MAGNENTII H-RABANI MAVRI, EX ABBATE FVLDENSI, ARCHIEPISCOPI Sexti Moguntini, OPERA, QVAE REPERIRI POTVERVNT, OMNIA, IN SEX TOMOS DISTINCTA

Main Author: Rabanus Maurus, mohučský arcibiskup, asi 784-856
Other Authors: Pamelius, Jacobus, 1536-1587, Hénin, Antoine de, 1555-1626, Colvener, Georges, 1564-1649, Rudolfus Fuldensis, -865, Witzel, Georg, 1501-1573, Johann Schweikhard, mohučský arcibiskup, 1553-1626, Schenk zu Schweinsberg, Johann Bernhard, 1584-1632, Hierat, Anton, -1627, Isselburg, Peter, asi 1568-asi 1630
Format: Books
Language: Latin
Published: COLONIAE AGRIPPINAE : Sumptibus ANTONII HIERATI, sub signo Gryphi 1626-1627
Edition: Nunc primum in lucem editus
Subjects:
Item Description: "PERMISSV SVPERIORVM."
Na mědirytovém patitulu rok vydání 1626, na titulní straně 1627
Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M. DC. XXVII."
Impresum na mědirytovém patitulu: "COLONIAE AGRIPPINAE, Sumptibus Antonij Hierati. ANNO M.DC.XXVI."
Na 5.-6. nečíslované straně: "REVERENDISSIMIS ILLVSTRISSIMISQVE PRINCIPIBVS AC DD. D. IOANNI SWICCARDO ARCHIEPISCOPO MOGVNTINO, PRINCIPI ELECTORI, ET S.R.I. PER GERMAniam Archi-Cancellario: &c. Nec non D. IOANNI BERNARDO, ABBATI FVLDENSI, EIVSDEM S.R.I. PRINCIPI, ET SERENIS.MAE IMPERATRICIS ARCHI-CANCELLARIO, &c. DD.mis suis Clementiß.mis [et] gratiosißimis. TAndem aliquando diuina ... Dabam Coloniae Agrippinae Anno M. DC. XXVI. 14. die Septembris. Reuerendiss. [et] Illustriß. Vestr. Celsitudinum humillimus [et] obsequentißimus Cliens ANTONIVS HIERATVS, Ciuis & Bibliopola Coloniensis."
Na 7. nečíslované straně: "CATALOGVS OMNIVM OPERVM HRABANI MAVRI IN HIS SEX TOMIS COMPREHENSORVM."
Na 9. nčíslované straně: "CATALOGVS OPERVM HRABANI MAVRI QVAE DESIDERANTVR, ET QVAMVIS à nobis diligenter quaesita fuerint, nancisci tamen non potuimus."
Na 10. nečíslované straně: "ANT. HIERATVS LECTORI S. EN tibi, beneuole Lector, HRabani Mauri, è Monacho Abbatis Fuldensis, ex Abbate Archiepiscopi Moguntini, ..."
Na s. 1 (fol. ††1r): "TESTIMONIA, ET ELOGIA ILLVSTRIVM SCRIPTORVM DE HRABANO. VITA S. SOLAE PRESBYTERI, ET MONACHI, Discipuli S. Bonifadij, Archiepiscopi Moguntini [et] Martyris, conscripta ipso Hrabano viuente, cuius compendium habet Georgius VVicelius in sua Historia de Sanctis Ecclesiae Dei."
Na fol. a1r: "INDEX RERVM MEMORABILIVM ET VERBORVM LOCVPLETISSIMVS QVAE IN HIS HRABANI MAVRI SEX TOMIS CONTINENTVR."
Na s. 1 (fol. A1r): "VITA HRABANI MAURI ABBATIS, EDITA A RODOLPHO P[resbyte]ro & M[onacho]."
Chyby ve stránkování: strana 27 je označena číslem 41, s. 279 číslem 7
Mědiryt. patitul sign. F. Braun figur., P. Isselb. sculp. Na titulní straně dřevořezový signet (ca 145x140 mm) s heslem "COMITE FORTVNA VIRTVTE DVCE.", text titulní strany tištěn černě a červeně, celá strana v dvojitém rámu z linek, první slovo názvu a rok vydání v prostoru mezi vnějším a vnitřním rámem; podobně jsou rámovány i všechny následující strany. Na začátku textu dedikace konturová iniciála T na ozdobném pozadí zalomená na výšku 6 řádků, na 9. nečíslované straně podobá iniciála I ve výšce 9 řádků, další podobné iniciály i na dalších místech tisku na začátku textu, výška 4-7 řádků, plné verzálky v ozdobných rámečcích (s. 9, 63, 102, 129, 162, 171, 216, 224, 253, 263); plné verzálky ve volném prostoru; linky, dřevořezové vlysy (9. a 10. nečíslovaná strana, s. 1 tj. fol. ††1r, fol. a1r, s. 1 - široký vlys s podobiznou P. Marie s Ježíškem uprostřed; s. 51), ornamentální pásy (s. 9, 22, 28, 63, 70, 77, 89, 102, 116, 129, 144, 154, 162, 171 a jinde), viněty (8. nečíslovaná strana, s. 15 tj. fol. †††4r); živá zahlaví, marginálie, paginace, signatury a stránkové kustody tištěny v prostotu mezi vnějším a vnitřním rámem, paginace arabská v horních vnějších rozích, ojediněle uprostřed záhlaví (s. 51); sazba převážně ve dvou sloupcích, sloupce navzájem odděleny svislými linkami; tisk částečně červenou barvou (s. 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336)
Dřevořezy na s. 275 a 276 (160x130 mm), 278, 282, 286, 288, 308, 310, 312, 318, 320, 324, , 328, 330, , 336
strana †††4v prázdná, na s. 277 pouze nahoře dvě linky a číslo strany, dole zápatí, signatura a kustod, na s. 281 nahoře mezi dvojlinkami číslo strany, dole kustod, jinak prázdná; s. 278 bez vytištěného čísla
Note (ownership history): Na přední desce slepotiskové supralibros s postavou sv. Matěje apoštola, vedle iniciály SM (sanctus Matthias) a níže iniciála CK A (Cyrillus Kersch Abbas), v horní části přední desky vytlačeno "ANNO", ve spodní části rok "1691"; na zadní desce supralibros s opatským znakem Cyrilla Kersche a nápisem "CYRILLVS KERSCH ABBAS S.M". Rukou psaný vlastnický záznam na patitulu je zaškrtaný k nečitelnosti, nezaškrtáno zůstalo pouze první slovo "Codex" dále text pokračoval "Monasterii S. Matthiae Apostoli", rovněž z předního přídeští je vyškrabána rukopisná vlastnická značka, buď jméno nebo spíš signatura; na předním přídeští rkp.: "P. J. Weber 1810."; na patitulu a na titulní straně oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."
Note (binding): Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na šest pravých vazů, kolem vazů slepotiskové linky, v mezivazích ozdůbky, desky zdobeny slepotiskem, na přední desce kování k háčkovým sponám, vlastní spony utrženy, uprostřed přední desky supralibros benediktinského opatství sv. Matěje v trevíru a iniciálami SM a opata Cyrilla Kersch (CK A), v horní části slepotiskem slovo "ANNO" dole letopočet "1691", na zadní desce supralibros s opatským znakem Cyrilla Kersche a nápisem "CYRILLVS KERSCH ABBAS S.M", v horní části desky slepotiskem "IHS"; na hřbetu slepotiskem čísla ve svazku spolusvázaných dílů (hlava hřbetu s nápisem "TOMVS" utržena), níže červený štítek se žlutě psaným titulem a v mezivazí pod tím bílý štítek se žlutě psaným "Tomus I. et II.", na přední desce novodobý štítek se zoubkovanými okraji a modrým tištěným lemováním s inkoustem psanou signaturou "Patrologie 3"; poškozeno červotočem, místy odřeno, vnější rohy zadní desky poškozeny
Physical Description: 10 nečíslovaných stran, 15 stran, 1 prázdná strana, 48 nečíslovaných stran, 348 stran : ilustrace : 6° [2°]
Books
LEADER 09514nam a2200709 i 4500
001 0888206
003 CZ-CbJVK
005 20191129103009.7
007 ta
008 191111m16261627gw-a---e------001-m-lat-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 27-1/-2  |x Křesťanská teologie. Dogmatická teologie  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 272-1  |2 MRF 
080 |a (081.1)  |2 MRF 
100 0 |a Rabanus Maurus,  |c mohučský arcibiskup,  |d asi 784-856  |7 jn20030819036  |4 aut 
245 1 0 |a MAGNENTII H-RABANI MAVRI, EX ABBATE FVLDENSI, ARCHIEPISCOPI Sexti Moguntini, OPERA, QVAE REPERIRI POTVERVNT, OMNIA, IN SEX TOMOS DISTINCTA /  |c Collecta primum industria Iacobi Pamelij Brugensis S. Theol. Licentiati, Canonici & Archidiaconi, & postmodum designati Episcopi Audomarensis; Nunc vero in lucem emissa cura R.mi Antonij de Henin, Episcopi Iprensis; ac studio [et] Opera Georgij Colvenerij S. Theol. Doctoris, [et] Regij ac ordinarij in Academia Duacena Professoris, Collegiatae S. Petri Praepositi; ac dictae Academiae Cancellarij 
246 3 |a Hrabani Mavri, ex Abbate Fvldensi, Archiepiscopi sexti Mogvntini, Opera, qvae reperiri potvervnt, omnia, in sex tomos distincta 
246 3 0 |a Opera, qvae reperiri potvervnt, omnia, in sex tomos distincta 
246 3 |a Magnentii H-Rabani Mauri, ex Abbate Fuldensi, Archiepiscopi sexti Moguntini, Opera, quae reperiri potuerunt, omnia, in sex tomos distincta 
246 1 5 |a HRABANI MAVRI ABBATIS primum FVLDENSIS, postea ARCHIEPISCOPI MOguntini, OPERA Quotquot reperiri potuerunt omnia; a R.D. Iacobo Pamelio olim collecta, [et] nunc primum in lucem edita 
250 |a Nunc primum in lucem editus 
264 1 |a COLONIAE AGRIPPINAE :  |b Sumptibus ANTONII HIERATI, sub signo Gryphi,  |c 1626-1627 
300 |a 10 nečíslovaných stran, 15 stran, 1 prázdná strana, 48 nečíslovaných stran, 348 stran :  |b ilustrace :  |c 6° [2°] 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a "PERMISSV SVPERIORVM." 
500 |a Na mědirytovém patitulu rok vydání 1626, na titulní straně 1627 
500 |a Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M. DC. XXVII." 
500 |a Impresum na mědirytovém patitulu: "COLONIAE AGRIPPINAE, Sumptibus Antonij Hierati. ANNO M.DC.XXVI." 
500 |a Na 5.-6. nečíslované straně: "REVERENDISSIMIS ILLVSTRISSIMISQVE PRINCIPIBVS AC DD. D. IOANNI SWICCARDO ARCHIEPISCOPO MOGVNTINO, PRINCIPI ELECTORI, ET S.R.I. PER GERMAniam Archi-Cancellario: &c. Nec non D. IOANNI BERNARDO, ABBATI FVLDENSI, EIVSDEM S.R.I. PRINCIPI, ET SERENIS.MAE IMPERATRICIS ARCHI-CANCELLARIO, &c. DD.mis suis Clementiß.mis [et] gratiosißimis. TAndem aliquando diuina ... Dabam Coloniae Agrippinae Anno M. DC. XXVI. 14. die Septembris. Reuerendiss. [et] Illustriß. Vestr. Celsitudinum humillimus [et] obsequentißimus Cliens ANTONIVS HIERATVS, Ciuis & Bibliopola Coloniensis." 
500 |a Na 7. nečíslované straně: "CATALOGVS OMNIVM OPERVM HRABANI MAVRI IN HIS SEX TOMIS COMPREHENSORVM." 
500 |a Na 9. nčíslované straně: "CATALOGVS OPERVM HRABANI MAVRI QVAE DESIDERANTVR, ET QVAMVIS à nobis diligenter quaesita fuerint, nancisci tamen non potuimus." 
500 |a Na 10. nečíslované straně: "ANT. HIERATVS LECTORI S. EN tibi, beneuole Lector, HRabani Mauri, è Monacho Abbatis Fuldensis, ex Abbate Archiepiscopi Moguntini, ..." 
500 |a Na s. 1 (fol. ††1r): "TESTIMONIA, ET ELOGIA ILLVSTRIVM SCRIPTORVM DE HRABANO. VITA S. SOLAE PRESBYTERI, ET MONACHI, Discipuli S. Bonifadij, Archiepiscopi Moguntini [et] Martyris, conscripta ipso Hrabano viuente, cuius compendium habet Georgius VVicelius in sua Historia de Sanctis Ecclesiae Dei." 
500 |a Na fol. a1r: "INDEX RERVM MEMORABILIVM ET VERBORVM LOCVPLETISSIMVS QVAE IN HIS HRABANI MAVRI SEX TOMIS CONTINENTVR." 
500 |a Na s. 1 (fol. A1r): "VITA HRABANI MAURI ABBATIS, EDITA A RODOLPHO P[resbyte]ro & M[onacho]." 
500 |a Chyby ve stránkování: strana 27 je označena číslem 41, s. 279 číslem 7 
500 |a Mědiryt. patitul sign. F. Braun figur., P. Isselb. sculp. Na titulní straně dřevořezový signet (ca 145x140 mm) s heslem "COMITE FORTVNA VIRTVTE DVCE.", text titulní strany tištěn černě a červeně, celá strana v dvojitém rámu z linek, první slovo názvu a rok vydání v prostoru mezi vnějším a vnitřním rámem; podobně jsou rámovány i všechny následující strany. Na začátku textu dedikace konturová iniciála T na ozdobném pozadí zalomená na výšku 6 řádků, na 9. nečíslované straně podobá iniciála I ve výšce 9 řádků, další podobné iniciály i na dalších místech tisku na začátku textu, výška 4-7 řádků, plné verzálky v ozdobných rámečcích (s. 9, 63, 102, 129, 162, 171, 216, 224, 253, 263); plné verzálky ve volném prostoru; linky, dřevořezové vlysy (9. a 10. nečíslovaná strana, s. 1 tj. fol. ††1r, fol. a1r, s. 1 - široký vlys s podobiznou P. Marie s Ježíškem uprostřed; s. 51), ornamentální pásy (s. 9, 22, 28, 63, 70, 77, 89, 102, 116, 129, 144, 154, 162, 171 a jinde), viněty (8. nečíslovaná strana, s. 15 tj. fol. †††4r); živá zahlaví, marginálie, paginace, signatury a stránkové kustody tištěny v prostotu mezi vnějším a vnitřním rámem, paginace arabská v horních vnějších rozích, ojediněle uprostřed záhlaví (s. 51); sazba převážně ve dvou sloupcích, sloupce navzájem odděleny svislými linkami; tisk částečně červenou barvou (s. 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336) 
500 |a Dřevořezy na s. 275 a 276 (160x130 mm), 278, 282, 286, 288, 308, 310, 312, 318, 320, 324, , 328, 330, , 336 
500 |a strana †††4v prázdná, na s. 277 pouze nahoře dvě linky a číslo strany, dole zápatí, signatura a kustod, na s. 281 nahoře mezi dvojlinkami číslo strany, dole kustod, jinak prázdná; s. 278 bez vytištěného čísla 
561 |a Na přední desce slepotiskové supralibros s postavou sv. Matěje apoštola, vedle iniciály SM (sanctus Matthias) a níže iniciála CK A (Cyrillus Kersch Abbas), v horní části přední desky vytlačeno "ANNO", ve spodní části rok "1691"; na zadní desce supralibros s opatským znakem Cyrilla Kersche a nápisem "CYRILLVS KERSCH ABBAS S.M". Rukou psaný vlastnický záznam na patitulu je zaškrtaný k nečitelnosti, nezaškrtáno zůstalo pouze první slovo "Codex" dále text pokračoval "Monasterii S. Matthiae Apostoli", rovněž z předního přídeští je vyškrabána rukopisná vlastnická značka, buď jméno nebo spíš signatura; na předním přídeští rkp.: "P. J. Weber 1810."; na patitulu a na titulní straně oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: Patrologie 3 (inkoustem na štítku na přední desce vazby)  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Na zadním přídeští rkp. poznámka o koupi: "Auctione comparatus 1810 - 40109. imperial. 1. att."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: stopy po červotoči, místy skvrny, drobná mechanická poškození  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba celokožená z hnědé kůže na dřevěných deskách, šití na šest pravých vazů, kolem vazů slepotiskové linky, v mezivazích ozdůbky, desky zdobeny slepotiskem, na přední desce kování k háčkovým sponám, vlastní spony utrženy, uprostřed přední desky supralibros benediktinského opatství sv. Matěje v trevíru a iniciálami SM a opata Cyrilla Kersch (CK A), v horní části slepotiskem slovo "ANNO" dole letopočet "1691", na zadní desce supralibros s opatským znakem Cyrilla Kersche a nápisem "CYRILLVS KERSCH ABBAS S.M", v horní části desky slepotiskem "IHS"; na hřbetu slepotiskem čísla ve svazku spolusvázaných dílů (hlava hřbetu s nápisem "TOMVS" utržena), níže červený štítek se žlutě psaným titulem a v mezivazí pod tím bílý štítek se žlutě psaným "Tomus I. et II.", na přední desce novodobý štítek se zoubkovanými okraji a modrým tištěným lemováním s inkoustem psanou signaturou "Patrologie 3"; poškozeno červotočem, místy odřeno, vnější rohy zadní desky poškozeny  |5 CZ-CbJVK 
600 0 4 |a Sola,  |c svatý,  |d -794 
650 0 7 |a katolická teologie  |7 ph114892  |2 czenas 
655 7 |a sebrané spisy  |7 fd133355  |2 czenas 
700 1 |a Pamelius, Jacobus,  |d 1536-1587  |7 mzk2010575580  |4 com 
700 1 |a Hénin, Antoine de,  |d 1555-1626  |4 oth 
700 1 |a Colvener, Georges,  |d 1564-1649  |7 uk2011654866  |4 edt 
700 0 |a Rudolfus Fuldensis,  |d -865  |4 aut 
700 1 |a Witzel, Georg,  |d 1501-1573  |7 mzk2006363507  |4 oth 
700 0 |a Johann Schweikhard,  |c mohučský arcibiskup,  |d 1553-1626  |4 dte 
700 0 |a Schenk zu Schweinsberg, Johann Bernhard,  |d 1584-1632  |4 dte 
700 1 |a Hierat, Anton,  |d -1627  |7 ola2009531684  |4 pbl 
700 1 |a Isselburg, Peter,  |d asi 1568-asi 1630  |7 ola2014837839  |4 egr 
787 0 8 |i Obsahuje přívazek:  |a Rabanus Maurus  |t HRABANI MAVRI, ABBATIS Primum FVLDENSIS; ORDINIS S. BENEDICTI; postea ARCHIEPISCOPI MOGVNTINI OPERVM Quotquot reperiri potuerunt; TOMVS SECVNDVS  |h 2 nečíslované strany, 463 stran, 1 prázdná strana  |d COLONIAE AGRIPPINAE : Sumptibus ANTONII HIERATI, sub signo Gryphi, 1626  |g Continens Commentaria in Pentateuchum, siue Quinque Libros Moysis 
903 |a RP 
910 |a CBA001