SACRA BIBLIA Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments

Other Authors: Ulenberg, Kaspar, 1549-1617, Zieger, Johann, 1646-1711, Lehmann, Georg, -1735, Nunzer, Engelhard, 1661-1733, Luyken, Casper, 1672-1708, Luyken, Jan, 1649-1712, Weigel, Christoph, 1654-1725, Meloni, Francesco Antonio, 1676-1713, Boener, Johann Alexander, 1647-1720, Decker, Paul, 1685-1742
Format: Books
Language: German
Published: Bamberg : Verlegt von Johann Ziegern und Georg Lehmann 1701
Edition: In diesem dritten Druck aufs Neue mit grossem Fleiß wieder übersehen, und von denen vorhero eingeschlichenen vielen Druck-Fehlern gereiniget, und mit schönen Kupffern gezieret, Auch mit Bewilligung und Approbation der Hohen Geistlichen Obrigkeit erstlich zu Cöllne, anjetzo aber zu Bamberg
Subjects:
Item Description: Na fol. )(3r (pátá nečíslovaná strana): "APPROBATIO CUm à nobis decenter petirum fuerit, ut Bibliorum horum Germanicorum novam editionem, à Domino JOANNES ZIEGERO, Bibliop. faciendam, ... Bambergae 14. Maij Anno Domini 1701. JOANNES ERNESTUS SCHUBERT, SS. Theologiae Doctor, Prothonotarius Apostolicus, ad S. Jacobum Decanus, & Vicarius in Spiritualibus Generalis."
Na fol. )(4r: "Vorrede An den Christlichen Leser. DAß GOtt seye, daß ein einiger GOtt seye, daß ..."
Na fol. a1r: "Register oder Zeiger Uber die gantze Bibel. Darinn, was vornehmes in der heiligen Schrifft fürfällt, nach Ordnung des Alphabets, aufs kürtzest gezeiget wird."
Na fol. d1v: "Register der Episteln und Evangelien, aus dem Alten und Neuen Testament, auf alle Sonn- und Feyertäg des gantzen Jahrs, wie auch die Heilige Paßion."
Na fol. d3v: "Register der gantzen Bibel, Alten und Neuen Testaments, ein jeglich Buch nach Ordnung der letzten Römischen Sixtiner Edition, gesetzt."
Na s. 1: "Das Buch Genesis: Auf Hebreisch Beresith."
Na fol. ):( na konci svazku "Errata" k celé Bibli
Chyby ve stránkování: za stranou 86 (fol. H1v) následuje strana 89 (H2r), čísla 87 a 88 ze stránkování vypadla a toto je o dvě čísla posunuto; s. 333 (správně 331) je označena číslem 331 a následuje s. 334, s. 555 (553) je označena číslem 552, s. 625 (623) číslem 629; v části "Die Propheten" je strana 35 označena číslem 37, s. 81 číslem 78, s. 133 číslem 135; číslo strany 62 vytištěno obráceně hlavou dolů; v Novém zákoně je s. 241 označena číslem 238
Německý text gotikou, latinský antikvou a kurzívou. Předtitulní list. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou, nad tím obdélníková dřevořezová viněta s monogramem IHS. Nadpis aprobace dřevořezový, ozdobné verzálky, rozvilinové pozadí. Rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí zalomené na výšku 9-14 řádků (fol. )(4r, a1r, s. 1, 47, 85, 114, 152, 185, 208, 241, 245, 276, 303, 331 t.j. správně při posunutém číslování 333, 361, 388, 420, 429, 443, 452, 465, 476, 502, 562, 584, 592, 596, 611), ornamentální pásy, na s. 1 dřevořezový vlys s monogramem IHS uprostřed ve vavřínovém věnci drženém dvěma putti; viněty (fol. d1r, d3v, s. 207, 302, 387, 419, 464, 583, 591, 595, 610, 654), linky z ozdůbek (s. 47, 85, 114, 185, 241, 276, 429, 443, 452, 476, 502); všechny strany textu s výjimkou aprobace rámovány linkami, rejstřík v prostém rámu, ostatní strany v rámu dvojitém a v prostoru mezi oběma rámy jsou tištěna živá záhlaví, marginálie, číslování veršů, signatury a stránkové kustody, někde kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví (fol. )(4r, a1r, d1v, d3v, s. 1); sazba převážně ve dvou sloupcích oddělených linkami
Mědirytový titulní list, nesignován
Celostránkové mědirytiny ve Starém zákoně: mědirytový titulní list; před s. 1 "Moses", označena N.1., v pravém horním rohu: p.1, sign. E. Nuner Inv: et sculp: (správně Nunzer); u s. 51 "Aaron" vpravo dole N. 2., vpravo nahoře p. 51, sign. E. Nunzer Inv et sc:; u s. 185 "Josua", vpravo dole N. 3., vpravo nahoře p. 185, sign. E. Nunzer sc:; u s. 231 "Samson", vpravo dole N. 4, vpravo nahoře p. 231, sign. E. Nunzer in et sc:; u s. 245 "Samuel", vpravo nahoře p. 245, sign. E. Nunzer sc:; u s. 277 "David", N. 6., p. 277, nesignováno; u s. 303 "Salomon", N. 7., p. 303, sign. E: Nunzer inv: et sc:; u s. 477 (za 476) "Hiob", N. 8., p. 477, sign. E: Nunzer sc:; u s. 503 "David". N.9., p. 503, nesign.; u s. 611 "Jesus-Sirach", N. 10., p. 611, E. Nunzer del: et sc:; další rytiny: č. 1-3, 9-13, 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28, 33, 34, 36-45, 50-52, 55, 60-63, 66-74, 78, 79, 81, 83-85, 89, 90, 92-94, 97, 100, 103, 104, 107, 111, 113, 115, 116, 118, 123, 125, 147, 133, 134 signovány: Caspar Luyken (Casp: Luÿken, C. Luÿken, CL., C.L.); č. 5, 8, 31, 33, 47-49, 54, 56-59, 75-77, 82, 86-88, 91, 96, 98, 99, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 119-122, 124, 127, 129, 131, 148, 149, 132, 135 sign. Jan Luyken (Ian Luyken, I.L., J.L., Joan. Luyken), rytcem všech rytin je Christoph Weigel (Chr: Weigel, C.W., C. Weigel), na některých však jeho jméno není vyznačeno; zcela nesignované rytiny: č. 4, 6, 7, 14, 17, 21, 23, 27, 29, 30, 35, 46, 53, 64, 65, 80, 95, 101, 102, 105, 109, 126, 128, 130
Část nazvaná "Die Propheten": titulní strana v rámu z ozdůbek, titulní dřevořez (dva andělé adorují Boží jméno zpodobněno hebrejským tetragramem; na rubu titulního listu ornamentální pás a v záhlaví dva kružky v kulatých závorkách, na konci textu tamtéž kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; na s. 3 dřevořezový vlys s podobiznami čtyř tzv. velkých proroků; všechny strany rámovány linkami podobně jako v předcházející části této Bible; rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí zalomené na výšku 10-14 řádků (s. 3, 51, 108, 115, 164, 184, 191, 194, 199, 200, 202, 207, 209, 211, 213, 215, 223, 226, 256), linky z ozdůbek (s. 51, 103, 108, 115, 191, 199, 200, 202, 211, 213, 215, 223), kroužek v kulatých závorkách a ozdůbky na konci textu na s. 163, 255 a 271; viněty (s. 183, 206); živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody+ sazba ve dvou sloupcích
Celostránkové mědirytiny v Prorocích: u s. 3 "Esaias", vpravo dole N 11., vpravo nahoře p. 3. in propheten, sign. E. Nunzer Jnv: et Sculp:; u s. 51 "Jeremias", N. 12, p. 15 Prophe, sign. E. Nunzer. Jnv: et sc:; u s. 115 "Ezechiel", N. 13., p. 115 in prophe:, E: Nunzer del et scul.; u s. 164 "Daniel" N. 14, p. 164 in Prophe:, E. Nunzer del: et sc:; u s. 230 "Judas Maccabäus" N: 15, vpravo nahoře: In Maccabäum fol. 230., E, Nunzer. del: et sc:; za s. 68 č. 136, sign. Jan Luÿken fecit, C. Weigel exc.; další mědirytiny: 137 (Ian Luÿken fecit, Christ. Weigel excudit), 138 (I. Luyken fecit, C. Weigel exc), 139 (Jan Luyken inv: et fecit, Chr. Weigel exc.), 140 (J.L. fecit, C.W. excudit), 141 (Caspar Luiken fec:, C.W. exc:), 142 (Casp. Luÿken fec., C.W. exc.), 143 (nesign.), 144 (C.L. fecit, C.W. exc.), 145 (J.L. fec.), 146 (Cas: Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 150 (Casp. Luÿken fec:, Chr. Weigel exc.), 151 (Ian Luyken fecit, Chr. Weigel exc:)
Nový zákon: mědirytový titulní list nesignován; titulní strana v rámu z ozdůbek, viněta; na rubu titulního listu v záhlaví i na konci textu kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; na s. 3 dřevořezový vlys se dvěma putti a monogramem IHS uprostřed, v záhlaví s. 3 kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí ve věšce 6, 7, 11 a 12 řádků (s. 3, 33, 52, 85, 109, 140, 153, 165, 174, 179, 190, 193, 199, 201, 203, 204, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 228, 229), viněty (s. 32, 84, 173, 178, 186, 194, 198, 227), linky z ozdůbek (s. 140, 153, 165, 183, 187, 190, 193, 195, 199, 201, 203, 204, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 228, 229); všechny strany textu rámovány linkami jako předešlé dvě části této Bible; živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba ve dvou sloupcích
Celostránkové mědirytiny v Novém zákoně: za titulním listem: "Jesus Christus", vpravo dole N. XVI, vpravo nahoře n.T. fol. 2, sign. E. Nunzer sc:, na další rytině "Maria Mutter Jesu Christi", N. XVII, p. 3 Neu: Test:, E. Nunzer fe et sc:; u s. 3 "St: Matthaeus Evangelist", N°. XVIII, Pg. 3. Neÿ-Testam, sign. J.A. Baner f.; u s. 33 "St. Marcus Evangelist.", N°. XVIV., Pag: 33. Neÿ-Test: (nesign.); u s. 52 "St: Lucas Evangelis.", N°. XX., Pag: 52. Neÿ-Testam., sign. JAB; u s. 56 "S. Joseph Nehr Vater Jesu Christi.", N°. XXI., pag. 56. Neÿ-Testam, J.A. Boener f.; u s. 85 "S. Johannes. der, Evangelist." N. XXII., p. 85. Neu-Test.; u s. 86 "S. Johannes der Tauffer", N. XXIII., p. 86. N. Test:, E. Nunzer del: et sc:; u s. 140 "S: Paulus Apostel Jesu Christi", N. XXIV., p. 140 N. test. (nesign.); u s. 217 "S. Petrus Apostel-Jesu Christi.", N. XXV., p. 217. N. Test, E. Nunzer sc.; další medirytiny: č. 1 (Jan Luyken fec., Chr: Weigel exc.), 3 (I.L. dec:, C.W. exc:), 4 (C.L. fec., C.W. exc:)5 (Francis: Anton: Meloni fecit, Christoph Weigel excudit), 6 (Ian Luÿken f., Chr. Weigel exc.), 7 (Ant: Fr: Meloni fec:, C: Weigel exc:), 8 (Franc: Anton: Meloni fec:), 9 (Fr: Ant: Meloni fecit, C. Weigel exc:), 10 (I.L. fec:), 11 (J. Luÿken fecit, Chr. Weigel exc.), 12 (C. Luyken f:), 13 (C.L. fec:, C.W. exc:), 17 (Jan Luÿken fecit, C.W. excudit), 15 (Cas: Luyken fecit, Chr: Weigel exc:), 18 (J.L. fec., Chr. Weigel exc), 20 (Jan Luyken fecit:, Chr: Weigel exc:), 19 (P. Decker f:), 22 (Francis: Anton: Meloni fec:), 21 (C. Luÿken f:), 23 (Ant: Fr: Meloni fec:, C: Weigel exc.), 24 (I.L. fec., C.W. exc.), 25 (Ant: Fr: fecit, Chr. Weigel exc.), 26 (Fran: Ant: Meloni Bonon. Inv: et fecit, Christoph Weigel cooperando excudit), 27 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 28 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel excudit), 29, 30 (nesign.), 31 (Jan Luÿken fec., Christoph Weigel exc), 32 (C.L. fec., Chr: Weigel exc:), 33 (Casp: Luyken fec., C. Weigel exc:), 34 (Caspar Luyken fecit, Chr. Weigel exc:), 35-37 (C.L. fec., C.W. exc.), 44 (Jan Luÿken fec., Chr. Weigel excudit), 45, 46 (I.L. fec:, C.W. exc:), 47 (Jan Luyken fec:, C.W. exc:), 48 (Casp. Luÿken f., C.W. exc.), 49 (F.A. Meloni fecit, C.W. exc.), 50 (Jan Luyken fecit, Chr: Weigel excudit), 51 (Caspar Luyken fec:, C. Weigel exc:), 53 (Ian Luÿken fec:, Chr: Weigel exc:), 56 (Jan Luyken fec:, Cr: Weigel exc:), 57 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 58 (C. Luyken fec., Ch. Weigel exc.), 59 (Caspar Luyken fecit), 60 (I.L. fec:, C.W. exc:), 63 (Caspar Luyken fec., Chr: Weigel exc:), 64 (I. Luyken fec., C. Wigel exc:), 65-67 (I.L. fec:, C.W. exc:), 68 (J.L. fecit, C. Weigel exc.), 69 (Jan Luyken inv. et fecit), 70 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 71 (J. Luyken fec:, Chr. Weigel exc:), 72 (Frant: Ant: Meloni Bonon: inv: et fecit, Christop: Weigel cooperando excudit.), 73 (Francis: Anton: Meloni fecit, Chr: Weigel excudit), 74 (I.L. fec.), 75 (Jan Luyken fecit, Chr Weigel excudit), 76 (I.L. fec., C.W. exc.), 77 (F.A. Meloni fec:, C.W. exc:), 78 (Jan Luyken fecit, Chr: Weigel excudit), 79 (C.L. fec., C.W. exc:), 80 (Ant: Fr: Meloni fec., Chr. Weigel exc:), 81 (nesign.), 82 (Ian Luÿken inv: et fecit.), 83, 84 (C.L. fec., C.W. exc.), 86 (C.L. fec:), 87 (Ian Luyken fec., Chr: Weigel exc:), 88 (Caspar luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 89 (F.A. Meloni fecit), 90 (C.L. fec., C.W. exc:), 91 (nesign.), 92 (C.L. fec:), 93 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 94 (Ian Luyken fec:, C. Weigel exc:), 95 (C.L. fec:, C.W. exc:), 96 (Jan Luyken fecit, C. Weigel exc:), 97 (F.A. Meloni fec.), 99 (Ian Luyken fec.), 98 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 100 (I. Luyken fec:, Chr: Weigel exc:); nesignované rytiny: 2, 14, 16, 38-43, 52, 54, 55, 61, 62, 85, 101-108 (nesign.)
Na mědirytech 1-151 ve Starém zákoně a 1-108 v Novém zákoně pod obrázkem latinský a německý text popisující formou epigramu vyobrazenou biblickou scénu
Note (ownership history): Na patitulu oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."
Note (binding): Vazba celokožená z bílé silně zahnědlé vepřovice na dřevěných deskách, šití na šest pravých zdvojených vazů, kolem vazů slepotiskové linky, desky zdobeny barokním slepotiskem, osm mosazných nárožnic, dvě oválné mosazné středové pukly, na přední desce dvě mosazná kování s trny k dírkovým sponám, na zadní desce dvě celokovové mosazné dírkoví spony, tmavá šedomodrá celoplošná ořízka, na hřbetu štítek s vytlačeným titulem (SACRA BIBLIA) níže štítek s vytlačenými iniciálami I:G:H: a letopočtem 1718; pata hřbetu trochu odřená, štítky na hřbetu poškozeny, vazba u titulního listu naprasklá
Physical Description: 66 nečíslovaných stran, 654 to je 652, 278, 243 stran, 1 prázdná strana, 2 nečíslované strany, 25, 151, 108 listů obrazové přílohy, 2 nečíslované listy obrazové přílohy ; 6° [2°]
Books
LEADER 16916nam a2200841 i 4500
001 0902929
003 CZ-CbJVK
005 20200225124024.3
007 ta
008 200131s1701----gw-f---e------000-0-ger-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
072 7 |a 2-23/-27  |x Bible. Biblistika  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 27-23:75.056  |2 MRF 
080 |a 2-27  |2 MRF 
080 |a 26-27  |2 MRF 
080 |a 27-27  |2 MRF 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
080 |a (0:82-9)  |2 MRF 
130 0 |a Bible.  |l Německy  |7 unn2015882680 
245 1 0 |a SACRA BIBLIA Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments /  |c Nach der letzten Römischen Sixtiner EDITION mit Fleiß übersetzet Durch Den Ehrwürdigen und Hochgelehrten Herrn CASPARUM ULENBERGER, Lippiensem. Der Heiligen Schrifft Licentiaten, Pastoren zu St. Columben in Cölln 
246 3 0 |a Gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments 
246 1 5 |a SACRA BIBLIA Oder Die gantze Heilige Schrifft, Durch Caspar Ulenberg verdeutscht 
246 3 3 |a gantze Heilige Schrifft 
246 1 5 |a SACRA BIBLIA oder Die gantze Heilige Schrifft Durch Herrn Caspar Ulenberg Verdeutscht 
246 1 5 |i Název na mědirytovém patitulu Nového zákona:  |a HISTORIAE CELEBRIORES NOVI TESTAMENTI ICONIBUS REPRAESENTATAE ET Ad excitandas bonas meditationes selectis Epigram[m]atibus exornatae in lucem datae a Christophoro Weigelio NORIBERGAE 
250 |a In diesem dritten Druck aufs Neue mit grossem Fleiß wieder übersehen, und von denen vorhero eingeschlichenen vielen Druck-Fehlern gereiniget, und mit schönen Kupffern gezieret, Auch mit Bewilligung und Approbation der Hohen Geistlichen Obrigkeit erstlich zu Cöllne, anjetzo aber zu Bamberg 
264 1 |a Bamberg :  |b Verlegt von Johann Ziegern und Georg Lehmann,  |c 1701 
264 3 |a Gedruckt zu Fürth :  |b von Abraham von Werth 
300 |a 66 nečíslovaných stran, 654 to je 652, 278, 243 stran, 1 prázdná strana, 2 nečíslované strany, 25, 151, 108 listů obrazové přílohy, 2 nečíslované listy obrazové přílohy ;  |c 6° [2°] 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Na fol. )(3r (pátá nečíslovaná strana): "APPROBATIO CUm à nobis decenter petirum fuerit, ut Bibliorum horum Germanicorum novam editionem, à Domino JOANNES ZIEGERO, Bibliop. faciendam, ... Bambergae 14. Maij Anno Domini 1701. JOANNES ERNESTUS SCHUBERT, SS. Theologiae Doctor, Prothonotarius Apostolicus, ad S. Jacobum Decanus, & Vicarius in Spiritualibus Generalis." 
500 |a Na fol. )(4r: "Vorrede An den Christlichen Leser. DAß GOtt seye, daß ein einiger GOtt seye, daß ..." 
500 |a Na fol. a1r: "Register oder Zeiger Uber die gantze Bibel. Darinn, was vornehmes in der heiligen Schrifft fürfällt, nach Ordnung des Alphabets, aufs kürtzest gezeiget wird." 
500 |a Na fol. d1v: "Register der Episteln und Evangelien, aus dem Alten und Neuen Testament, auf alle Sonn- und Feyertäg des gantzen Jahrs, wie auch die Heilige Paßion." 
500 |a Na fol. d3v: "Register der gantzen Bibel, Alten und Neuen Testaments, ein jeglich Buch nach Ordnung der letzten Römischen Sixtiner Edition, gesetzt." 
500 |a Na s. 1: "Das Buch Genesis: Auf Hebreisch Beresith." 
500 |a Na fol. ):( na konci svazku "Errata" k celé Bibli 
500 |a Chyby ve stránkování: za stranou 86 (fol. H1v) následuje strana 89 (H2r), čísla 87 a 88 ze stránkování vypadla a toto je o dvě čísla posunuto; s. 333 (správně 331) je označena číslem 331 a následuje s. 334, s. 555 (553) je označena číslem 552, s. 625 (623) číslem 629; v části "Die Propheten" je strana 35 označena číslem 37, s. 81 číslem 78, s. 133 číslem 135; číslo strany 62 vytištěno obráceně hlavou dolů; v Novém zákoně je s. 241 označena číslem 238 
500 |a Německý text gotikou, latinský antikvou a kurzívou. Předtitulní list. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou, nad tím obdélníková dřevořezová viněta s monogramem IHS. Nadpis aprobace dřevořezový, ozdobné verzálky, rozvilinové pozadí. Rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí zalomené na výšku 9-14 řádků (fol. )(4r, a1r, s. 1, 47, 85, 114, 152, 185, 208, 241, 245, 276, 303, 331 t.j. správně při posunutém číslování 333, 361, 388, 420, 429, 443, 452, 465, 476, 502, 562, 584, 592, 596, 611), ornamentální pásy, na s. 1 dřevořezový vlys s monogramem IHS uprostřed ve vavřínovém věnci drženém dvěma putti; viněty (fol. d1r, d3v, s. 207, 302, 387, 419, 464, 583, 591, 595, 610, 654), linky z ozdůbek (s. 47, 85, 114, 185, 241, 276, 429, 443, 452, 476, 502); všechny strany textu s výjimkou aprobace rámovány linkami, rejstřík v prostém rámu, ostatní strany v rámu dvojitém a v prostoru mezi oběma rámy jsou tištěna živá záhlaví, marginálie, číslování veršů, signatury a stránkové kustody, někde kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví (fol. )(4r, a1r, d1v, d3v, s. 1); sazba převážně ve dvou sloupcích oddělených linkami 
500 |a Mědirytový titulní list, nesignován 
500 |a Celostránkové mědirytiny ve Starém zákoně: mědirytový titulní list; před s. 1 "Moses", označena N.1., v pravém horním rohu: p.1, sign. E. Nuner Inv: et sculp: (správně Nunzer); u s. 51 "Aaron" vpravo dole N. 2., vpravo nahoře p. 51, sign. E. Nunzer Inv et sc:; u s. 185 "Josua", vpravo dole N. 3., vpravo nahoře p. 185, sign. E. Nunzer sc:; u s. 231 "Samson", vpravo dole N. 4, vpravo nahoře p. 231, sign. E. Nunzer in et sc:; u s. 245 "Samuel", vpravo nahoře p. 245, sign. E. Nunzer sc:; u s. 277 "David", N. 6., p. 277, nesignováno; u s. 303 "Salomon", N. 7., p. 303, sign. E: Nunzer inv: et sc:; u s. 477 (za 476) "Hiob", N. 8., p. 477, sign. E: Nunzer sc:; u s. 503 "David". N.9., p. 503, nesign.; u s. 611 "Jesus-Sirach", N. 10., p. 611, E. Nunzer del: et sc:; další rytiny: č. 1-3, 9-13, 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28, 33, 34, 36-45, 50-52, 55, 60-63, 66-74, 78, 79, 81, 83-85, 89, 90, 92-94, 97, 100, 103, 104, 107, 111, 113, 115, 116, 118, 123, 125, 147, 133, 134 signovány: Caspar Luyken (Casp: Luÿken, C. Luÿken, CL., C.L.); č. 5, 8, 31, 33, 47-49, 54, 56-59, 75-77, 82, 86-88, 91, 96, 98, 99, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 119-122, 124, 127, 129, 131, 148, 149, 132, 135 sign. Jan Luyken (Ian Luyken, I.L., J.L., Joan. Luyken), rytcem všech rytin je Christoph Weigel (Chr: Weigel, C.W., C. Weigel), na některých však jeho jméno není vyznačeno; zcela nesignované rytiny: č. 4, 6, 7, 14, 17, 21, 23, 27, 29, 30, 35, 46, 53, 64, 65, 80, 95, 101, 102, 105, 109, 126, 128, 130 
500 |a Část nazvaná "Die Propheten": titulní strana v rámu z ozdůbek, titulní dřevořez (dva andělé adorují Boží jméno zpodobněno hebrejským tetragramem; na rubu titulního listu ornamentální pás a v záhlaví dva kružky v kulatých závorkách, na konci textu tamtéž kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; na s. 3 dřevořezový vlys s podobiznami čtyř tzv. velkých proroků; všechny strany rámovány linkami podobně jako v předcházející části této Bible; rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí zalomené na výšku 10-14 řádků (s. 3, 51, 108, 115, 164, 184, 191, 194, 199, 200, 202, 207, 209, 211, 213, 215, 223, 226, 256), linky z ozdůbek (s. 51, 103, 108, 115, 191, 199, 200, 202, 211, 213, 215, 223), kroužek v kulatých závorkách a ozdůbky na konci textu na s. 163, 255 a 271; viněty (s. 183, 206); živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody+ sazba ve dvou sloupcích 
500 |a Celostránkové mědirytiny v Prorocích: u s. 3 "Esaias", vpravo dole N 11., vpravo nahoře p. 3. in propheten, sign. E. Nunzer Jnv: et Sculp:; u s. 51 "Jeremias", N. 12, p. 15 Prophe, sign. E. Nunzer. Jnv: et sc:; u s. 115 "Ezechiel", N. 13., p. 115 in prophe:, E: Nunzer del et scul.; u s. 164 "Daniel" N. 14, p. 164 in Prophe:, E. Nunzer del: et sc:; u s. 230 "Judas Maccabäus" N: 15, vpravo nahoře: In Maccabäum fol. 230., E, Nunzer. del: et sc:; za s. 68 č. 136, sign. Jan Luÿken fecit, C. Weigel exc.; další mědirytiny: 137 (Ian Luÿken fecit, Christ. Weigel excudit), 138 (I. Luyken fecit, C. Weigel exc), 139 (Jan Luyken inv: et fecit, Chr. Weigel exc.), 140 (J.L. fecit, C.W. excudit), 141 (Caspar Luiken fec:, C.W. exc:), 142 (Casp. Luÿken fec., C.W. exc.), 143 (nesign.), 144 (C.L. fecit, C.W. exc.), 145 (J.L. fec.), 146 (Cas: Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 150 (Casp. Luÿken fec:, Chr. Weigel exc.), 151 (Ian Luyken fecit, Chr. Weigel exc:) 
500 |a Nový zákon: mědirytový titulní list nesignován; titulní strana v rámu z ozdůbek, viněta; na rubu titulního listu v záhlaví i na konci textu kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; na s. 3 dřevořezový vlys se dvěma putti a monogramem IHS uprostřed, v záhlaví s. 3 kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; rámované konturové iniciály na ozdobném (figurálním) pozadí ve věšce 6, 7, 11 a 12 řádků (s. 3, 33, 52, 85, 109, 140, 153, 165, 174, 179, 190, 193, 199, 201, 203, 204, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 228, 229), viněty (s. 32, 84, 173, 178, 186, 194, 198, 227), linky z ozdůbek (s. 140, 153, 165, 183, 187, 190, 193, 195, 199, 201, 203, 204, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 228, 229); všechny strany textu rámovány linkami jako předešlé dvě části této Bible; živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba ve dvou sloupcích 
500 |a Celostránkové mědirytiny v Novém zákoně: za titulním listem: "Jesus Christus", vpravo dole N. XVI, vpravo nahoře n.T. fol. 2, sign. E. Nunzer sc:, na další rytině "Maria Mutter Jesu Christi", N. XVII, p. 3 Neu: Test:, E. Nunzer fe et sc:; u s. 3 "St: Matthaeus Evangelist", N°. XVIII, Pg. 3. Neÿ-Testam, sign. J.A. Baner f.; u s. 33 "St. Marcus Evangelist.", N°. XVIV., Pag: 33. Neÿ-Test: (nesign.); u s. 52 "St: Lucas Evangelis.", N°. XX., Pag: 52. Neÿ-Testam., sign. JAB; u s. 56 "S. Joseph Nehr Vater Jesu Christi.", N°. XXI., pag. 56. Neÿ-Testam, J.A. Boener f.; u s. 85 "S. Johannes. der, Evangelist." N. XXII., p. 85. Neu-Test.; u s. 86 "S. Johannes der Tauffer", N. XXIII., p. 86. N. Test:, E. Nunzer del: et sc:; u s. 140 "S: Paulus Apostel Jesu Christi", N. XXIV., p. 140 N. test. (nesign.); u s. 217 "S. Petrus Apostel-Jesu Christi.", N. XXV., p. 217. N. Test, E. Nunzer sc.; další medirytiny: č. 1 (Jan Luyken fec., Chr: Weigel exc.), 3 (I.L. dec:, C.W. exc:), 4 (C.L. fec., C.W. exc:)5 (Francis: Anton: Meloni fecit, Christoph Weigel excudit), 6 (Ian Luÿken f., Chr. Weigel exc.), 7 (Ant: Fr: Meloni fec:, C: Weigel exc:), 8 (Franc: Anton: Meloni fec:), 9 (Fr: Ant: Meloni fecit, C. Weigel exc:), 10 (I.L. fec:), 11 (J. Luÿken fecit, Chr. Weigel exc.), 12 (C. Luyken f:), 13 (C.L. fec:, C.W. exc:), 17 (Jan Luÿken fecit, C.W. excudit), 15 (Cas: Luyken fecit, Chr: Weigel exc:), 18 (J.L. fec., Chr. Weigel exc), 20 (Jan Luyken fecit:, Chr: Weigel exc:), 19 (P. Decker f:), 22 (Francis: Anton: Meloni fec:), 21 (C. Luÿken f:), 23 (Ant: Fr: Meloni fec:, C: Weigel exc.), 24 (I.L. fec., C.W. exc.), 25 (Ant: Fr: fecit, Chr. Weigel exc.), 26 (Fran: Ant: Meloni Bonon. Inv: et fecit, Christoph Weigel cooperando excudit), 27 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 28 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel excudit), 29, 30 (nesign.), 31 (Jan Luÿken fec., Christoph Weigel exc), 32 (C.L. fec., Chr: Weigel exc:), 33 (Casp: Luyken fec., C. Weigel exc:), 34 (Caspar Luyken fecit, Chr. Weigel exc:), 35-37 (C.L. fec., C.W. exc.), 44 (Jan Luÿken fec., Chr. Weigel excudit), 45, 46 (I.L. fec:, C.W. exc:), 47 (Jan Luyken fec:, C.W. exc:), 48 (Casp. Luÿken f., C.W. exc.), 49 (F.A. Meloni fecit, C.W. exc.), 50 (Jan Luyken fecit, Chr: Weigel excudit), 51 (Caspar Luyken fec:, C. Weigel exc:), 53 (Ian Luÿken fec:, Chr: Weigel exc:), 56 (Jan Luyken fec:, Cr: Weigel exc:), 57 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 58 (C. Luyken fec., Ch. Weigel exc.), 59 (Caspar Luyken fecit), 60 (I.L. fec:, C.W. exc:), 63 (Caspar Luyken fec., Chr: Weigel exc:), 64 (I. Luyken fec., C. Wigel exc:), 65-67 (I.L. fec:, C.W. exc:), 68 (J.L. fecit, C. Weigel exc.), 69 (Jan Luyken inv. et fecit), 70 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 71 (J. Luyken fec:, Chr. Weigel exc:), 72 (Frant: Ant: Meloni Bonon: inv: et fecit, Christop: Weigel cooperando excudit.), 73 (Francis: Anton: Meloni fecit, Chr: Weigel excudit), 74 (I.L. fec.), 75 (Jan Luyken fecit, Chr Weigel excudit), 76 (I.L. fec., C.W. exc.), 77 (F.A. Meloni fec:, C.W. exc:), 78 (Jan Luyken fecit, Chr: Weigel excudit), 79 (C.L. fec., C.W. exc:), 80 (Ant: Fr: Meloni fec., Chr. Weigel exc:), 81 (nesign.), 82 (Ian Luÿken inv: et fecit.), 83, 84 (C.L. fec., C.W. exc.), 86 (C.L. fec:), 87 (Ian Luyken fec., Chr: Weigel exc:), 88 (Caspar luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 89 (F.A. Meloni fecit), 90 (C.L. fec., C.W. exc:), 91 (nesign.), 92 (C.L. fec:), 93 (Ian Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 94 (Ian Luyken fec:, C. Weigel exc:), 95 (C.L. fec:, C.W. exc:), 96 (Jan Luyken fecit, C. Weigel exc:), 97 (F.A. Meloni fec.), 99 (Ian Luyken fec.), 98 (Jan Luyken fec:, Chr: Weigel exc:), 100 (I. Luyken fec:, Chr: Weigel exc:); nesignované rytiny: 2, 14, 16, 38-43, 52, 54, 55, 61, 62, 85, 101-108 (nesign.) 
500 |a Na mědirytech 1-151 ve Starém zákoně a 1-108 v Novém zákoně pod obrázkem latinský a německý text popisující formou epigramu vyobrazenou biblickou scénu 
505 2 |t Die Propheten, alle zu Teutsch, Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition, aus Befelch des Hochwürdigsten, Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ferdinanden, Ertz-Bischoffen zu Cölln und Chur-Fürsten, [et]c. [et]c. Mit Fleiß übersetzt, Durch Herrn CASPARUM ULENBERGIUM, Lippiensem, der Heiligen Schrifft Licentiaten, Pastorn zu St. Columben in Cölln.  |g Gedruckt im Jahr Christi 1701. --  |t Das Neue Testament, Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition, Mit Fleiß übersetzt, Durch Den Ehrwürdigen und Hochgelehrten HERRN CASPARUM ULENBERGIUM, Lippiensem, Der Heiligen Schrifft Licentiaten, Pastoren zu St. Columben in Cölln.  |g Gedruckt im Jahr Christi 1701 
546 |a Částečně latinský text 
561 |a Na patitulu oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: Ex. II. 3 (tužkou na patitulu)  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: drobná mechanická poškození, četnější malé trhliny na okrajích některých listů, natržen spodní okraj mědirytového titulního listu, spodní okraj hlavního titulního listu a přední okraj dvou následujících listů roztřepen, tyto tři listy částečně uvolněny z vazby, větší trhliny na listech se stranami 207 a 208, 281 a 282, 359 a 360, 597 a 598, v Prorocích na listě se stranami 17 a 18, v Novém zákoně na listech se stranami 13 a 14 a 231 a 232, na mědirytinách č. 108 v první části Starého zákona a 21, 69, 97 a 100 v Novém zákoně; místy zahnědlé nebo zažloutlé skvrny; patitul vyspraven - podlepen listem novodobého papíru  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba celokožená z bílé silně zahnědlé vepřovice na dřevěných deskách, šití na šest pravých zdvojených vazů, kolem vazů slepotiskové linky, desky zdobeny barokním slepotiskem, osm mosazných nárožnic, dvě oválné mosazné středové pukly, na přední desce dvě mosazná kování s trny k dírkovým sponám, na zadní desce dvě celokovové mosazné dírkoví spony, tmavá šedomodrá celoplošná ořízka, na hřbetu štítek s vytlačeným titulem (SACRA BIBLIA) níže štítek s vytlačenými iniciálami I:G:H: a letopočtem 1718; pata hřbetu trochu odřená, štítky na hřbetu poškozeny, vazba u titulního listu naprasklá  |5 CZ-CbJVK 
630 0 7 |a Bible  |7 unn2006374667  |2 czenas 
650 0 7 |a biblistika  |7 ph118873  |2 czenas 
650 0 7 |a biblické ilustrace  |7 ph118856  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
655 7 |a texty  |7 fd133699  |2 czenas 
700 1 |a Ulenberg, Kaspar,  |d 1549-1617  |7 ola2006357409  |4 trl 
700 1 |a Zieger, Johann,  |d 1646-1711  |7 jo2004213678  |4 pbl 
700 1 |a Lehmann, Georg,  |d -1735  |7 jo2004213677  |4 pbl 
700 1 |a Nunzer, Engelhard,  |d 1661-1733  |7 xx0134980  |4 egr 
700 1 |a Luyken, Casper,  |d 1672-1708  |7 mzk2014822968  |4 dln 
700 1 |a Luyken, Jan,  |d 1649-1712  |7 xx0244700  |4 dln 
700 1 |a Weigel, Christoph,  |d 1654-1725  |7 ola20050310002  |4 prt 
700 1 |a Meloni, Francesco Antonio,  |d 1676-1713  |4 dln 
700 1 |a Boener, Johann Alexander,  |d 1647-1720  |7 mzk2009528208  |4 dln 
700 1 |a Decker, Paul,  |d 1685-1742  |7 ola2016923360  |4 dln 
903 |a RP 
910 |a CBA001