rohy potaženy bílým pergamenem, ořízka starší červená, kniha je zabalena do obalu z nebarveného balícího papíru, na hřbetu obalu inkoustem napsán titul, číslo svazku a rok 1592 a tužkou signatury 43-D  |5 CZ-CbJVK 
630 0 7 |a Bible.  |p Starý Zákon  |7 unn2006374712  |2 czenas 
650 0 7 |a biblistika  |7 ph118873  |2 czenas 
650 0 7 |a biblická geografie  |7 ph270301  |2 czenas 
650 0 7 |a historický místopis  |7 ph137052  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
700 1 |a Adam z Veleslavína, Daniel,  |d 1546-1599  |7 jk01010030  |4 trl 
700 1 |a <ze >Žerotína, Karel,  |c starší,  |d 1564-1636  |7 jk01153124  |4 dte 
700 1 |a Wilhelm,  |c Herzog zu Braunschweig-Lüneburg,  |d 1535-1592  |4 dte 
700 1 |a Capella, Petr,  |d asi 1550-1599  |7 xx0147784  |4 oth 
700 1 |a Chemnitz, Martin,  |d 1522-1586  |7 skuk0002012  |4 oth 
700 1 |a Carolides z Karlsperka, Jiří,  |d 1569-1612  |7 jk01053064  |4 oth 
700 1 |a Neuwaldt, Hermann,  |d asi 1550-1611  |4 oth 
787 0 8 |i Následuje:  |a Bünting, Heinrich  |t ITINERARIVM NOVI TESTAMENTI  |h 199 stran, 1 prázdná strana, 19 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana  |d Wytlačeno w Starém městě Pražském : od M. Danyele Adama z Weleslawjna, 1592 
856 4 1 |3 Digitalizovaný dokument  |u https://kramerius.cbvk.cz/search/handle/uuid:2287ebb6-2c23-11e7-b72d-001b63bd97ba  |y Digitalizovaný dokument 
903 |a RP 
910 |a CBA001 
911 |a CBA001  |d zdigitalizováno  |u http://kramerius.cbvk.cz/search/handle/uuid:2287ebb6-2c23-11e7-b72d-001b63bd97ba