[MDLIIII. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij, o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta, a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých, prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná]

Main Author: Münster, Sebastian, 1488-1552
Other Authors: <z >Puchova, Zikmund, -1584, Kosořský z Kosoře, Jan, -asi 1589
Format: Books
Language: Czech
German
Published: w Praze : Jan Kosořsky z Skosoře 1554
Subjects:
Item Description: Autorské, názvové a nakladatelské údaje a rovněž údaje o původním rozsahu podle Knihopisu
Na listu sign. IIr-IIIr (3.-5. nečíslovaná strana na začátku): "Neyjasniegssjmu a welikomocnímu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, Ržijmskému, Vherskému, Cžeskému Králi. Jnffantu w Hyspanii, Arcyknijžeti Rakauské[mu], Markrabi Morawskému, ... Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Swatého Kostela Pražského Administrátor a Archydyakon. předkem sstiastného nad Nepřátely wijtězstwij, a dlauhého Kralowánij, ... žádá. NEyjasniegssij Králi, nepochybugi, že ... Dán na Hradě Pražském, w Pátek na den poweyssenij Swatého Křijže. Léta od Porodu Panenského, Tisýcýho, Pietisteho, Padesáteho, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Kaplan Wěrný poddaný: Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Kostela Pražske° Administrátor a Arcydykon, [et]c."
Na listu sign. IIIv-[V]r (6.-9. nečíslovaná strana): "Neyjasniegssijmu a neykřestiansstieyssijmu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, ... Dán w Praze w Pátek Den poweyssenij Křijže Swatého. Léta od Narozenij Syna Božijho, Tisýcýho, Pietistého, Padesátého, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Wěrný poddaný: Zygmund mladssij z Puchowa."
Na listu sign. [V]v-[VI]r (10. a 11. nečíslovaná strana): "Korrektoři na tuto Knijhu od Geho Králowské Milosti, zwlásstě wydanij a zřijzenij: Z Stawu Panského Paan: Paj Jan Starssij z Lobkowic a na Zbjroze, Neywyšssij Hoffmistr Králowstwij Cžeské°. Z Stawu Rytijřského: Pan Woldřich Dubanský z Duban a na Libissicých, Králowé Gegijmilosti Podkomořij, a Heytman Hradu Pražského: Pan Petr Bechynie z Lažan a na Pijčinie, geho Králowské milosti Heytman, Starého Miesta Pražského: Z Stawu Duchownijho: Doktor Gindřich Probosst Kostela Pražského:"
Na listu IIr (sign. [A2]r): "We Gmeno Otce y Syna y Ducha Swateho Amen. Počijna se wypsánij Swěta Sstiastnie. o Rági Nebeském A Kuořijch Andělských. PŘed Stwořenijm wssech wiecý byla a gest wiečnost, a zůstane ..."
Na fol. Dddd1r: "Jndex, neb Spráwa a Registrum kde se co w tiechto Knihach podlé Počtu Listow a Liter nagijti má."
Kolofon na poslední tištěné straně: "Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze, w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže. Létha Pánie Tisýcýho, Pětistého, Padesátého, Cžtwrtého :- Jan Kosořsky z Skosoře."
Chybná foliace: list XXXI (F1) je označen číslem XXXVI, list CLXIX (EE1) číslem CLXXIIII, list CXCVI (JJ4) číslem CXCV, list CCCIIII číslem CCCV, list DXXXIX (s5) číslem DXXIX, list DCCVI (xx4) číslem DCCVII, list DCCCXXI (rrr4) číslem DCCCXXII; list CCLXVI je očíslován správně (ve výtisku sign. BE 1294 má číslo CCLVII)
Český text gotikou, ojedinělá latinská slova antikvou. Strany textu rámovány linkami a nahoře jednoduchým vlysem, uprostřed vlysu římská foliace; list IIr rámován dřevořezovými lištami (nahoře vlys, po stranách sloupy a dole lišta s andílky hrajícími na varhany); dřevořezové konturové nebo plné pletencové rámované iniciály na ozdobném (často figurálním - Mojžíš, Kristus, P. Maria a různé jiné postavy a náboženské motivy, na listu XXIIIr kněz kážící z kazatelny věřícím - většina iniciál se v knize vícekrát opakuje); list CXXIVv: iniciála N s poprsím univerzitního mistra s otevřenou knihou na řečnickém pulpitu a s holubicí nad hlavou, údajně mistr Jan Hus; Knihopis zde uvádí list CXXVv; táž iniciála i na listu CXLVIv, CLIXr, CLXXr, CLXXVIIv, CCIVv CCXIv, CCXXXVv, CCLIv a jinde; na listu CLXXIIIIv iniciála S s postavou podobně vyhlížejícího, klečícího muže s holubicí Ducha sv. nad hlavou, táž na CCCCXLIr. DLXXr), čárkovaném nebo plném pozadí zalomené na výšku 2-7 a 10-12 řádků, plné ozdobné i figurální iniciály ve volném prostoru; různé rubriky, ozdobné renesanční lišty a linky, pletencové viněty, ozdůbky (kvítky, větvičky, ukazovací ručičky a pod.) na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody; sazba rejstříku ve třech sloupcích; [VI]v (t.j. poslední nečíslovaná s. na začátku), CCLIIIIv a Ffff6v prázdné
Dřevořezy v textu: v popisovaném výtisku na listu sign. [V]r (t.j. na deváté nečíslované straně na začátku) dřevořezový rámovaný erb Zikmunda mladšího z Puchova; na listu sign. [V]v a [VI]r (t.j. 10. a 11. nečíslovaná strana): dřevořezové erby korektorů, na první straně Jana staršího z Lobkovic a Oldřicha Dubanského z Duban, na další straně Petra Bechyně z Lažan a na Pičíně a Jindřicha, probošta pražského kostela; na listu [I] (fol. [A1]r celostránkový dřevořez zobrazující šest dní stvoření světa; na listu IIIIr (svržení padlých andělů z nebe; sign. 1552[?] MC), Vv (anděl), VIv (stvoření Evy z řebra spícího Adama; sign. MC 1552), VIIr (Bůh tvoří svět), IXv (Bůh zasnubuje Adama s Evou), XXIIr (prvotní hřích), XXXv (Noemova archa), XXXVIr, XXXVIv, XXXVIIr, LXXIr (s letopočtem 1540, na toulci jednoho z vyobrazených jezdců monogram, snad MW nebo možná MM), LXXIIv, XCVIIIv, CVv (papež Kliment VII.), CXXIIv, CXXIIIIr, CXXIXr, CXXXr (egyptské pyramidy), CXXXIIIr (stejný dřevořez jako na listu XXXVIr - veduta města), CXLv, CXLIIIIv, CCXXXVIr, CCXXXVIv (erb s dvouhlavým orlem), CCXLVIIIv (stejný dřevořez jako na CCXXXVIr), CCLv, CCLIIr, CCLXXVIv, CCLXXVIIv, DCr, DCCCLXXXr, poslední list (Ffff6) s dřevořezovým erbem Jana Kosořského z Kosoře chybí; mezi listy CCCCLX a CCCCLXI je vevázána dřevořezová mapa Čech s erby českých pánů na bocích a na horním okraji
Note (citation/references): Knihopis
Note (binding): Vazba nová, celokožená, zhotovená v roce 1973 v Ústředí uměleckých řemesle restaurátorský atelier v Hodoníně, na novou vazbu byly přeneseny části původního koženého potahu ze zažloutlé vepřovice zdobené renesančním slepotiskem
Physical Description: 6 nečíslovaných listů, dccclxxxiii listů, 14 nečíslovaných listů : ilustrace ; 2°
Books
LEADER 09354nam a2200625 i 4500
001 0842878
003 CZ-CbJVK
005 20190315101241.4
007 ta
008 190208s1554----xr-abi-e------001-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |h ger 
072 7 |a 913  |x Regionální geografie  |9 7  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
080 |a 94(100)  |2 MRF 
080 |a 39  |2 MRF 
080 |a 930  |2 MRF 
080 |a 91  |2 MRF 
080 |a (049)908  |2 MRF 
100 1 |a Münster, Sebastian,  |d 1488-1552  |7 ola2007364892  |4 aut 
245 1 0 |a [MDLIIII. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij, o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta, a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých, prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná] 
246 3 0 |a Kozmograffia Cžeská 
246 3 |a Kosmografie česká 
264 1 |a w Praze :  |b Jan Kosořsky z Skosoře,  |c 1554 
300 |a 6 nečíslovaných listů, dccclxxxiii listů, 14 nečíslovaných listů :  |b ilustrace ;  |c 2° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Autorské, názvové a nakladatelské údaje a rovněž údaje o původním rozsahu podle Knihopisu 
500 |a Na listu sign. IIr-IIIr (3.-5. nečíslovaná strana na začátku): "Neyjasniegssjmu a welikomocnímu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, Ržijmskému, Vherskému, Cžeskému Králi. Jnffantu w Hyspanii, Arcyknijžeti Rakauské[mu], Markrabi Morawskému, ... Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Swatého Kostela Pražského Administrátor a Archydyakon. předkem sstiastného nad Nepřátely wijtězstwij, a dlauhého Kralowánij, ... žádá. NEyjasniegssij Králi, nepochybugi, že ... Dán na Hradě Pražském, w Pátek na den poweyssenij Swatého Křijže. Léta od Porodu Panenského, Tisýcýho, Pietisteho, Padesáteho, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Kaplan Wěrný poddaný: Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Kostela Pražske° Administrátor a Arcydykon, [et]c." 
500 |a Na listu sign. IIIv-[V]r (6.-9. nečíslovaná strana): "Neyjasniegssijmu a neykřestiansstieyssijmu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, ... Dán w Praze w Pátek Den poweyssenij Křijže Swatého. Léta od Narozenij Syna Božijho, Tisýcýho, Pietistého, Padesátého, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Wěrný poddaný: Zygmund mladssij z Puchowa." 
500 |a Na listu sign. [V]v-[VI]r (10. a 11. nečíslovaná strana): "Korrektoři na tuto Knijhu od Geho Králowské Milosti, zwlásstě wydanij a zřijzenij: Z Stawu Panského Paan: Paj Jan Starssij z Lobkowic a na Zbjroze, Neywyšssij Hoffmistr Králowstwij Cžeské°. Z Stawu Rytijřského: Pan Woldřich Dubanský z Duban a na Libissicých, Králowé Gegijmilosti Podkomořij, a Heytman Hradu Pražského: Pan Petr Bechynie z Lažan a na Pijčinie, geho Králowské milosti Heytman, Starého Miesta Pražského: Z Stawu Duchownijho: Doktor Gindřich Probosst Kostela Pražského:" 
500 |a Na listu IIr (sign. [A2]r): "We Gmeno Otce y Syna y Ducha Swateho Amen. Počijna se wypsánij Swěta Sstiastnie. o Rági Nebeském A Kuořijch Andělských. PŘed Stwořenijm wssech wiecý byla a gest wiečnost, a zůstane ..." 
500 |a Na fol. Dddd1r: "Jndex, neb Spráwa a Registrum kde se co w tiechto Knihach podlé Počtu Listow a Liter nagijti má." 
500 |a Kolofon na poslední tištěné straně: "Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze, w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže. Létha Pánie Tisýcýho, Pětistého, Padesátého, Cžtwrtého :- Jan Kosořsky z Skosoře." 
500 |a Chybná foliace: list XXXI (F1) je označen číslem XXXVI, list CLXIX (EE1) číslem CLXXIIII, list CXCVI (JJ4) číslem CXCV, list CCCIIII číslem CCCV, list DXXXIX (s5) číslem DXXIX, list DCCVI (xx4) číslem DCCVII, list DCCCXXI (rrr4) číslem DCCCXXII; list CCLXVI je očíslován správně (ve výtisku sign. BE 1294 má číslo CCLVII) 
500 |a Český text gotikou, ojedinělá latinská slova antikvou. Strany textu rámovány linkami a nahoře jednoduchým vlysem, uprostřed vlysu římská foliace; list IIr rámován dřevořezovými lištami (nahoře vlys, po stranách sloupy a dole lišta s andílky hrajícími na varhany); dřevořezové konturové nebo plné pletencové rámované iniciály na ozdobném (často figurálním - Mojžíš, Kristus, P. Maria a různé jiné postavy a náboženské motivy, na listu XXIIIr kněz kážící z kazatelny věřícím - většina iniciál se v knize vícekrát opakuje); list CXXIVv: iniciála N s poprsím univerzitního mistra s otevřenou knihou na řečnickém pulpitu a s holubicí nad hlavou, údajně mistr Jan Hus; Knihopis zde uvádí list CXXVv; táž iniciála i na listu CXLVIv, CLIXr, CLXXr, CLXXVIIv, CCIVv CCXIv, CCXXXVv, CCLIv a jinde; na listu CLXXIIIIv iniciála S s postavou podobně vyhlížejícího, klečícího muže s holubicí Ducha sv. nad hlavou, táž na CCCCXLIr. DLXXr), čárkovaném nebo plném pozadí zalomené na výšku 2-7 a 10-12 řádků, plné ozdobné i figurální iniciály ve volném prostoru; různé rubriky, ozdobné renesanční lišty a linky, pletencové viněty, ozdůbky (kvítky, větvičky, ukazovací ručičky a pod.) na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody; sazba rejstříku ve třech sloupcích; [VI]v (t.j. poslední nečíslovaná s. na začátku), CCLIIIIv a Ffff6v prázdné 
500 |a Dřevořezy v textu: v popisovaném výtisku na listu sign. [V]r (t.j. na deváté nečíslované straně na začátku) dřevořezový rámovaný erb Zikmunda mladšího z Puchova; na listu sign. [V]v a [VI]r (t.j. 10. a 11. nečíslovaná strana): dřevořezové erby korektorů, na první straně Jana staršího z Lobkovic a Oldřicha Dubanského z Duban, na další straně Petra Bechyně z Lažan a na Pičíně a Jindřicha, probošta pražského kostela; na listu [I] (fol. [A1]r celostránkový dřevořez zobrazující šest dní stvoření světa; na listu IIIIr (svržení padlých andělů z nebe; sign. 1552[?] MC), Vv (anděl), VIv (stvoření Evy z řebra spícího Adama; sign. MC 1552), VIIr (Bůh tvoří svět), IXv (Bůh zasnubuje Adama s Evou), XXIIr (prvotní hřích), XXXv (Noemova archa), XXXVIr, XXXVIv, XXXVIIr, LXXIr (s letopočtem 1540, na toulci jednoho z vyobrazených jezdců monogram, snad MW nebo možná MM), LXXIIv, XCVIIIv, CVv (papež Kliment VII.), CXXIIv, CXXIIIIr, CXXIXr, CXXXr (egyptské pyramidy), CXXXIIIr (stejný dřevořez jako na listu XXXVIr - veduta města), CXLv, CXLIIIIv, CCXXXVIr, CCXXXVIv (erb s dvouhlavým orlem), CCXLVIIIv (stejný dřevořez jako na CCXXXVIr), CCLv, CCLIIr, CCLXXVIv, CCLXXVIIv, DCr, DCCCLXXXr, poslední list (Ffff6) s dřevořezovým erbem Jana Kosořského z Kosoře chybí; mezi listy CCCCLX a CCCCLXI je vevázána dřevořezová mapa Čech s erby českých pánů na bocích a na horním okraji 
510 2 |a Knihopis  |c K05969 
562 |a Poškození: neúplné - chybí titulní list, číslované listy DLVII, DLVIII. DLIX, DCLXVIII a DCLXIX, na konci svazku listy sign. Dddd1-4 a Ffff6, z listu Ffff3část chybí, z listu Ffff4 zachována asi třetina a z listu Ffff5 jenom malý zlomek; list I s celostránkovým dřevořezem poškozen, okraje i s částmi rytiny chybí, při restaurování podlepeno listem čistého papíru; z mapy Čech zachována pouze polovina, z níž ještě chybí malá část, celý fragment mapy byl při restaurování podlepen listem bílého papíru  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Kniha byla v minulosti opravována, okraje některých listů jsou vyspraveny a podlepeny ustřižky papíru, v roce 1973 byla kompletně restaurována v Ústředí uměleckých řemesel v Hodoníně  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: SB 1  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Četné rukopisné marginálie a místy podtržený text; k listu LVI přilepen lístek papíru s českým rukopisným textem ("Zpralba[?] s mertij machometo[w]e / Byl niaky ..."); na nepotištěné straně CCLIIIIv rukopisný český text básně s latinským názvem "PATIENTIA VITRIX MAIORUM" ("Trpieliwost giest mila Cztnost ... Blaholsaweni Kterziz // Protiwenstwi trpi. // (alewssak pro sprawedlnost) // Nebo gegich gest // Kralowstwi Nebeske // s Matauss 5 Kaúpitole VV 10 A° 1628 ...[nečitelný podpis]"  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Chybně svázáno: list CCCCXVij (XXX2) je vevázán za listem CCCCxviij (XXX4); list DCCCVI (ppp2) je vevázán za listem DCCCVII (ppp3); list DCCCVIII (ppp4) za listem DCCCIX (ppp5)  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba nová, celokožená, zhotovená v roce 1973 v Ústředí uměleckých řemesle restaurátorský atelier v Hodoníně, na novou vazbu byly přeneseny části původního koženého potahu ze zažloutlé vepřovice zdobené renesančním slepotiskem  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a geografie  |7 ph114618  |2 czenas 
650 0 7 |a světové dějiny  |7 ph117271  |2 czenas 
655 7 |a kosmografie  |7 fd914163  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
700 1 |a <z >Puchova, Zikmund,  |d -1584  |7 jk01101695  |4 trl 
700 1 |a Kosořský z Kosoře, Jan,  |d -asi 1589  |7 jo2010557909  |4 prt 
903 |a RP 
910 |a CBA001