Prawa Městská
Cum Priulegio Jllustrissimi Principis et domini Domini Ferdinandi dei gracia. Romanorum Vngarie et Boemie Regis [et]c. Ne quis alius in dicione regni Boemie: hoc opus Juris excudat. aut alibi excusum i[n]portet Pena in idipsum a sua regia maiestate iniū[n]cta

Main Author: Brikcí z Licka, Matěj, asi 1488-1543
Format: Books
Language: Czech
Published: in Litomyssl : per Alexandru[m] plznensem 1536
Subjects:
Item Description: Na rubu titulního listu latinská báseň Matěje Brikcího z Licka: "Libri solitaria meditacio: Sum quoniam casu. et fortuna ...", tamtéž latinské Brikcího čtyřverší: "Tetrastichō[n] ad Lectorem. Huc solers veniat Ciuis. porcique ..."
Na třetí až šesté straně na začátku (fol. [A 2r]-[A3v]: "Przedmluwa Nayiasniegssymu Kniezeti a Paanu. Paanu Ferdynandowi. Rzimskemu Vherskemu a Czeskemu [et]c: Králi. Jnfantu w Hispanij. Arcykniežeti Rakauskému. Markrabi Morawskému. Lucē[m]burskému. a Slezskému Knižeti. Markrabi Lužickému. a Hraběti Tyrolskému [et]c. Krali gehomilosti a Pánu mému naymilostiwěgssýmu [et]c. Mijstr Brykcij z Licska. Saudu komornieho Králowstwij Czeské[h]° Pijsarz. ... [A 3r] ... A protož Naymilostiwěgssij Králi. yá což tuto chwaalijm. ktomu sem byl mysl swu přiložil, a Prawa tato Městská obecná z Latiny do Cžesstiny ... spilnostij sem wyložil, zřijdil, a zregistrowal. ... [A 3v] ... Datū[m] ex edibus proprijs in Lacu Antiq[uae]; ciuitatis Pragensis. fferia vj ante Festum Trinitatis. Anno d[omi]ni. M. ccccc. xxxvj. [t.j. 9. června 1536]."
Na sedmé straně na začátku svazku (fol. [A 4a]): "Registrum: Registrum wssech Kapitol Tuto w Prawijch položenych: ..."
Na osmé straně (fol [A6r]: "Prawa Konsselska // Praawa samym Konsseluom naležita. kterak se magij zachowaawati. a w Radaach mijti: ..."
Na fol. B4r: KNijhy Miestskych Praaw: z Gruntownjjch Justynyana Cysarze praw. Kratce w Latinsku rzecz sebrana: A potom na Czesko wyložena. Kteraž wsobie rozlličnee przijhody zawijeragij: Wsselikych nastawagijcych przij k Sprawedliwemu rozsuzowanij welmi porzebnee. Gimižto se niektera Miesta na wietssym diijle w Kralowstwije Czeskeem zprawowali a gesstie zprawugij." (text je tištěn červeně a je vystřižen z jiného tisku a přelepen přes původní tištěný text na této straně, který je tudíž nečitelný)
Na [B5]r: "Předmluwa Ciesarzska // Przedmluwa Ciesarzske Welebnosti na Praawa: Jakee gest Potrzebnosti Praawo: DJerarzskee Welebnosti porřebij gest. Netoliko ..."
Na [A1]r: "Kapitola Prwnij. Ožalobnijku a obžalowanem wuobec: Saudu obyčeynemu Puol dne naležij ..."
Na aa1r: "Registrum: Počyna se Registrum Praaw Miestskych Rozdielanee po Kapitolach Artykulych a Rozdijelijch: ..."
Kolofon na poslední tištěné straně: " Hoc opus Juris imp[re]ssum in Litomyssľ. per Allexā[n]drū[m] plznensem: Mense Aprilli: Anno salutis nostre: Millesimo quinge[n]tesimo xxxvj°"
Rozsah podle složek: [A1]-[A5], B6, A-Z6, aa-ee6, ff4
Tištěno gotikou. Dřevořezové rámované iniciály na ozdobném (figurálním i ornamentálním pozadí), živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody
Na [A3]v dřevořezový erb Matejě Brikcího z Licka (s nápisem BRIKCZY ZLICSKA) orámovaný nahoře a dole rozvilinovým dřevořezovým vlysem a po stranách dřevořezovými lištami; list B4r rámován dřevořezovými lištami po stranách s postavami biblických králů Davida a Šalamouna, apoštolů Ondřeje a Petra, vlevo dole Jesse jako praotec židovských králů a vpravo Ježíš okopávající vinici, v horních rozích erby s českým lvem (lev zde kráčí zprava doleva, tedy opačně, než je obvyklé na českém znaku), na rubu téhož listu celostránkový dřevořez s trůnícím císařem a zástupci vojenského či rytířského stavu a stavu panského nebo měšťanstva; na B6r dva renesanční štíty s monogramy, na rubu téhož listu celostránkový dřevořez, zpbrazující zasedání rady nebo spudní přelíčení; list A1r v rámu z dřevořezových lišt, dole štít s hráběmi; na fol. S2r celostránkový, černě a červeně tištěný dřevořez se stromem pokrevního příbuzensva, s nápisem "Tento g[es]t strom Stupnňuow Przatelstwije Kreynijho:", na S3v, S4r a S5v další podobné dřevořezy
Note (citation/references): Knihopis,
Note (ownership history): Na první straně rukopisu přivázaného na začátku svazku oválné razítko se znakem františkánů a s legendou "CONVENTUS FRANCISCANORUM BECHYNENSIS"
Note (binding): Vazba nová, zhotovená v ˇUstředí uměleckých řemesel, restaurátorský ateliér Hodonín asi v 70. letech 20. století, na novou vazbu baly přeneseny části koženého potahu z původní vazby, zdobené renesančním slepotiskem a na přední desku též původní mosazné kování k háčkovým sponám
Physical Description: 184 nečíslovaných listů : ilustrace ; 6° [2°]
Books
LEADER 06810nam a2200541 i 4500
001 0844008
003 CZ-CbJVK
005 20190405104323.0
007 ta
008 190320s1536----xr-ai--e------000-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 351  |x Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa  |9 15  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 342.9  |2 MRF 
080 |a 352  |2 MRF 
080 |a 342.95:352  |2 MRF 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
100 1 |a Brikcí z Licka, Matěj,  |d asi 1488-1543  |7 jk01013124  |4 aut 
245 1 0 |a Prawa Městská :  |b Cum Priulegio Jllustrissimi Principis et domini Domini Ferdinandi dei gracia. Romanorum Vngarie et Boemie Regis [et]c. Ne quis alius in dicione regni Boemie: hoc opus Juris excudat. aut alibi excusum i[n]portet Pena in idipsum a sua regia maiestate iniū[n]cta /  |c [Matěj Brikcí z Licka] 
264 1 |a in Litomyssl :  |b per Alexandru[m] plznensem,  |c 1536 
300 |a 184 nečíslovaných listů :  |b ilustrace ;  |c 6° [2°] 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Na rubu titulního listu latinská báseň Matěje Brikcího z Licka: "Libri solitaria meditacio: Sum quoniam casu. et fortuna ...", tamtéž latinské Brikcího čtyřverší: "Tetrastichō[n] ad Lectorem. Huc solers veniat Ciuis. porcique ..." 
500 |a Na třetí až šesté straně na začátku (fol. [A 2r]-[A3v]: "Przedmluwa Nayiasniegssymu Kniezeti a Paanu. Paanu Ferdynandowi. Rzimskemu Vherskemu a Czeskemu [et]c: Králi. Jnfantu w Hispanij. Arcykniežeti Rakauskému. Markrabi Morawskému. Lucē[m]burskému. a Slezskému Knižeti. Markrabi Lužickému. a Hraběti Tyrolskému [et]c. Krali gehomilosti a Pánu mému naymilostiwěgssýmu [et]c. Mijstr Brykcij z Licska. Saudu komornieho Králowstwij Czeské[h]° Pijsarz. ... [A 3r] ... A protož Naymilostiwěgssij Králi. yá což tuto chwaalijm. ktomu sem byl mysl swu přiložil, a Prawa tato Městská obecná z Latiny do Cžesstiny ... spilnostij sem wyložil, zřijdil, a zregistrowal. ... [A 3v] ... Datū[m] ex edibus proprijs in Lacu Antiq[uae]; ciuitatis Pragensis. fferia vj ante Festum Trinitatis. Anno d[omi]ni. M. ccccc. xxxvj. [t.j. 9. června 1536]." 
500 |a Na sedmé straně na začátku svazku (fol. [A 4a]): "Registrum: Registrum wssech Kapitol Tuto w Prawijch položenych: ..." 
500 |a Na osmé straně (fol [A6r]: "Prawa Konsselska // Praawa samym Konsseluom naležita. kterak se magij zachowaawati. a w Radaach mijti: ..." 
500 |a Na fol. B4r: KNijhy Miestskych Praaw: z Gruntownjjch Justynyana Cysarze praw. Kratce w Latinsku rzecz sebrana: A potom na Czesko wyložena. Kteraž wsobie rozlličnee przijhody zawijeragij: Wsselikych nastawagijcych przij k Sprawedliwemu rozsuzowanij welmi porzebnee. Gimižto se niektera Miesta na wietssym diijle w Kralowstwije Czeskeem zprawowali a gesstie zprawugij." (text je tištěn červeně a je vystřižen z jiného tisku a přelepen přes původní tištěný text na této straně, který je tudíž nečitelný)  |5 CZ-CbJVK 
500 |a Na [B5]r: "Předmluwa Ciesarzska // Przedmluwa Ciesarzske Welebnosti na Praawa: Jakee gest Potrzebnosti Praawo: DJerarzskee Welebnosti porřebij gest. Netoliko ..." 
500 |a Na [A1]r: "Kapitola Prwnij. Ožalobnijku a obžalowanem wuobec: Saudu obyčeynemu Puol dne naležij ..." 
500 |a Na aa1r: "Registrum: Počyna se Registrum Praaw Miestskych Rozdielanee po Kapitolach Artykulych a Rozdijelijch: ..." 
500 |a Kolofon na poslední tištěné straně: " Hoc opus Juris imp[re]ssum in Litomyssľ. per Allexā[n]drū[m] plznensem: Mense Aprilli: Anno salutis nostre: Millesimo quinge[n]tesimo xxxvj°" 
500 |a Rozsah podle složek: [A1]-[A5], B6, A-Z6, aa-ee6, ff4 
500 |a Tištěno gotikou. Dřevořezové rámované iniciály na ozdobném (figurálním i ornamentálním pozadí), živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody 
500 |a Na [A3]v dřevořezový erb Matejě Brikcího z Licka (s nápisem BRIKCZY ZLICSKA) orámovaný nahoře a dole rozvilinovým dřevořezovým vlysem a po stranách dřevořezovými lištami; list B4r rámován dřevořezovými lištami po stranách s postavami biblických králů Davida a Šalamouna, apoštolů Ondřeje a Petra, vlevo dole Jesse jako praotec židovských králů a vpravo Ježíš okopávající vinici, v horních rozích erby s českým lvem (lev zde kráčí zprava doleva, tedy opačně, než je obvyklé na českém znaku), na rubu téhož listu celostránkový dřevořez s trůnícím císařem a zástupci vojenského či rytířského stavu a stavu panského nebo měšťanstva; na B6r dva renesanční štíty s monogramy, na rubu téhož listu celostránkový dřevořez, zpbrazující zasedání rady nebo spudní přelíčení; list A1r v rámu z dřevořezových lišt, dole štít s hráběmi; na fol. S2r celostránkový, černě a červeně tištěný dřevořez se stromem pokrevního příbuzensva, s nápisem "Tento g[es]t strom Stupnňuow Przatelstwije Kreynijho:", na S3v, S4r a S5v další podobné dřevořezy 
510 2 |a Knihopis,  |c K01348 
561 |a Na první straně rukopisu přivázaného na začátku svazku oválné razítko se znakem františkánů a s legendou "CONVENTUS FRANCISCANORUM BECHYNENSIS"  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Na začátku svazku je přivázán rukopis s názvem "PROCESSUS Juris in Praxj utriusq[ue] Instantiae. Spusob Prawa Wedenj pržj Dolegssy y Horžegssy Instantj. O Czedulich Ržezanych. Před sporem podle Obnoweneho Zržjzenj Zem[ského] ...", rozsah: 12 nečíslovaných listů; papír, 17. století; český rukopisný text na předním přídeští (přenesen z původní vazby); česky psané rukopisné poznámky na podledním listu tisku, vztahující se k letopočtům 1453, 1514, 1552 a 1558  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: P. 5. (červenou tužkou na titulní straně); 3204 (razítko na novodobém štítku nalepeném na první straně rukopisu na začátku svazku)  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Výtisk byl restaurován asi v 70. letech 20. století v Ústředí uměleckých řemesel v Hodoníně  |5 CZ-CBJVK 
563 |a Vazba nová, zhotovená v ˇUstředí uměleckých řemesel, restaurátorský ateliér Hodonín asi v 70. letech 20. století, na novou vazbu baly přeneseny části koženého potahu z původní vazby, zdobené renesančním slepotiskem a na přední desku též původní mosazné kování k háčkovým sponám  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a městské právo  |7 ph123109  |2 czenas 
650 0 7 |a správní právo  |7 ph116261  |2 czenas 
650 0 7 |a městská správa  |7 ph123100  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
903 |a RP 
910 |a CBA001