MARS MORAVICUS
Sive BELLA HORRIDA ET CRUENTA, SEDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE ET FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM ET PROPHANARUM RUINAE, ARCIUM ET OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES, POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit

Main Author: Pešina z Čechorodu, Tomáš, 1629-1680
Other Authors: Liechtenstein-Castelcorno, Karl, 1624-1695, Libštejnský z Kolovrat, František Karel, hrabě, 1620-1700, <z >Valdštejna, Jan Bedřich, 1644-1694, Liepure, Johann Franz, činný 1677, Arnolt z Dobroslavína, Jan, asi 1620-1687, Lublinský, Antonín Martin, 1636-1690, Wagner, Václav, činný 1674-1677
Format: Books
Language: Latin
Published: PRAGAE : Typis Joannis Arnolti de Dobroslawina 1677
Subjects:
Item Description: Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M. DC. LXXVII."
Na fol. a2r (za titulním listem, třetí nečíslovaná strana) až f2r: "REVERENDISSIMO, ILLUSTRISSIMO ET CELSISSIMO PRINCIPI, DOMINO DOMINO CAROLO EPISCOPO OLOMUCENSI, DUCI, SACRI ROM. IMPERII PRINCIPI, SACRAE REGIAE BOHEMIAE CAPELLAE, ET DE LICHTENSTEIN COMITI [ET]C. ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO DOMINO, SOMINO FRANCISCO CAROLO LIBSTEINSKY, SACRI ROM. IMP. COMITI DE KOLOWRAT, ... Dabam Pragae, in Arce S. Wenceslai, in festo Apostolorum Moraviae & Bohemiae, SS. Cyrilli & Metudij, anno 1677."
Na fol. f2v (24. nečíslovaná strana): "APPROBATIO ORDINARII. JOANNES FRIDERICUS DEI & S. Sedis Apostolicae Gratiâ Archi-Episcopus Pragensis, S.R.I. Princeps, & Comes de Waldstein, ... LIbrum, quem sub titulo MARTIS MORAVICI, nobis obtulit approbandum ... Datum in Archi-Episcopali Nostra Residentia Pragensi, die 17, Martij, anno Domini 1677. Joan. Fridericus Archi-Episc. Pragensis. L.S. Joannes Franciscus Liepure Cancellarius."
Na s. 1: "MARTIS MORAVICI Liber I. MORAVIA, antiquis MARCOMANNIA dicta, praepotens aliquando Regnum fuit, ..."
Na s. 81: "LIBER II. ΣΥΛΛΑΒΟΣ PLAFARUM VETERUM, â MARTE HOSTILI MORAVIAE INFLICTARUM. SEriem plagarum & calamitarum, quas ..."
Na s. 225: "MARTIS MORAVICI Liber III. LErna plagarum â Marte hostili Moraviae inflictarum, cùm Svatobogium Regnum ultimum, ..."
Na s. 393: "MARTIS MORAVICI Liber IV. PLagarum Moraviae ..."
Na s. 509: "MARTIS MORAVICI Liber V. MAla, quae per mortem Ziscae ..."
Na s. 685: "MARTIS MORAVICI Liber VI. REs Moravorum Bohemorúmque maximis paulò ante seditionum procellis agitatae, ad extremum ..."
Na s. 821 (správně 819): "MARTIS MORAVICI Liber VII. AFfinitates & nuptias, non semper esse valida ..."
Chyby ve stránkování: strana 427 je označena číslem 327, s. 663 číslem 963, s. 699 číslem 399, po straně 744 následuje strana 748 a dále dvě strany očíslované 749, potom stránkování pokračuje číslem 750 (správně 748), čísla 745-747 ze stránkování vypadla
Latinský text antikvou a kurzívou, česká (s. 15, 16, 21, 29, 30, 34, 52-55, 71, 72, 76, 78-80, 127, 132, 133, 192, 234, 236, 252, 255, 277, 342, 358, 362, 392, 405, 406, 327 správně 427, 455, 460-462, 488, 515, 516, 519, 534, 581, 583, 621, 696, 752 správně 750, 774, 796, 863, 888, 889 - pouze jednotlivá slova nebo slovná spojení, místní názvy a jména, pouze na s. 455 a 752 delší věta v češtině a na s. 776 rozsáhlejší český text téměř na celou stranu) a německá (s. 2, 16, 68, 69, 121, 228-229) slova gotikou, polatinštěná česká či německá nebo jiná osobní i místní jména jsou zpravidla tištěna kurzívou; řecká slova alfabetou (s. 14, 16, 20, 81); ruské jméno na s. 16 a polské na s. 171 gotikou
Na začátku mědirytový patitul - frontispis (295x210 resp. 276x 192 mm): bůh času, Chronos drží znak Moravy, jejž se snaží kopím rozbít ozbrojený rytíř, představující pravděpodobně boha války Marta. Na podstavci uprostřed je vyryt nápis: MARS MORAVICVS sive Bella, seditiones, tumultus, et ex ijs enatae Calamitates clades, Urbium atq populorum vastitates, qvas olim Moravia passa fuit. descriptae â Thoma de Czechorod, Episcopo Samandr: Decano, Metrop. Prag: Anno CIƆ.IƆ.CLXXVII. Signováno R. D. Ant. Lublinskij Can: Reg: del:, Wenceslaus Wogner scul:
Impresum na titulní straně pod linkou. Na začátku textu dedikace na a2v konturová iniciála N na ozdobném pozadí zalomená na výšku 5 řádků, v textu aprobace na f2v konturová iniciála L na ozdobném pozadí ve výšce 3 řádků, na začátku textu na s. 1 konturová iniciála M na ozdobném pozadí ve výšce 8 řádků, dále v textu další konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 3-5, 7 a 8 řádků; na s. 1, 81, 225, 393, 509, 685 a 821 rytý vlys a v záhlaví těchto stran křížek v kulatých závorkách mezi dvěma ozdůbkami (žaludy), viněty (s. 224, 684, 717, 958 správně 956, poslední tištěná strana); arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, signatury, kustody; sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích
Note (citation/references): Knihopis
Note (ownership history): Na rytém patitulu rkp.: "Ex[?] p...[?] legato pro Conventu Bechinensi Fr[atr]um Min:"; na titulní straně rkp.: "Ex libris P. Leopoldi Claudian de ...[?] 1709." a dále: "Legatus ab eodem R.P. Fran[cis]cani Bechinen"; na fol. a2r (za titulním listem) rkp.: "Pro Conventu Bechinensi Fr[atr]um Min: Refor:; na titulní straně kulaté razítko se znakem františkánů a legendou "CONVENTUS FRANCISCANORUM BECHYNENSIS"; na s. 454 a 455 rkp.: "Ad Bibliothecam Conventu[s] Bechinensis F[rat]rum Min: Ref:"
Note (binding): Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na 4 pravé zdvojené vazy, kolem vazů slepotiskové linky, desky rámovány slepotiskovými linkami, ořízka stříkaná červenou a šedomodrou barvou, na přední desce dva železné trny k dírkovým sponám, spony ze zadní desky utrženy, hřbet dodatečně natřen černou barvou, nad patou hřbetu novodobý štítek se signaturou 1770; odřeno, silně poškozeno červotočem, hlava i pata hřbetu utrženy, kožený potah na hřbetu popraskán a v ohybu zadní desky a hřbetu u hlavy protržen, hrany a rohy desek poškozeny
Physical Description: 24 nečíslovaných stran, 958 to je 956 stran, 16 nečíslovaných stran 3 nečíslované listy obrazové přílohy ; 2°
Books
LEADER 08536nam a2200625 i 4500
001 0843876
003 CZ-CbJVK
005 20190405103924.9
007 ta
008 190315s1677----xr-a---e------001-0-lat-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
043 |a e-xr--- 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 930  |2 MRF 
080 |a (437.32)  |2 MRF 
080 |a (437.2)  |2 MRF 
100 1 |a Pešina z Čechorodu, Tomáš,  |d 1629-1680  |7 jk01092662  |4 aut 
245 1 0 |a MARS MORAVICUS :  |b Sive BELLA HORRIDA ET CRUENTA, SEDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE ET FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM ET PROPHANARUM RUINAE, ARCIUM ET OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES, POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: /  |c Descripta â THOMA JOANNE PESSINA DE CZECHOROD, & in Oborzisstie, Episcopo Samandriensi, Decano Metropol. Pragensi, Canonico Litomericensi & VVissehrad. S. Caes. Regiaeq[ue] Maj. Consiliario, Comite Palatino 
246 3 0 |a Bella horrida et cruenta, seditiones, tumultus, praelia, turbae 
246 1 5 |i Název na mědirytovém patitulu:  |a MARS MORAVICVS sive Bella, seditiones, tumultus, et ex ijs enatae Calamitates clades, Urbium atq[ue] populorum vastitates, qvas olim Moravia passa fuit. descriptae â Thoma de Czechorod, Episcopo Samandr: Decano, Metrop. Prag: Anno CIƆ. IƆ. CLXXVII. 
264 1 |a PRAGAE :  |b Typis Joannis Arnolti de Dobroslawina,  |c 1677 
300 |a 24 nečíslovaných stran, 958 to je 956 stran, 16 nečíslovaných stran 3 nečíslované listy obrazové přílohy ;  |e 2° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M. DC. LXXVII." 
500 |a Na fol. a2r (za titulním listem, třetí nečíslovaná strana) až f2r: "REVERENDISSIMO, ILLUSTRISSIMO ET CELSISSIMO PRINCIPI, DOMINO DOMINO CAROLO EPISCOPO OLOMUCENSI, DUCI, SACRI ROM. IMPERII PRINCIPI, SACRAE REGIAE BOHEMIAE CAPELLAE, ET DE LICHTENSTEIN COMITI [ET]C. ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO DOMINO, SOMINO FRANCISCO CAROLO LIBSTEINSKY, SACRI ROM. IMP. COMITI DE KOLOWRAT, ... Dabam Pragae, in Arce S. Wenceslai, in festo Apostolorum Moraviae & Bohemiae, SS. Cyrilli & Metudij, anno 1677." 
500 |a Na fol. f2v (24. nečíslovaná strana): "APPROBATIO ORDINARII. JOANNES FRIDERICUS DEI & S. Sedis Apostolicae Gratiâ Archi-Episcopus Pragensis, S.R.I. Princeps, & Comes de Waldstein, ... LIbrum, quem sub titulo MARTIS MORAVICI, nobis obtulit approbandum ... Datum in Archi-Episcopali Nostra Residentia Pragensi, die 17, Martij, anno Domini 1677. Joan. Fridericus Archi-Episc. Pragensis. L.S. Joannes Franciscus Liepure Cancellarius." 
500 |a Na s. 1: "MARTIS MORAVICI Liber I. MORAVIA, antiquis MARCOMANNIA dicta, praepotens aliquando Regnum fuit, ..." 
500 |a Na s. 81: "LIBER II. ΣΥΛΛΑΒΟΣ PLAFARUM VETERUM, â MARTE HOSTILI MORAVIAE INFLICTARUM. SEriem plagarum & calamitarum, quas ..." 
500 |a Na s. 225: "MARTIS MORAVICI Liber III. LErna plagarum â Marte hostili Moraviae inflictarum, cùm Svatobogium Regnum ultimum, ..." 
500 |a Na s. 393: "MARTIS MORAVICI Liber IV. PLagarum Moraviae ..." 
500 |a Na s. 509: "MARTIS MORAVICI Liber V. MAla, quae per mortem Ziscae ..." 
500 |a Na s. 685: "MARTIS MORAVICI Liber VI. REs Moravorum Bohemorúmque maximis paulò ante seditionum procellis agitatae, ad extremum ..." 
500 |a Na s. 821 (správně 819): "MARTIS MORAVICI Liber VII. AFfinitates & nuptias, non semper esse valida ..." 
500 |a Chyby ve stránkování: strana 427 je označena číslem 327, s. 663 číslem 963, s. 699 číslem 399, po straně 744 následuje strana 748 a dále dvě strany očíslované 749, potom stránkování pokračuje číslem 750 (správně 748), čísla 745-747 ze stránkování vypadla 
500 |a Latinský text antikvou a kurzívou, česká (s. 15, 16, 21, 29, 30, 34, 52-55, 71, 72, 76, 78-80, 127, 132, 133, 192, 234, 236, 252, 255, 277, 342, 358, 362, 392, 405, 406, 327 správně 427, 455, 460-462, 488, 515, 516, 519, 534, 581, 583, 621, 696, 752 správně 750, 774, 796, 863, 888, 889 - pouze jednotlivá slova nebo slovná spojení, místní názvy a jména, pouze na s. 455 a 752 delší věta v češtině a na s. 776 rozsáhlejší český text téměř na celou stranu) a německá (s. 2, 16, 68, 69, 121, 228-229) slova gotikou, polatinštěná česká či německá nebo jiná osobní i místní jména jsou zpravidla tištěna kurzívou; řecká slova alfabetou (s. 14, 16, 20, 81); ruské jméno na s. 16 a polské na s. 171 gotikou 
500 |a Na začátku mědirytový patitul - frontispis (295x210 resp. 276x 192 mm): bůh času, Chronos drží znak Moravy, jejž se snaží kopím rozbít ozbrojený rytíř, představující pravděpodobně boha války Marta. Na podstavci uprostřed je vyryt nápis: MARS MORAVICVS sive Bella, seditiones, tumultus, et ex ijs enatae Calamitates clades, Urbium atq populorum vastitates, qvas olim Moravia passa fuit. descriptae â Thoma de Czechorod, Episcopo Samandr: Decano, Metrop. Prag: Anno CIƆ.IƆ.CLXXVII. Signováno R. D. Ant. Lublinskij Can: Reg: del:, Wenceslaus Wogner scul: 
500 |a Impresum na titulní straně pod linkou. Na začátku textu dedikace na a2v konturová iniciála N na ozdobném pozadí zalomená na výšku 5 řádků, v textu aprobace na f2v konturová iniciála L na ozdobném pozadí ve výšce 3 řádků, na začátku textu na s. 1 konturová iniciála M na ozdobném pozadí ve výšce 8 řádků, dále v textu další konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 3-5, 7 a 8 řádků; na s. 1, 81, 225, 393, 509, 685 a 821 rytý vlys a v záhlaví těchto stran křížek v kulatých závorkách mezi dvěma ozdůbkami (žaludy), viněty (s. 224, 684, 717, 958 správně 956, poslední tištěná strana); arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, signatury, kustody; sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích 
510 2 |a Knihopis  |c K07032 
561 |a Na rytém patitulu rkp.: "Ex[?] p...[?] legato pro Conventu Bechinensi Fr[atr]um Min:"; na titulní straně rkp.: "Ex libris P. Leopoldi Claudian de ...[?] 1709." a dále: "Legatus ab eodem R.P. Fran[cis]cani Bechinen"; na fol. a2r (za titulním listem) rkp.: "Pro Conventu Bechinensi Fr[atr]um Min: Refor:; na titulní straně kulaté razítko se znakem františkánů a legendou "CONVENTUS FRANCISCANORUM BECHYNENSIS"; na s. 454 a 455 rkp.: "Ad Bibliothecam Conventu[s] Bechinensis F[rat]rum Min: Ref:"  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: chybí mědiryt s portrétem Tomáše Jana Pešiny z Čechorodu (pův. vlepen před stranou 1) a pův. u strany 61 vlepená příloha s mědirytem "MORAVIAE olim Regnum nunc Marchionatus."; místy silněji poškozeno červotočem  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: H.2. (modrou tužkou na předním přídeští a na titulní straně); 1770 (razítko na novodobém štítku se zoubkovanými okraji a modrým tištěným lemováním na hřbetu a na titulní straně)  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na 4 pravé zdvojené vazy, kolem vazů slepotiskové linky, desky rámovány slepotiskovými linkami, ořízka stříkaná červenou a šedomodrou barvou, na přední desce dva železné trny k dírkovým sponám, spony ze zadní desky utrženy, hřbet dodatečně natřen černou barvou, nad patou hřbetu novodobý štítek se signaturou 1770; odřeno, silně poškozeno červotočem, hlava i pata hřbetu utrženy, kožený potah na hřbetu popraskán a v ohybu zadní desky a hřbetu u hlavy protržen, hrany a rohy desek poškozeny  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a historiografie  |7 ph114672  |2 czenas 
651 7 |a Morava (Česko)  |7 ge130070  |2 czenas 
700 1 |a Liechtenstein-Castelcorno, Karl,  |d 1624-1695  |7 jn20000701054  |4 dte 
700 1 |a Libštejnský z Kolovrat, František Karel,  |c hrabě,  |d 1620-1700  |4 dte 
700 1 |a <z >Valdštejna, Jan Bedřich,  |d 1644-1694  |7 hka0112412  |4 lso 
700 1 |a Liepure, Johann Franz,  |d činný 1677  |4 oth 
700 1 |a Arnolt z Dobroslavína, Jan,  |d asi 1620-1687  |7 xx0044644  |4 prt 
700 1 |a Lublinský, Antonín Martin,  |d 1636-1690  |7 ola200202113  |4 dln 
700 1 |a Wagner, Václav,  |d činný 1674-1677  |7 ola2013800716  |4 egr 
903 |a RP 
910 |a CBA001