Berla Kralowská Gezu Krysta To gest: Slowo Božj gehožto mocy, a práwem Krystus Gežjss Pán, a Král náss milostiwý w srdcých nassjch wládne, a panuge
w ročnjch Nedělnjch Kázanjch dwogim Weykladem, Gednom totižto na Ewangelium Druhým na Episstoly, w každau Neděli přicházegjcý, podle řádu Cyrkewnjho dobře wěřjcým Křestianům předstawené, a mnohonasobnými přijklady, průpowědj, důwody, gak z starýho, tak nowýho Zákona, gak z swatých Otcůw, tak znamenitých Pjsma Wykladačůw

Main Author: Nitsch, Daniel Ignatius, 1651-1709
Other Authors: Tvarůžka, Havel Jan, 1668-1720, Pfalz-Neuburg, Franz Ludwig von, 1664-1732, Faldina, Václav Tadeáš, 1672-1731, Koniáš, Vojtěch Jiří, činný 1685-1710
Format: Books
Language: Czech
Published: Wytisstěná w Starém Městě Pražském : v Wogtěcha Giřjho Konyásse 1709
Subjects:
Item Description: "Cum permissu Superiorum."
Na rubu titulního listu: "Et vidi caelum apertum, & ecce equus albus, ... Facultas Reverendi Patris Provincialis Societatis JESU Provinciae Bohemiae. CUm librum, cui titulus est: Sceptrum Regium, seu Conciones à Patre Daniele Nitsch nostae Societatis Sacerdote idiomate Bohemico conscriptus, tres ejusdem Societatis Sacerdotes recognoverint, & in lucem edi posse judicaverint: ... Sagani 11. Februarij 1708. Jacobus Stessl Societatis JESU, per Bohemiam Praepositus Provincialis."
Na 4 nečíslovaných stranách za titulním listem dedikace: Wysoce Welebnýmu, Vrozenýmu, Dustognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Hawlowi Janowi Twarusska, w Králowským hornjho Slezska Mšstě Těssyne dobře zaslaužilýmu Děkanowi, Gegjch Wysoce Důstogné, Oswjcené Knjžecy Jasnosti, Neywelebněgssyho Pána Pána Frantisska Ludwika z Božj a Aposstolské Stolice Milosti, Knjžete, a Biskupa Wratislawského, (titulus.) ... Itèm Welebně Důstognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Waclawowi Thadäowi Faldina. AA.LL. & Philosophiae Magistro, SS. Theologiae Candidato, Města Fridku w hornjm Slezsku bedliwýmu Faráři, ... Itèm Wssem Welebným, a Wysoce Včeným Pánum Archi-Presbyterům, a Farařům, k témuž Kommissařstwj Těssynskýmu přinaležegicým ... Ponjžený Služebnjk w Krystu Pánu DANIEL IGNATIUS NITSCH SOC: JESU."
Na s. 3: "Předmluwa k Čtenáři. LAskawý Čtenáři. Nazýwám gá tuto Postyllu, Berlau Králowskau GEzu Krysta, a to z přjčiny Slowa Božjho, ... soli DEO honor, & gloria in secula seculorum."
Na s. 4: "Neděle prwnj Adwentnj. Erunt signa in sole, & luna, & stellis. Lucae 21. Budau znamenj ..."
Na s. 1 (fol. Bbbb1r): "Djl Druhý Berly Králowské, eb Kázanj Nedělnjch. Předmluwa k Čtenáři. ..."
Na fol. Ssssss1r: "Registřjk, A neb Poznamenánj těch wěcý, které w této Knjze nalezené býti mohau, a o kterých se kázati může."
Rozsah podle složek: titulní list = sign. A1 (strany 1 a 2; signatura ani čísla stran nevytištěny), 2 listy bez signatur, A2, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Ssssss2
Chybné stránkování: po straně 153 hned následuje strana s číslem 156, čísla 154 a 155 ze stránkování vypadla; strana 257 je označena číslem 157, s. 96 druhého dílu je označena číslem 67
Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna červeně a černě, impresum pod linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na s. 4 dřevořezový vlys s monogramem M.S., na s. 294 dřevořezová květinová viněta, stejná viněta i na s. 256 druhého dílu, na s. 1 druhého dílu dřevořezový rámovaný vlys, na s. 146 viněta se dvěma andělíčky, na s. 3 a 4 prního dílu a na s. 1 druhého dílu ozdůbky a kulaté závorky u čísel stran, na Ssssss1r ukazovací ručičky, kulaté závorky a křížek v záhlaví, jinde živá záhlaví oddělena od textu linkami, arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, signatury, kustody, sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích
Note (citation/references): Knihopis
Note (ownership history): Na titulní straně rkp.: "Antonii Joan Nep Mikshiczek Curat[?] Chelcz"; tamtéž oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis"; na s. 4 rkp.: "Sum ex libris P. M S[?] Wenceslai F: Brzezina ... (příjmení přepsáno přes starší text, jméno však nelze přečíst, iniciály před jménem "Wenceslai", M a pravděpodobně S jsou zřejmě psány až oním dalším majitelem, který původní text přepsal a další část textu zcela zaškrtal)
Note (binding): Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na 5 pravých vazů, kolem vazů slepotiskové linky, desky rámovány slepotiskovými linkami, dvě mosazné dírkové spony, na přední desce novodobý bílý štítek se zoubkovanými okraji a modrým lemováním se signaturou "Homil. čes. II. 5."; odřeno, přední deska částečně odtržena, kožený potah hřbetu nahoře i dole potrhán, v ohybu přední desky a hřbetu roztržen po celé délce desky, rohy desek poškozeny, řemen horní spony oškozen, železný trn ke spodní sponě z hrany přední desky chybí
Physical Description: 4 nečíslované strany, 294 to je 292, 256 stran, 4 nečíslované strany ; 2°
Books
LEADER 07528nam a2200649 i 4500
001 0805762
003 CZ-CbJVK
005 20180925081636.3
007 ta
008 180914s1709----xr-----e------001-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 27-46/-48  |x Pastorální teologie  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 27-563  |2 MRF 
080 |a 27-475.2  |2 MRF 
080 |a (0.06)  |2 MRF 
080 |a (048-34)27-475  |2 MRF 
080 |a (0:82-5)  |2 MRF 
100 1 |a Nitsch, Daniel Ignatius,  |d 1651-1709  |7 jk01090216  |4 aut 
245 1 0 |a Berla Kralowská Gezu Krysta To gest: Slowo Božj gehožto mocy, a práwem Krystus Gežjss Pán, a Král náss milostiwý w srdcých nassjch wládne, a panuge :  |b w ročnjch Nedělnjch Kázanjch dwogim Weykladem, Gednom totižto na Ewangelium Druhým na Episstoly, w každau Neděli přicházegjcý, podle řádu Cyrkewnjho dobře wěřjcým Křestianům předstawené, a mnohonasobnými přijklady, průpowědj, důwody, gak z starýho, tak nowýho Zákona, gak z swatých Otcůw, tak znamenitých Pjsma Wykladačůw /  |c krátkým taky každého Kázanj Weytahem wyswětlené, nýbrž y Rozgjmánjm Passyge Krystowe, w Postnjch Neděljch rozwedené, a na swětlo wydané od Dwogictihodného Kněze Danyéle Nitsch z Towaryšstwa GEžjssowa 
246 3 |a Berla královská Jezu Krista 
246 3 |a Slovo Boží jehožto mocí a právem Kristus Ježíš Pán a Král náě milostivý v srdcích našich vládne a panuje 
246 3 0 |a Slowo Božj gehožto mocy, a práwem Krystus Gežjss Pán, a Král náss milostiwý w srdcých nassjch wládne, a panuge 
264 1 |a Wytisstěná w Starém Městě Pražském :  |b v Wogtěcha Giřjho Konyásse,  |c 1709 
300 |a 4 nečíslované strany, 294 to je 292, 256 stran, 4 nečíslované strany ;  |c 2° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a "Cum permissu Superiorum." 
500 |a Na rubu titulního listu: "Et vidi caelum apertum, & ecce equus albus, ... Facultas Reverendi Patris Provincialis Societatis JESU Provinciae Bohemiae. CUm librum, cui titulus est: Sceptrum Regium, seu Conciones à Patre Daniele Nitsch nostae Societatis Sacerdote idiomate Bohemico conscriptus, tres ejusdem Societatis Sacerdotes recognoverint, & in lucem edi posse judicaverint: ... Sagani 11. Februarij 1708. Jacobus Stessl Societatis JESU, per Bohemiam Praepositus Provincialis." 
500 |a Na 4 nečíslovaných stranách za titulním listem dedikace: Wysoce Welebnýmu, Vrozenýmu, Dustognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Hawlowi Janowi Twarusska, w Králowským hornjho Slezska Mšstě Těssyne dobře zaslaužilýmu Děkanowi, Gegjch Wysoce Důstogné, Oswjcené Knjžecy Jasnosti, Neywelebněgssyho Pána Pána Frantisska Ludwika z Božj a Aposstolské Stolice Milosti, Knjžete, a Biskupa Wratislawského, (titulus.) ... Itèm Welebně Důstognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Waclawowi Thadäowi Faldina. AA.LL. & Philosophiae Magistro, SS. Theologiae Candidato, Města Fridku w hornjm Slezsku bedliwýmu Faráři, ... Itèm Wssem Welebným, a Wysoce Včeným Pánum Archi-Presbyterům, a Farařům, k témuž Kommissařstwj Těssynskýmu přinaležegicým ... Ponjžený Služebnjk w Krystu Pánu DANIEL IGNATIUS NITSCH SOC: JESU." 
500 |a Na s. 3: "Předmluwa k Čtenáři. LAskawý Čtenáři. Nazýwám gá tuto Postyllu, Berlau Králowskau GEzu Krysta, a to z přjčiny Slowa Božjho, ... soli DEO honor, & gloria in secula seculorum." 
500 |a Na s. 4: "Neděle prwnj Adwentnj. Erunt signa in sole, & luna, & stellis. Lucae 21. Budau znamenj ..." 
500 |a Na s. 1 (fol. Bbbb1r): "Djl Druhý Berly Králowské, eb Kázanj Nedělnjch. Předmluwa k Čtenáři. ..." 
500 |a Na fol. Ssssss1r: "Registřjk, A neb Poznamenánj těch wěcý, které w této Knjze nalezené býti mohau, a o kterých se kázati může." 
500 |a Rozsah podle složek: titulní list = sign. A1 (strany 1 a 2; signatura ani čísla stran nevytištěny), 2 listy bez signatur, A2, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Ssssss2 
500 |a Chybné stránkování: po straně 153 hned následuje strana s číslem 156, čísla 154 a 155 ze stránkování vypadla; strana 257 je označena číslem 157, s. 96 druhého dílu je označena číslem 67 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna červeně a černě, impresum pod linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na s. 4 dřevořezový vlys s monogramem M.S., na s. 294 dřevořezová květinová viněta, stejná viněta i na s. 256 druhého dílu, na s. 1 druhého dílu dřevořezový rámovaný vlys, na s. 146 viněta se dvěma andělíčky, na s. 3 a 4 prního dílu a na s. 1 druhého dílu ozdůbky a kulaté závorky u čísel stran, na Ssssss1r ukazovací ručičky, kulaté závorky a křížek v záhlaví, jinde živá záhlaví oddělena od textu linkami, arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, signatury, kustody, sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích 
510 2 |a Knihopis  |c K06194 
546 |a Základní text česky, povolení k tisku, biblické citace v úvodech jednotlivých kázání, marginálie a latinské citace a slova v textu 
561 |a Na titulní straně rkp.: "Antonii Joan Nep Mikshiczek Curat[?] Chelcz"; tamtéž oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis"; na s. 4 rkp.: "Sum ex libris P. M S[?] Wenceslai F: Brzezina ... (příjmení přepsáno přes starší text, jméno však nelze přečíst, iniciály před jménem "Wenceslai", M a pravděpodobně S jsou zřejmě psány až oním dalším majitelem, který původní text přepsal a další část textu zcela zaškrtal)  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: Homil. čes. II. 5. (inkoustem na štítku na přední desce vazby, tužkou na předním přídeští a na titulní straně);  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: titulní list ušpiněn, v jednom místě u hřbetu protržen, místy skvrny a stopy překyselení papíru, list se stranami 185 a 186 druhého dílu na spodním okraji natržen, poškozeno červotočem  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na 5 pravých vazů, kolem vazů slepotiskové linky, desky rámovány slepotiskovými linkami, dvě mosazné dírkové spony, na přední desce novodobý bílý štítek se zoubkovanými okraji a modrým lemováním se signaturou "Homil. čes. II. 5."; odřeno, přední deska částečně odtržena, kožený potah hřbetu nahoře i dole potrhán, v ohybu přední desky a hřbetu roztržen po celé délce desky, rohy desek poškozeny, řemen horní spony oškozen, železný trn ke spodní sponě z hrany přední desky chybí  |5 CZ-CbJVK 
630 0 7 |a Bible.  |p Evangelia  |7 unn2006374683  |2 czenas 
630 0 4 |a Epištoly 
650 0 7 |a homiletika  |7 ph120791  |2 czenas 
650 0 7 |a neděle  |7 ph115427  |2 czenas 
655 7 |a kázání  |7 fd131846  |2 czenas 
655 7 |a postily  |7 fd914184  |2 czenas 
655 7 |a výklady  |7 fd187853  |2 czenas 
700 1 |a Tvarůžka, Havel Jan,  |d 1668-1720  |4 dte 
700 1 |a Pfalz-Neuburg, Franz Ludwig von,  |d 1664-1732  |4 dte 
700 1 |a Faldina, Václav Tadeáš,  |d 1672-1731  |4 dte 
700 1 |a Koniáš, Vojtěch Jiří,  |d činný 1685-1710  |7 jo2009504806  |4 prt 
903 |a RP 
910 |a CBA001