Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora, nazwaná TRIPARTITA
Zetřj historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryta sebraná, a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a následownjkům geho, obsahugjcý w sobě krátkau Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého

Main Author: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, asi 490-asi 583
Other Authors: Sozomenus, Salaminius Hermias, -450, Socrates Scholasticus, asi 380-440, Theodoret z Kyrrhu, 393-asi 466, Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610, Carolides z Karlsperka, Jiří, 1569-1612, <z >Valdštejna (rod), Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599
Format: Books
Language: Czech
Latin
Greek, Ancient (to 1453)
Published: w Starém Městě Pražském : wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslavjna 1594
Subjects:
Item Description: Na rubu titulního listu latinské verše oslavující erb rodu Valdštejnů: "ARMA NOBILISS. ET VETUSTISS. GENTIS VVALDSSTEINIAE in Boëmia. Signa Decum Regúmq;[ue] refert pictura LEONIS ... M. Georg. Carolides à Karlsperg facieb. Pragae.", tam také dřevořezový erb Valdštejnů
Na )(2r-6v: "Vrozeným Panům, Panu Janowi Neystarssjmu z Waldssteyna a na Sedčicých ... Panu Karlowi, a Panu Wylémowi Starssjmu, dwěma wlastnjm Bratřjm odtudž z Waldssteyna, na Poličanech ... VI. dne Měsýce Ledna, Léta Páně nowého M.D.XCIIII. ... kewsselikým službám wolně hotowý Jan Kocýn z Kocynétu, Přednj Pjsař Radnj w Menssjm Městě Pražském."
Na s. 1: "K vpřjmnému Cžtenáři Předmluwa Wykladače."
Na s. 17: "Historie Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, protože zetřj Ržeckých Sskribentů a Historiků, totiž Sozomena, Sokratesa a Theodorita skrze Kassiodora Senátora sebrána, a w krátký spis vwedena gest. Knjha Prwnj."
Na s. 103-104: "Slowutné a mnohowzáctné poctiwosti Panům: Purgmistrům a Radám, Saudcům y Starssjm Obecným wssech Třj slawných Měst Pražských ... Dán w Mwnssjm městě Pražském we Cžtwrtek den Maudrosti Božj. Léta poslednjho wěku M.D.XCII. Jan Kocýn z Kocynétu."
Na s. 105: "Předmluwa na druhý djl Historie Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. W njž se summowně a krátce spráwa činj, co se w čtwrté, páté a ssesté Knihách obsahuge a zawjrá."
Na s. 130: "Rod a Erb Cýsaře Konstantýna Welikého."
Na s. 261-262: "Maudrým a opatrným Panům, Purgmistrům a Radám, Starssjm obecným a Obcem Měst, Hradce Králowé nad Labem, a Pjsku nad Watawou, Panům a přátelům laskawě přjzniwým a milým. ... Dán w Menssjm Městě Pražském, w prwnj Středu Postnj, Léta Páně M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu."
Na s. 263: "Předmluwa na třetj djl Historie Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. Wnjž seč summowně a krátce spráwa činj, ce se w Sedmé, Osmé a Dewáté Knihách obsahuge a zawjrá."
Na s. 297: "Historye Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, Kniha sedmá."
Na s. 417-420: "Maudrým a opatrným Panům, Purgmistrům a Radám, Starssjm obecným y Obcem Měst Ziatče, Luna a Rakownjka w Králowstwj Cžeském ... Dán w Menssjm městě Pražském, prwnjho dne Měsýce Máge, Léta poslednjho wěku M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu."
Na s. 421: "Předmluwa na čtwrtý djl Historye Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. W njž se summowně a krátce spráwa činj, co se w Desáté, Gedenácté a Dwanácté poslednjch Knihách obsahuge a zawjrá."
Na s. 451: "Histrorye Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, Kniha Desátá."
Na s. 512: "EPILOGVS To gest: Záwěrek Historye TRIPARTITAE, W němž se krátce a summowně wypisuge běh a spůsob gednánj Sněmu Effezského Wsseobecného Třetjho, kterýž Cýsařowé Theodosius Mladssj a Valentinianus III. proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantinopolitského, Léta CCCC.XXX.I. položili a swolali."
Na s. 553: "SYMBOLVM DE VERBI INCARNATIONE CIRCA ANNVM CHRISTI 274. ADVERSVS PAVLVM SAMOSATENVM HAERETICVM AVVM germanum NESTORII haeretici, editum à Patribus Antiochenis, quod extat in Actis Synodi Ephesinae in oratione CYRILLI. Snessenj aneb wyznánj wjry O wtělenj Slowa syna Božjho, okolo Léta Páně CCLXXIIII. proti Pawlowi Samosatenskému Kacýři wlastnjmu dědu Nestorya Kacýře, wydané od Otcůw Antyochenských. Nacházj se mezy Akty Sněmu Effezského w kázanj aneb řeči Cyrilla Alexandrinského."
Na s. 557: "APPENDIX To gest: Přjdawek aneb doplněnj Historye Cýrkewnj, w němž se zawjrá Historya o Eutychesowi Kacýři a následownjcých bludu geho: Summowně sebraná hned od prwnjho začátku téhož Kacýřstwa, totižto od Cýsaře Theodosia Mladssjho, až do Cýsaře Justynyána Welikého. Awedlé toho Sněm Effezský druhý, Lotrowský a Mordéřský nazwaný, též y Chalcedonský pořádný, krátce se wypisuge. Léta Páně: M. D. XCIII."
Na s. 558-560: "Vrozeným Panu Janowi Bannowi z Fenixfeldu, Obogjch práw Doktoru: Panu Krystoffowi Kretssmarowi z Ssenkhenperku: Panu Giřjmu Funkowi z Oliwétu, a Panu Erazymowi Quintusowi z Dromsdorffu: Geho Mil: Cýsařské Sekretářům zřjzené Komory w Králowstwj Cžeském. Panům, Přátelům, Bratřjm a Kmotrům, mně zwlásstě milým. ... Dán w Menssjm městě Pražském, 22. dne měsýce Cžerwence, Léta Páně M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu."
Na s. 561: "Historya o Eutychesowi a následownjcých bludu geho ..."
Na Eee1r: "Registrum a Jndex Abecednj Gmén wlastnjch y wěcý některých w Historij TRIPARTITAE obsažených."
Kolofon na poslední tiištěné straně: "Tlačeno w Starém městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. A dokonáno Měsýce Vnora. Léta Páně M. D. XCIIII.", na téže straně dřevořezový signet s erbem Veleslavínovým a iniciálami DA ZW
Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, rok vydání oddelen od textu kratší linkou. Plné ozdobné iniciály ve volném prostoru zalomené na výšku 3-6 a 8 řádků, konturové iniciály na ozdobném pozadí ve výšce 3 a 4 řádků, na s. 421 konturová iniciála T na ozdobném pozadí zalomená na výšku 7 řádků, dřevořezové vlysy a viněty, drobné dřevořezové vlysky (lišty) odděllující jednotlivé kapitoly, ozdůbky, kulaté závorky, hvězdičky, ukazující ručičky, ornamentální pásy, marginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích
Note (citation/references): Knihopis,
Note (ownership history): Na s. 105 rkp.: "JV Neuman z Buchholtz"; s. 297 rkp.: "JV NzB"; s. 624 rkp.: "J Valerian Neüman zPuchholtz 1666."
Physical Description: 12 nečíslovaných stran, 624 stran, 19 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana : ilustrace ; 6° [2°]
Books
LEADER 09038nam a2200721 i 4500
001 0740430
003 CZ-CbJVK
005 20171009134243.8
007 ta
008 120213s1594----xr-ai--e------001-0dcze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |h lat  |h grc  |k lat 
072 7 |a 27-9  |x Dějiny křesťanské církve  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 27-9  |2 MRF 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
100 1 |a Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius,  |d asi 490-asi 583  |7 ola2002153980  |4 aut 
245 1 0 |a Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora, nazwaná TRIPARTITA :  |b Zetřj historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryta sebraná, a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a následownjkům geho, obsahugjcý w sobě krátkau Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého /  |c Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostj přeloženo od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském. A wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna, w Starém Městě Pražském. Léta Páně: M. D. XCIIII. 
246 3 |a Historia církevní Kassiodora římského senátora, nazvaná Tripartita 
246 3 0 |a Tripartita 
264 1 |a w Starém Městě Pražském :  |b wytlačeno pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslavjna,  |c 1594 
300 |a 12 nečíslovaných stran, 624 stran, 19 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana :  |b ilustrace ;  |c 6° [2°] 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Na rubu titulního listu latinské verše oslavující erb rodu Valdštejnů: "ARMA NOBILISS. ET VETUSTISS. GENTIS VVALDSSTEINIAE in Boëmia. Signa Decum Regúmq;[ue] refert pictura LEONIS ... M. Georg. Carolides à Karlsperg facieb. Pragae.", tam také dřevořezový erb Valdštejnů 
500 |a Na )(2r-6v: "Vrozeným Panům, Panu Janowi Neystarssjmu z Waldssteyna a na Sedčicých ... Panu Karlowi, a Panu Wylémowi Starssjmu, dwěma wlastnjm Bratřjm odtudž z Waldssteyna, na Poličanech ... VI. dne Měsýce Ledna, Léta Páně nowého M.D.XCIIII. ... kewsselikým službám wolně hotowý Jan Kocýn z Kocynétu, Přednj Pjsař Radnj w Menssjm Městě Pražském." 
500 |a Na s. 1: "K vpřjmnému Cžtenáři Předmluwa Wykladače." 
500 |a Na s. 17: "Historie Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, protože zetřj Ržeckých Sskribentů a Historiků, totiž Sozomena, Sokratesa a Theodorita skrze Kassiodora Senátora sebrána, a w krátký spis vwedena gest. Knjha Prwnj." 
500 |a Na s. 103-104: "Slowutné a mnohowzáctné poctiwosti Panům: Purgmistrům a Radám, Saudcům y Starssjm Obecným wssech Třj slawných Měst Pražských ... Dán w Mwnssjm městě Pražském we Cžtwrtek den Maudrosti Božj. Léta poslednjho wěku M.D.XCII. Jan Kocýn z Kocynétu." 
500 |a Na s. 105: "Předmluwa na druhý djl Historie Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. W njž se summowně a krátce spráwa činj, co se w čtwrté, páté a ssesté Knihách obsahuge a zawjrá." 
500 |a Na s. 130: "Rod a Erb Cýsaře Konstantýna Welikého." 
500 |a Na s. 261-262: "Maudrým a opatrným Panům, Purgmistrům a Radám, Starssjm obecným a Obcem Měst, Hradce Králowé nad Labem, a Pjsku nad Watawou, Panům a přátelům laskawě přjzniwým a milým. ... Dán w Menssjm Městě Pražském, w prwnj Středu Postnj, Léta Páně M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu." 
500 |a Na s. 263: "Předmluwa na třetj djl Historie Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. Wnjž seč summowně a krátce spráwa činj, ce se w Sedmé, Osmé a Dewáté Knihách obsahuge a zawjrá." 
500 |a Na s. 297: "Historye Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, Kniha sedmá." 
500 |a Na s. 417-420: "Maudrým a opatrným Panům, Purgmistrům a Radám, Starssjm obecným y Obcem Měst Ziatče, Luna a Rakownjka w Králowstwj Cžeském ... Dán w Menssjm městě Pražském, prwnjho dne Měsýce Máge, Léta poslednjho wěku M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu." 
500 |a Na s. 421: "Předmluwa na čtwrtý djl Historye Cýrkewnj, kteráž TRIPARTITA slowe. W njž se summowně a krátce spráwa činj, co se w Desáté, Gedenácté a Dwanácté poslednjch Knihách obsahuge a zawjrá." 
500 |a Na s. 451: "Histrorye Cýrkewnj, kteráž wůbec TRIPARTITA slowe, Kniha Desátá." 
500 |a Na s. 512: "EPILOGVS To gest: Záwěrek Historye TRIPARTITAE, W němž se krátce a summowně wypisuge běh a spůsob gednánj Sněmu Effezského Wsseobecného Třetjho, kterýž Cýsařowé Theodosius Mladssj a Valentinianus III. proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantinopolitského, Léta CCCC.XXX.I. položili a swolali." 
500 |a Na s. 553: "SYMBOLVM DE VERBI INCARNATIONE CIRCA ANNVM CHRISTI 274. ADVERSVS PAVLVM SAMOSATENVM HAERETICVM AVVM germanum NESTORII haeretici, editum à Patribus Antiochenis, quod extat in Actis Synodi Ephesinae in oratione CYRILLI. Snessenj aneb wyznánj wjry O wtělenj Slowa syna Božjho, okolo Léta Páně CCLXXIIII. proti Pawlowi Samosatenskému Kacýři wlastnjmu dědu Nestorya Kacýře, wydané od Otcůw Antyochenských. Nacházj se mezy Akty Sněmu Effezského w kázanj aneb řeči Cyrilla Alexandrinského." 
500 |a Na s. 557: "APPENDIX To gest: Přjdawek aneb doplněnj Historye Cýrkewnj, w němž se zawjrá Historya o Eutychesowi Kacýři a následownjcých bludu geho: Summowně sebraná hned od prwnjho začátku téhož Kacýřstwa, totižto od Cýsaře Theodosia Mladssjho, až do Cýsaře Justynyána Welikého. Awedlé toho Sněm Effezský druhý, Lotrowský a Mordéřský nazwaný, též y Chalcedonský pořádný, krátce se wypisuge. Léta Páně: M. D. XCIII." 
500 |a Na s. 558-560: "Vrozeným Panu Janowi Bannowi z Fenixfeldu, Obogjch práw Doktoru: Panu Krystoffowi Kretssmarowi z Ssenkhenperku: Panu Giřjmu Funkowi z Oliwétu, a Panu Erazymowi Quintusowi z Dromsdorffu: Geho Mil: Cýsařské Sekretářům zřjzené Komory w Králowstwj Cžeském. Panům, Přátelům, Bratřjm a Kmotrům, mně zwlásstě milým. ... Dán w Menssjm městě Pražském, 22. dne měsýce Cžerwence, Léta Páně M.D.XCIII. Jan Kocýn z Kocynétu." 
500 |a Na s. 561: "Historya o Eutychesowi a následownjcých bludu geho ..." 
500 |a Na Eee1r: "Registrum a Jndex Abecednj Gmén wlastnjch y wěcý některých w Historij TRIPARTITAE obsažených." 
500 |a Kolofon na poslední tiištěné straně: "Tlačeno w Starém městě Pražském, v M. Danyele Adama z Weleslawjna. A dokonáno Měsýce Vnora. Léta Páně M. D. XCIIII.", na téže straně dřevořezový signet s erbem Veleslavínovým a iniciálami DA ZW 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, rok vydání oddelen od textu kratší linkou. Plné ozdobné iniciály ve volném prostoru zalomené na výšku 3-6 a 8 řádků, konturové iniciály na ozdobném pozadí ve výšce 3 a 4 řádků, na s. 421 konturová iniciála T na ozdobném pozadí zalomená na výšku 7 řádků, dřevořezové vlysy a viněty, drobné dřevořezové vlysky (lišty) odděllující jednotlivé kapitoly, ozdůbky, kulaté závorky, hvězdičky, ukazující ručičky, ornamentální pásy, marginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích 
510 2 |a Knihopis,  |c K01470 
546 |a Částečně latinský text 
561 |a Na s. 105 rkp.: "JV Neuman z Buchholtz"; s. 297 rkp.: "JV NzB"; s. 624 rkp.: "J Valerian Neüman zPuchholtz 1666."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: poškozeno červotočem, skvrny  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Ojediněle rukopisné marginálie (s. 515, 575) a inkoustem podtržený text  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a církevní dějiny  |7 ph114283  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
700 1 |a Sozomenus, Salaminius Hermias,  |d -450  |7 xx0019968  |4 ant 
700 0 |a Socrates Scholasticus,  |d asi 380-440  |7 jn19990008061  |4 ant 
700 0 |a Theodoret z Kyrrhu,  |d 393-asi 466  |7 skuk0005572  |4 ant 
700 1 |a Kocín z Kocinétu, Jan,  |d 1543-1610  |7 jk01060965  |4 trl 
700 1 |a Carolides z Karlsperka, Jiří,  |d 1569-1612  |7 jk01053064  |4 aut 
700 3 |a <z >Valdštejna (rod)  |7 jx20060403102  |4 dte 
700 1 |a Adam z Veleslavína, Daniel,  |d 1546-1599  |7 jk01010030  |4 prt 
787 0 8 |i přívazek k:  |a Eusebios z Caesareje  |t Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená  |h 12 nečíslovaných stran, 394 stran, 1 nečíslovaná strana, 11 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana  |d w Starém Městě Pražském : wytisstěná pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawjna, 1594 
903 |a RP 
910 |a CBA001