Kssaft Vmiragicj Matkÿ Gednotÿ Bratrske kterimž Wnarodü swem a obzlasstnostj swe dokonawagjc Sweřene sobie od boha Pokladj mezj sinj a dedicze swe rozdeluge Leta Panie 1.6.5.0

Main Author: Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Other Authors: Veselý, Jan, 1770-1832
Format: Manuscripts Books
Language: Czech
Subjects:
Item Description: Přepsáno pravděpodobně z berlínského vydání vytištěného u Carla Friedricha Rellstaba v roce 1757 (viz knihopis č. 4232: Kssaft Vmjragjcý Matky Gednoty Bratrské, kterýmž (: w Národu swém Obzwlásstnostj swé dokonáwagjc :) Swěřené sobě od Boha Poklady mezy Syny a Dědice swé rozděluge. Léta Páně 1650. J.A.K. Nynj znowu wydan w Berlině [v Karla Fridericha Rellstaba]. Léta Páně 1757.). Toto vydání obsahuje totiž kromě spisu "Kšaft umírající matky" i Komenského spis "Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře", který J.A. Komenský původně vydal v Amsterdamu v roce 1660
Na s. 43: "Smütny Hlas Zaplasseneho Hnewem božim Pastiře krozplassenmü hinaücimü Stadü Ostatńj giž danim radj sewssechnemj sežehnagicj Plač Ger: 4. w 18 Přibližilo se skončenÿ nasse sepsanj tež od gana Amosa ko: Přepsanj od gana weseliho gest léta kristowa 1793 wcirkwÿ nasamim spasitelj založene semtěske"; s. 44: "Hlas ostatńÿ Strážneho; OD končin země wolan Nawas rozptilene stadce ..."
Na s. 94: "Psano Přikoncj mesice listopadü wbilem podole, Rokü Paně Anno Dominÿ 1793. Johan wesely Pernikarž podolsky"
Na nečíslované straně na konci (za s. 94): "Cirkew božj k swemu zrefformowanÿ, aneb obnowenÿ, wnassj Mile wlastÿ, przissla, zapanowanÿ, Jegich milostj Cisaře pana Toho gmena II.ho Jozeffa. wrokü Kristowü. 1781 Hospodin znebeske milostj, račiž gi hagitj, Kristüs gežiss kteriž gi swaü krwj wikowpil, wikup gi dokonalegj od, otroctwj babilona ..."
Na s. 94 a na poslední straně životopisná poznámka o opisovači Komenského spisu, Janu Veselém z Bílého Podolí: "Jan Veselý, můj děd, narodil se v Bílém Podolí č. 61, církev Semtěš, okres Čáslav 1770 a zemřel tamtéž 12/4 1832. Dne 16/10 1802 oddán byl v semtěšském evang. chrámu Páně s Magdalenou Ptáčkovou z Dol. Bučic č. 19, Měl 4 dcery: Marii nar 1803, Terezii nar 1811, Barboru nar 1814 a Annu nar 11/12 1818. Marie se provdala za Jana Vášu, rolníka v B. Podole č. 65 a Anna za Josefa Adamce rol. v B. Pod (č. 8). Terezie a Barbora zůstaly svobodné. Jan Veselý prožil své jin[škrtnuto] dětství a jinošství [dokončení na poslední straně] v době útisku církve Hospodinovy ale dožil se i znovuzrození její v roce 1781. Ale i pak nebylo pokoje - svoboda byla víc na papíře. Od r. 1803 až do své smrti byl kurátorem církve Semtěšské a rychtářem městyse Bíl. Podolí.- Drahý dědečku! S pohnutím a vděčností i dnes Tvůj krásný přepis. V Praze 12. IV. 1932 Čeněk Adamec"
Na poslední straně rukou dcery Jana Veselého, Anny Adamcové (asi první polovina 19. století): "Dobře gest oslawowati Hospodina a Žalmi spjwatj. Neopustjm was Syrotku ale přjgdu kwám prawj Pan. Jan 14 k: w 18. O Bože degž abych řjcy mohl sw.[?] Dawjdem dobre gest mi že sem pobjl w trapenj[?]. A přjdržel se slowa tweho neb ono prawda gest. žalm: Ag ga swamj sem po wssecky dnj až doskonanj swěta. M: 25. 20."; na okraji téže strany připsána poznámka k předešlým biblickým citátům (rukou Čeňka Adamce): "Toto jsou poznámky Anny Adamcové rod. Veselé"
Psáno hnědým inkoustem, všechny strany rukopisu rámovány linkami rýsovanými červenou tužkou, červené řádkování, paginace původní; na s. 41 perokresbové ozdůbky, neživá záhlaví, na s. 42 a 43 perokresbové mřížkované ozdůbky v záhlaví, na s. 44 perokresbová mřížka ve funkci vlysu; signatury, kustody
Physical Description: 94 stran, 2 nečíslované strany ; 12°
Books
Manuscripts
LEADER 05662ntm a2200445 i 4500
001 0857201
003 CZ-CbJVK
005 20190619073807.3
007 ta
008 190524s1793----xr-----e------000-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 271/279  |x Křesťanské církve, sekty, denominace  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a (437.3)  |2 MRF 
080 |a 278-836-838-027.575  |2 MRF 
080 |a (0:82-9) 
100 1 |a Komenský, Jan Amos,  |d 1592-1670  |7 jk01061444  |4 aut 
245 1 0 |a Kssaft Vmiragicj Matkÿ Gednotÿ Bratrske kterimž Wnarodü swem a obzlasstnostj swe dokonawagjc Sweřene sobie od boha Pokladj mezj sinj a dedicze swe rozdeluge Leta Panie 1.6.5.0 /  |c J.A.K. 
246 3 |a Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě poklady mezi syny a dědice své rozděluje 
246 3 |i Titul původního tištěného vydání:  |a Kssaft Vmjragjcý Matky Gednoty Bratrské, kterýmž (: w Národu swém a Obzwlásstnosti swé dokonáwagjc :) Swěřené sobě někdy od Boha Poklady mezy Syny a Dědice swé rozděluge 
264 0 |a Bílé Podolí,  |c 1793 
300 |a 94 stran, 2 nečíslované strany ;  |c 12° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
340 |d rukopis  |a papír  |b 135x80 mm 
500 |a Přepsáno pravděpodobně z berlínského vydání vytištěného u Carla Friedricha Rellstaba v roce 1757 (viz knihopis č. 4232: Kssaft Vmjragjcý Matky Gednoty Bratrské, kterýmž (: w Národu swém Obzwlásstnostj swé dokonáwagjc :) Swěřené sobě od Boha Poklady mezy Syny a Dědice swé rozděluge. Léta Páně 1650. J.A.K. Nynj znowu wydan w Berlině [v Karla Fridericha Rellstaba]. Léta Páně 1757.). Toto vydání obsahuje totiž kromě spisu "Kšaft umírající matky" i Komenského spis "Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře", který J.A. Komenský původně vydal v Amsterdamu v roce 1660 
500 |a Na s. 43: "Smütny Hlas Zaplasseneho Hnewem božim Pastiře krozplassenmü hinaücimü Stadü Ostatńj giž danim radj sewssechnemj sežehnagicj Plač Ger: 4. w 18 Přibližilo se skončenÿ nasse sepsanj tež od gana Amosa ko: Přepsanj od gana weseliho gest léta kristowa 1793 wcirkwÿ nasamim spasitelj založene semtěske"; s. 44: "Hlas ostatńÿ Strážneho; OD končin země wolan Nawas rozptilene stadce ..." 
500 |a Na s. 94: "Psano Přikoncj mesice listopadü wbilem podole, Rokü Paně Anno Dominÿ 1793. Johan wesely Pernikarž podolsky" 
500 |a Na nečíslované straně na konci (za s. 94): "Cirkew božj k swemu zrefformowanÿ, aneb obnowenÿ, wnassj Mile wlastÿ, przissla, zapanowanÿ, Jegich milostj Cisaře pana Toho gmena II.ho Jozeffa. wrokü Kristowü. 1781 Hospodin znebeske milostj, račiž gi hagitj, Kristüs gežiss kteriž gi swaü krwj wikowpil, wikup gi dokonalegj od, otroctwj babilona ..." 
500 |a Na s. 94 a na poslední straně životopisná poznámka o opisovači Komenského spisu, Janu Veselém z Bílého Podolí: "Jan Veselý, můj děd, narodil se v Bílém Podolí č. 61, církev Semtěš, okres Čáslav 1770 a zemřel tamtéž 12/4 1832. Dne 16/10 1802 oddán byl v semtěšském evang. chrámu Páně s Magdalenou Ptáčkovou z Dol. Bučic č. 19, Měl 4 dcery: Marii nar 1803, Terezii nar 1811, Barboru nar 1814 a Annu nar 11/12 1818. Marie se provdala za Jana Vášu, rolníka v B. Podole č. 65 a Anna za Josefa Adamce rol. v B. Pod (č. 8). Terezie a Barbora zůstaly svobodné. Jan Veselý prožil své jin[škrtnuto] dětství a jinošství [dokončení na poslední straně] v době útisku církve Hospodinovy ale dožil se i znovuzrození její v roce 1781. Ale i pak nebylo pokoje - svoboda byla víc na papíře. Od r. 1803 až do své smrti byl kurátorem církve Semtěšské a rychtářem městyse Bíl. Podolí.- Drahý dědečku! S pohnutím a vděčností i dnes Tvůj krásný přepis. V Praze 12. IV. 1932 Čeněk Adamec" 
500 |a Na poslední straně rukou dcery Jana Veselého, Anny Adamcové (asi první polovina 19. století): "Dobře gest oslawowati Hospodina a Žalmi spjwatj. Neopustjm was Syrotku ale přjgdu kwám prawj Pan. Jan 14 k: w 18. O Bože degž abych řjcy mohl sw.[?] Dawjdem dobre gest mi že sem pobjl w trapenj[?]. A přjdržel se slowa tweho neb ono prawda gest. žalm: Ag ga swamj sem po wssecky dnj až doskonanj swěta. M: 25. 20."; na okraji téže strany připsána poznámka k předešlým biblickým citátům (rukou Čeňka Adamce): "Toto jsou poznámky Anny Adamcové rod. Veselé" 
500 |a Psáno hnědým inkoustem, všechny strany rukopisu rámovány linkami rýsovanými červenou tužkou, červené řádkování, paginace původní; na s. 41 perokresbové ozdůbky, neživá záhlaví, na s. 42 a 43 perokresbové mřížkované ozdůbky v záhlaví, na s. 44 perokresbová mřížka ve funkci vlysu; signatury, kustody 
562 |a Poškození: titulní list u hřbetu natržen  |5 CZ-CbJVK 
610 2 7 |a Jednota bratrská  |7 ola2002113637  |2 czenas 
650 0 7 |a bratrské hnutí  |z Česko  |7 ph118976  |2 czenas 
655 7 |a texty  |7 fd133699  |2 czenas 
700 1 |a Veselý, Jan,  |d 1770-1832  |4 scr 
787 0 8 |i Přívazek k:  |a Bayly, Lewis  |t PRAXIS PIETATIS To gest, O Cwičenj se w Pobožnosti prawé, Knjžka milostná  |b Druhe Wydánj Berlinské přidaný gest probuditedlný Spis: o Rozsuzowánj sebe samého  |h xxii, 540 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy  |d w Berljně : v Jana Michala Kunsta, 1782 
910 |a CBA001