Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, Jedem Stand der Menschen vorgehalten, Und Von der Cantzl An Sonn- und Feyr-Tägen dem Volck erkläret
Erster und anderer Theil Erster und anderer Theil /

Main Author: Höger, Franz, 1664-1727
Other Authors: La Haye, Johann Andreas de, -1735, Riedl, Maria Magdalena, činná 1723-1747
Format: Books
Language: German
Published: Ingolstadt : In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers In Ingolstadt 1724
Subjects:
Item Description: Na titulní straně prvního dílu: "Mit Genehmhaltung der Obern, und Röm. Kayserl. Majest. Privilegio."
Na fol. [*3r]-**2r dedikace: "Dem Heiligen FRANCISCO XAVERIO Auß Der Gesellchafft JESU, Welt-bekannten, und Welt-beliebten Neuen-Welt-Apostel, Dem grossen Indianischen Wunderthäter, und Japonesischen Seelen-Vatter, Dem Anderen Welt-Prediger PAULO, Und Nachfolger deß heiligen THOMAE ... zu einem ewigen Danck- Liebs- und Ehren-Zeichen überreichet in Fuß-fälliger Demuth gegenwärtige Schrifft-Verfassung Der Unwürdigiste Auß seinen Pfleg-Kinderen, Liebhaberen, und Verehreren Author. Vbereignungs-Schrifft. Grosser Indianer-Apostel, Heiligen FRANCISCE XAVERI! GLeichwie nach GOTT, und der Göttlichen Mutter, ... in disem Buch, welches ich dier heilige, zuschreibe, und überreiche, anbey mich selbsten dir eigen gibe. Amen."
Na fol. **2v: "Facultas R.P. Provincialis cum Privilegio Caesareo. Cùm D. Joannes Andreas de la Haye, Bibliopola Ingolstadiensis, typis vulgare desideret librum, cui titulus: Das Evangelium, denen Armen und Reichen geprediget ... In cujus confirmationem has litteras, chrysographô meô, & consuetô Officij mei sigillô munitas, dedi. Straubingae. 1. Jan. 1724. Bernardus Jost."; tamtéž: "Protestatio Autoris. INsistendo Decreto SS. D. N. Urbani VIII. die 13. Martij 1625. ejúsque Confirmationi ...Ita te mecum sentire cupio, Bone Lector, mihíque favere."
Na fol. [**3?]-*****3v: "Anordnun Aller Predigen deß ersten Theils."
Na s. 1: An dem ersten Sonntag deß Advents. Vorspruch. Videbunt Filium hominis venientem in nubibus ... Sie werden sehen deß Menschen Sohn kommen in einer Wolcken ..."
Na fol. †2r-†††4v druhého dílu: "Anordnung Aller Predigen deß anderen Theils."
Na s. 1 druhého dílu: "An dem Apostolischen Fest- und Ehren-Tag deß Heil. Andreas."
Na fol. Oo2r druhého dílu: "Blat-Register, Oder Such-Tafel Deren Werck-würdigen Sachen, so in disem Werck, so wohl ersten als anderen Theil, zu finden."
Na poslední tištěné straně: "Druck-Fähler deß ersten Theils. ... Deß anderen Theils. ... Die übrige wird der günstige Leser selbsten zu verbessern müssen."
Chyba ve stránkování v druhém dílu: strana 152 je označena číslem 182
Výtisk není zcela identický s výtiskem sign. CK 1673, který je od stejného vydavatele i tiskaře a vyšel ve stejném roce. Strany 97-256 a 329-336 prvního dílu, listy se stranami 25 a 26, 31 a 32, 105 a 106, 111 a 112 a strany 121-144 v druhém dílu ve výtisku CK 1673 jsou z jiné, pravděpodobně starší sazby téhož díla. Ve výtisku RE 141 se nevyskytují žádné chyby ve stránkování jako ve výtisku CK 1673, kde jich je několik, v uvedeném rozsahu stran 97-256 prvního dílu, oba výtisky se na uvedených stranách liší i v několika dalších detailech, např.: jiné zápatí, odlišné iniciály na začátku textu, jiné viněty, ornamentální pásy, ozdůbky v záhlaví a uspořádání závorek u čísel stran v záhlavích, oba výtisky se liší i použitým typem písma (odkazy na citovaná místa z Bible na začátku jednotlivých kázání jsou v RE 141 tištěny všude kurzívou, v CK 1673 na zmíněných stranách kurzíva použita není), rozdíly jsou i v sazbě, např. kustody v CK 1673 na stranách 97-256 jsou tištěny tak, že jejich konec na pravé straně je v jedné linii s pravým okrajem sazby textu, kdežto na ostatních stranách je kustod posunut o dva znaky doleva, sazba textu je sice stejná, avšak rozdíly jsou např. v šířce mezer mezi čísly odstavů a textem, někde je posunutý text marginálií i celé strany (s. 129 výtisku CK 1673 - marginálie je celá na této straně, v RE 141 text marginální poznámky pokračuje na s. 130, text na s. 131 v CK 131 končí slovem "sein", kustod "Clo-" v RE 141 je posední slovo "Closter", kustod "ein-"). Strany od začátku tisku po stranu 96, dále strany 257 až 328 v prvním dílu a v druhém dílu od titulní strany po stranu 24, strany 27-30, 33-104, 107-110, 113-120, 145-290 a nečíslované strany rejstříku na konci jsou v obou exemplářích stejné
Německý text gotikou, latinský antikvou. Obě titulní strany tištěny černě a červeně, tiskař na titulní straně prvního dílu oddělen od ostatního textu jednoduchou linkou, na titulní straně druhého dílu linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, iniciály C a I na fol. **2v konturové na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na s. 81 konturová iniciála I na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 109 konturová iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 172 podobná iniciála V, na s. 152 a 158 druhého dílu konturová iniciála V na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 prvního dílu dřevořezový vlys s postavou andělíčka uprostřed a na začátku textu plná iniciála W na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 druhého dílu dřevořezový vlys s monogramem IHS a dvěma anděly; ornamentální pásy a linky z ozdůbek, dřevořezové viněty (fol. **2v, *****3v, s. 14, 19, 25, 44, 67, 80, 86, 97, 103, 114, 125, 132, 138, 146, 157, 164, 177, 189, 204, 218, 226, 233, 240, 267, 274, 281, 336; v druhém dílu: s. 7, 19, 40, 58, 64, 71, 79, 85, 119, 126, 138, 145, 151, 157, 163, 177, 184, 191, 203, 217, 235, 252, 259, 278, 283), ozdůbky na konci textu sestavené do trojúhelníkových obrazců (s. 55, 183, 317, 324, druhý díl: s. 91, 223, s. 240 - krátká ztrácejíci se dvojitá linka ze ozdůbek; s. 272), ozdůbky, kulaté závorky a křížky v záhlaví na většině nečíslovaných stran na začátku obou dílů a v rejstříku na konci druhého dílu, čísla na stranách bez textového záhlaví v kulatých závorkách mezi ozdůbkami (např. s. 1, 15, 20, 26, 37, 45, 50, 56, 68, 81 a jinde, v druhém dílu s. 1, 8, 20, 41, 59, 65, 72, 80, 86, 92, 107 a jinde), živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích
Note (ownership history): Na předním přídeští katalogová nálepka s tištěným textem "Ex Bibliotheca Collegii C. Ss. R. in monte Matris Dei." a tabulkou nadepsanou: "Armarium Series N°"; na rubu přední předsádky rkp.: "Ad usum P. Philippi Mrae Ordinis Servorum Bsae V. Mariae"; na titulní straně rkp.: "Conventus Matris Dei propè Krulich.", tamtéž oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."
Note (binding): Vazba celokožená z hnědé kůže na lepenkových deskách, šití na 6 pravých vazů, hřbet zdoben slepotiskem, ořízka stříkaná červenou barvou, na hřbetu hnědý štítek s vytlačeným zkráceným titulem (HÖGER DOMINICALE ET FESTIVALE), v hlavě hřbetu papírový štítek s inkoustem psanou signaturou "VI. N. 17.", ve spodní části hřbetu nepopsaný novodobý bílý štítek se zoubkovanými okraji a modrým lemováním, podobný štítek se signaturou "Homil. I. 11" na přední desce; odřeno, vnější rohy desek roztřepeny; desky použity druhotně ze starší vazby, na obou přídeštích je patrný otisk slepotiskového, zřejmě heraldického supralibros
Physical Description: 36 nečíslovaných stran, 336 stran, 24 nečíslovaných stran, 290 stran, 34 nečíslovaných stran ; 4° [2°]
Books
LEADER 09628nam a2200529 i 4500
001 0808087
003 CZ-CbJVK
005 20181011104624.5
007 ta
008 071103s1724----gw-----e------001-0-ger-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 27-46/-48  |x Pastorální teologie  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 2-475.2  |2 MRF 
080 |a 27-475.2  |2 MRF 
080 |a (0:82-5)  |2 MRF 
100 1 |a Höger, Franz,  |d 1664-1727  |7 pna2008482382  |4 aut 
245 1 4 |a Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, Jedem Stand der Menschen vorgehalten, Und Von der Cantzl An Sonn- und Feyr-Tägen dem Volck erkläret.  |n Erster und anderer Theil /  |c Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU 
246 3 0 |a Evangelische Grund-Warheiten 
264 1 |a Ingolstadt :  |b In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers In Ingolstadt,  |c 1724 
264 3 |a Gedruckt zu München :  |b bey Maria Magdalena Riedlin 
300 |a 36 nečíslovaných stran, 336 stran, 24 nečíslovaných stran, 290 stran, 34 nečíslovaných stran ;  |c 4° [2°] 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Na titulní straně prvního dílu: "Mit Genehmhaltung der Obern, und Röm. Kayserl. Majest. Privilegio." 
500 |a Na fol. [*3r]-**2r dedikace: "Dem Heiligen FRANCISCO XAVERIO Auß Der Gesellchafft JESU, Welt-bekannten, und Welt-beliebten Neuen-Welt-Apostel, Dem grossen Indianischen Wunderthäter, und Japonesischen Seelen-Vatter, Dem Anderen Welt-Prediger PAULO, Und Nachfolger deß heiligen THOMAE ... zu einem ewigen Danck- Liebs- und Ehren-Zeichen überreichet in Fuß-fälliger Demuth gegenwärtige Schrifft-Verfassung Der Unwürdigiste Auß seinen Pfleg-Kinderen, Liebhaberen, und Verehreren Author. Vbereignungs-Schrifft. Grosser Indianer-Apostel, Heiligen FRANCISCE XAVERI! GLeichwie nach GOTT, und der Göttlichen Mutter, ... in disem Buch, welches ich dier heilige, zuschreibe, und überreiche, anbey mich selbsten dir eigen gibe. Amen." 
500 |a Na fol. **2v: "Facultas R.P. Provincialis cum Privilegio Caesareo. Cùm D. Joannes Andreas de la Haye, Bibliopola Ingolstadiensis, typis vulgare desideret librum, cui titulus: Das Evangelium, denen Armen und Reichen geprediget ... In cujus confirmationem has litteras, chrysographô meô, & consuetô Officij mei sigillô munitas, dedi. Straubingae. 1. Jan. 1724. Bernardus Jost."; tamtéž: "Protestatio Autoris. INsistendo Decreto SS. D. N. Urbani VIII. die 13. Martij 1625. ejúsque Confirmationi ...Ita te mecum sentire cupio, Bone Lector, mihíque favere." 
500 |a Na fol. [**3?]-*****3v: "Anordnun Aller Predigen deß ersten Theils." 
500 |a Na s. 1: An dem ersten Sonntag deß Advents. Vorspruch. Videbunt Filium hominis venientem in nubibus ... Sie werden sehen deß Menschen Sohn kommen in einer Wolcken ..." 
500 |a Na fol. †2r-†††4v druhého dílu: "Anordnung Aller Predigen deß anderen Theils." 
500 |a Na s. 1 druhého dílu: "An dem Apostolischen Fest- und Ehren-Tag deß Heil. Andreas." 
500 |a Na fol. Oo2r druhého dílu: "Blat-Register, Oder Such-Tafel Deren Werck-würdigen Sachen, so in disem Werck, so wohl ersten als anderen Theil, zu finden." 
500 |a Na poslední tištěné straně: "Druck-Fähler deß ersten Theils. ... Deß anderen Theils. ... Die übrige wird der günstige Leser selbsten zu verbessern müssen." 
500 |a Chyba ve stránkování v druhém dílu: strana 152 je označena číslem 182 
500 |a Výtisk není zcela identický s výtiskem sign. CK 1673, který je od stejného vydavatele i tiskaře a vyšel ve stejném roce. Strany 97-256 a 329-336 prvního dílu, listy se stranami 25 a 26, 31 a 32, 105 a 106, 111 a 112 a strany 121-144 v druhém dílu ve výtisku CK 1673 jsou z jiné, pravděpodobně starší sazby téhož díla. Ve výtisku RE 141 se nevyskytují žádné chyby ve stránkování jako ve výtisku CK 1673, kde jich je několik, v uvedeném rozsahu stran 97-256 prvního dílu, oba výtisky se na uvedených stranách liší i v několika dalších detailech, např.: jiné zápatí, odlišné iniciály na začátku textu, jiné viněty, ornamentální pásy, ozdůbky v záhlaví a uspořádání závorek u čísel stran v záhlavích, oba výtisky se liší i použitým typem písma (odkazy na citovaná místa z Bible na začátku jednotlivých kázání jsou v RE 141 tištěny všude kurzívou, v CK 1673 na zmíněných stranách kurzíva použita není), rozdíly jsou i v sazbě, např. kustody v CK 1673 na stranách 97-256 jsou tištěny tak, že jejich konec na pravé straně je v jedné linii s pravým okrajem sazby textu, kdežto na ostatních stranách je kustod posunut o dva znaky doleva, sazba textu je sice stejná, avšak rozdíly jsou např. v šířce mezer mezi čísly odstavů a textem, někde je posunutý text marginálií i celé strany (s. 129 výtisku CK 1673 - marginálie je celá na této straně, v RE 141 text marginální poznámky pokračuje na s. 130, text na s. 131 v CK 131 končí slovem "sein", kustod "Clo-" v RE 141 je posední slovo "Closter", kustod "ein-"). Strany od začátku tisku po stranu 96, dále strany 257 až 328 v prvním dílu a v druhém dílu od titulní strany po stranu 24, strany 27-30, 33-104, 107-110, 113-120, 145-290 a nečíslované strany rejstříku na konci jsou v obou exemplářích stejné 
500 |a Německý text gotikou, latinský antikvou. Obě titulní strany tištěny černě a červeně, tiskař na titulní straně prvního dílu oddělen od ostatního textu jednoduchou linkou, na titulní straně druhého dílu linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, iniciály C a I na fol. **2v konturové na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na s. 81 konturová iniciála I na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 109 konturová iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 172 podobná iniciála V, na s. 152 a 158 druhého dílu konturová iniciála V na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 prvního dílu dřevořezový vlys s postavou andělíčka uprostřed a na začátku textu plná iniciála W na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 druhého dílu dřevořezový vlys s monogramem IHS a dvěma anděly; ornamentální pásy a linky z ozdůbek, dřevořezové viněty (fol. **2v, *****3v, s. 14, 19, 25, 44, 67, 80, 86, 97, 103, 114, 125, 132, 138, 146, 157, 164, 177, 189, 204, 218, 226, 233, 240, 267, 274, 281, 336; v druhém dílu: s. 7, 19, 40, 58, 64, 71, 79, 85, 119, 126, 138, 145, 151, 157, 163, 177, 184, 191, 203, 217, 235, 252, 259, 278, 283), ozdůbky na konci textu sestavené do trojúhelníkových obrazců (s. 55, 183, 317, 324, druhý díl: s. 91, 223, s. 240 - krátká ztrácejíci se dvojitá linka ze ozdůbek; s. 272), ozdůbky, kulaté závorky a křížky v záhlaví na většině nečíslovaných stran na začátku obou dílů a v rejstříku na konci druhého dílu, čísla na stranách bez textového záhlaví v kulatých závorkách mezi ozdůbkami (např. s. 1, 15, 20, 26, 37, 45, 50, 56, 68, 81 a jinde, v druhém dílu s. 1, 8, 20, 41, 59, 65, 72, 80, 86, 92, 107 a jinde), živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích 
505 0 |t Erster Theil. Sonn-tägliche Predigen Durch Das gantze Jahr --  |t Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen Geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, In denen Heiligen GOttes Mit sittlich- und lebhafften Buchstaben Außgedrucket, Und jedem Stand der Menschen Zum Nachdruck Auf der Cantzl vorgehalten /  |r Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU.  |g Anderer Theil. Mit Genehmhaltung der Obern, und Röm. Kayserl. Majestät Privilegio. In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers In Ingolstadt. Gedruckt zu München, bey Maria Magdalena Riedlin, Anno 1724. 
561 |a Na předním přídeští katalogová nálepka s tištěným textem "Ex Bibliotheca Collegii C. Ss. R. in monte Matris Dei." a tabulkou nadepsanou: "Armarium Series N°"; na rubu přední předsádky rkp.: "Ad usum P. Philippi Mrae Ordinis Servorum Bsae V. Mariae"; na titulní straně rkp.: "Conventus Matris Dei propè Krulich.", tamtéž oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: H 8.; I. 11 obě (tužkou na titulní straně); Homil. I. 11 (inkoustem na štítku na přední desce vazby)  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba celokožená z hnědé kůže na lepenkových deskách, šití na 6 pravých vazů, hřbet zdoben slepotiskem, ořízka stříkaná červenou barvou, na hřbetu hnědý štítek s vytlačeným zkráceným titulem (HÖGER DOMINICALE ET FESTIVALE), v hlavě hřbetu papírový štítek s inkoustem psanou signaturou "VI. N. 17.", ve spodní části hřbetu nepopsaný novodobý bílý štítek se zoubkovanými okraji a modrým lemováním, podobný štítek se signaturou "Homil. I. 11" na přední desce; odřeno, vnější rohy desek roztřepeny; desky použity druhotně ze starší vazby, na obou přídeštích je patrný otisk slepotiskového, zřejmě heraldického supralibros  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a homiletika  |7 ph120791  |2 czenas 
655 7 |a kázání  |7 fd131846  |2 czenas 
700 1 |a La Haye, Johann Andreas de,  |d -1735  |4 pbl 
700 1 |a Riedl, Maria Magdalena,  |d činná 1723-1747  |7 jo2017941587  |4 prt 
903 |a RP 
910 |a CBA001