[Zlatý Nebe Kljč Aneb Nowé Modlitby, K Wyswobozenj Dussý Očistcowých dobře pohodlné, W kterýchžto předně Vžitečnost, a lehký Spůsob těm Dussem ku Pomocy přispěti, gako y také pěkné a krátké Navčenj Skutky swé vžitečně wykonáwati se wygewuge, a wyswětluge, Přitom také w 16. Djljch rozličné, Rannj, a Wečernj, při Mssy, a Nesspornj, Spowědnj, a k Přigjmánj Modlitby: gako y také Modlitby k Neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy Swaté: ku Krystu Pánu, a geho Swatému Vmučenj: k Matce Božj, a giným Swatým: Modlitby na wssechny Weyročné Slawnosti, a giné obzwlásstnj Dni, w Obecnjch a Prywátnjch Potřebách a Důležitostech, za Swětské a Duchownj Panny, za Těhotné a Kagjcý Ženy: za Nemocné a Vmjragjcý Osoby, a naposledy za Dussyčky Očistcowé se obsahugj, Mocý kterých gim ten ohniwý Žalář, a Nebeská Brána se otwjrá, A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj Pobožnému Ženskému Pohlawj]

Main Author: Martin von Cochem, 1634-1712
Other Authors: Edelbert, Nymburský, -1705, Hiller, Jan, činný 18. století, Svoboda, Jakub Maxmilián, 1686-1736
Format: Books
Language: Czech
German
Published: [Brno] : [Jakub Maxmilián Svoboda] [1722]
Subjects:
Item Description: Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle Knihopisu a podle digitalizovaného výtisku z fondu Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-MJ____S_692_______4DBXUAB-cs#search). S tímto digitalizovaným výtiskem se zde popisovaný výtisk neshoduje, pokud jde o obrazovou přílohu. V digitalizvaném výtisku jsou použity nesignované rytiny, v popisovaném svazku mědirytiny signované Hiller (s výjimkou frontispisu). Vyobrazenými motivy se ale rytiny v digitalizovaném výtisku a zachované mědiryty v tomto zlomku Nebeklíče shodují
Na fol. C5r datace: "Datum na Den wssech wěrných Dussiček w Létu 1723."
Chybějící titulní list je nahrazen listem papíru s rukou dopsaným titulem (asi ze začátku 20. století): "Zlatý Nebe Klíč k poučení zbožného pohlaví ženského a k útěše ubohých duší v očistci sepsal r. 1689. R.P. Martin Cochem Ord. Capus aa česky po šesté vydal Jakub Maximil: Svoboda Praha 1720"
Jako frontispis použita celostránková mědirytina (P. Maria na trůnu se sedícím Ježíškem, v pravé ruce drží žezlo). Grafický list je ořezán, takže případné signování chybí, a je nalepen na listu papíru, ořezaném na velikost stránek knihy
Na )(2r-)(3v (tj. třtí až šestá nečíslovaná strana na začátku): "Neyswětěgssý, Neyweliko= // mocněgssý, a Neynepřemože= // něgssý // Kněžně, // Pani, a wždy neposskwrněné Panně // Maryi, // Korunowané // Cýsařowně, // A // Pani, Pani, /// PŘigmiž O Neyoswjceněgssý ... /// Neyponjženěgssy Služebnjk // Jakub Maximil: Swoboda."
Na (§)4r : "Předmluwa. // K Pobožnému Zienskému Po- // Pohlawj. // NE bez Přjčiny dáwá wám, // mnohomilé Sestry ..."
Na fol. )(5v: Facultas Reverendissimi P. Generalis. NOs Frater Carolus Maria à Macerata, totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci, Capucinorum Minister Generalis (licèt indignus) tenore praesentius facultatem facimus; quatenus Opus, cui titulus Clavis Coeli, à R.P. Martino Cochem ... servatis servandis typis mandetur. Inquorum fidem, &c. Datum Florentiae 23. Aprilis, Anno 1689. Frater Carolus qui suprà."
Na fol. )(5v-6r: "Censura Theologorum Ordinis. EX mandato A.R.P. Bernard: Salisburg: Ordinis nostri Capucinorum Provinciae Tyrolensis Ministri Provincialis, librum hunc, sub titulo, Zlatý Nebe Kljč, à R.P. Martino Cochem, Ordinis nostri Concionatore ... Utilissimè in lucem prodire & imprimi posse. Weissenhornij 24,. Junij, 1691. F. Constantinus Warasdinus Capucinus Conc. Guardianus ind. F. Nicephorus Weissenhornius Capuc. Concionator ind."
Na fol. )(6v (čtrnáctá nečíslovaná strana): Tabule měnitedlných Swátkůw. W njž se od Roku 1720. až do Roku 1738. spatřiti může, kdy Welikánoc připadne. Litery ..."
Na fol. C3r (správně C4r) až C5r: "Odpowěď gednoho vpřimného Milownjka Dussý Očistcových, na gegjch ponjženau Žádost. W Krystu Pánu neymilegssý Dusse ... Datum na Den wssech wěrných Dussyček w Létu 1723. Wassý Lásky Bratrské, Vpřjmný Bratr N. N."
Na s. 1 (fol. D2v): "Nebe-Kljče, Djl Prwnj. Obsahugjcý Rannj a Wečernj Modlitby."
Český text gotikou, latinský antikvou. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy, linky z ozdůbek, jednoduché linky, viněty (některé s nápisem OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM), ozdůbky v záhlaví, živá záhlaví oddělana od textu jednoduchými linkami, signatury, kustody
Zachované celostránkové mědirytiny sign. Hiller sc. Pragae u stran 2, 27, 61, 143, 165, 269 a 285
Note (ownership history): Na rubu frontispisu a na rukopisné titulní straně oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."
Note (binding): Bez vazby, zachovalá část knižního bloku je sešita na zapuštěné vazy, na hřbetu původní kožený potah, hlava i pata hřbetu utržena, zachována pův. přední předsádka z mramorovaného papíru z doby kolem poloviny 19. století
Physical Description: 1 svazek ; 8°
Books
LEADER 07308nam a2200577 i 4500
001 1082778
003 CZ-CbJVK
005 20211120101705.6
007 ta
008 170208s1722----xr-f---e------000-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |h ger 
072 7 |a 27-5  |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 272-532.3/.4  |2 MRF 
080 |a 272-534.3  |2 MRF 
080 |a (035)2-534.35  |2 MRF 
100 0 |a Martin von Cochem,  |d 1634-1712  |7 jo2002109710  |4 aut 
245 1 0 |a [Zlatý Nebe Kljč Aneb Nowé Modlitby, K Wyswobozenj Dussý Očistcowých dobře pohodlné, W kterýchžto předně Vžitečnost, a lehký Spůsob těm Dussem ku Pomocy přispěti, gako y také pěkné a krátké Navčenj Skutky swé vžitečně wykonáwati se wygewuge, a wyswětluge, Přitom také w 16. Djljch rozličné, Rannj, a Wečernj, při Mssy, a Nesspornj, Spowědnj, a k Přigjmánj Modlitby: gako y také Modlitby k Neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy Swaté: ku Krystu Pánu, a geho Swatému Vmučenj: k Matce Božj, a giným Swatým: Modlitby na wssechny Weyročné Slawnosti, a giné obzwlásstnj Dni, w Obecnjch a Prywátnjch Potřebách a Důležitostech, za Swětské a Duchownj Panny, za Těhotné a Kagjcý Ženy: za Nemocné a Vmjragjcý Osoby, a naposledy za Dussyčky Očistcowé se obsahugj, Mocý kterých gim ten ohniwý Žalář, a Nebeská Brána se otwjrá, A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj Pobožnému Ženskému Pohlawj] /  |c [Skrze Pátera Martina z Kochem Ržádu Kapucynského předně w Německém Gazyku složené, nynj od Pátera Edlberta Nymburského, téhož Ržádu, z Německého, na Cžesko, k Potěssenj Cžeskému Národu přeložené gsau] 
246 3 |a Zlatý nebe klíč aneb nové modlitby k vysvobození duší očistcových dobře pohodlné 
264 1 |a [Brno] :  |b [Jakub Maxmilián Svoboda],  |c [1722] 
300 |a 1 svazek ;  |c 8° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
336 |a statický obraz  |b sti  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle Knihopisu a podle digitalizovaného výtisku z fondu Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-MJ____S_692_______4DBXUAB-cs#search). S tímto digitalizovaným výtiskem se zde popisovaný výtisk neshoduje, pokud jde o obrazovou přílohu. V digitalizvaném výtisku jsou použity nesignované rytiny, v popisovaném svazku mědirytiny signované Hiller (s výjimkou frontispisu). Vyobrazenými motivy se ale rytiny v digitalizovaném výtisku a zachované mědiryty v tomto zlomku Nebeklíče shodují 
500 |a Na fol. C5r datace: "Datum na Den wssech wěrných Dussiček w Létu 1723." 
500 |a Chybějící titulní list je nahrazen listem papíru s rukou dopsaným titulem (asi ze začátku 20. století): "Zlatý Nebe Klíč k poučení zbožného pohlaví ženského a k útěše ubohých duší v očistci sepsal r. 1689. R.P. Martin Cochem Ord. Capus aa česky po šesté vydal Jakub Maximil: Svoboda Praha 1720" 
500 |a Jako frontispis použita celostránková mědirytina (P. Maria na trůnu se sedícím Ježíškem, v pravé ruce drží žezlo). Grafický list je ořezán, takže případné signování chybí, a je nalepen na listu papíru, ořezaném na velikost stránek knihy 
500 |a Na )(2r-)(3v (tj. třtí až šestá nečíslovaná strana na začátku): "Neyswětěgssý, Neyweliko= // mocněgssý, a Neynepřemože= // něgssý // Kněžně, // Pani, a wždy neposskwrněné Panně // Maryi, // Korunowané // Cýsařowně, // A // Pani, Pani, /// PŘigmiž O Neyoswjceněgssý ... /// Neyponjženěgssy Služebnjk // Jakub Maximil: Swoboda." 
500 |a Na (§)4r : "Předmluwa. // K Pobožnému Zienskému Po- // Pohlawj. // NE bez Přjčiny dáwá wám, // mnohomilé Sestry ..." 
500 |a Na fol. )(5v: Facultas Reverendissimi P. Generalis. NOs Frater Carolus Maria à Macerata, totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci, Capucinorum Minister Generalis (licèt indignus) tenore praesentius facultatem facimus; quatenus Opus, cui titulus Clavis Coeli, à R.P. Martino Cochem ... servatis servandis typis mandetur. Inquorum fidem, &c. Datum Florentiae 23. Aprilis, Anno 1689. Frater Carolus qui suprà." 
500 |a Na fol. )(5v-6r: "Censura Theologorum Ordinis. EX mandato A.R.P. Bernard: Salisburg: Ordinis nostri Capucinorum Provinciae Tyrolensis Ministri Provincialis, librum hunc, sub titulo, Zlatý Nebe Kljč, à R.P. Martino Cochem, Ordinis nostri Concionatore ... Utilissimè in lucem prodire & imprimi posse. Weissenhornij 24,. Junij, 1691. F. Constantinus Warasdinus Capucinus Conc. Guardianus ind. F. Nicephorus Weissenhornius Capuc. Concionator ind." 
500 |a Na fol. )(6v (čtrnáctá nečíslovaná strana): Tabule měnitedlných Swátkůw. W njž se od Roku 1720. až do Roku 1738. spatřiti může, kdy Welikánoc připadne. Litery ..." 
500 |a Na fol. C3r (správně C4r) až C5r: "Odpowěď gednoho vpřimného Milownjka Dussý Očistcových, na gegjch ponjženau Žádost. W Krystu Pánu neymilegssý Dusse ... Datum na Den wssech wěrných Dussyček w Létu 1723. Wassý Lásky Bratrské, Vpřjmný Bratr N. N." 
500 |a Na s. 1 (fol. D2v): "Nebe-Kljče, Djl Prwnj. Obsahugjcý Rannj a Wečernj Modlitby." 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy, linky z ozdůbek, jednoduché linky, viněty (některé s nápisem OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM), ozdůbky v záhlaví, živá záhlaví oddělana od textu jednoduchými linkami, signatury, kustody 
500 |a Zachované celostránkové mědirytiny sign. Hiller sc. Pragae u stran 2, 27, 61, 143, 165, 269 a 285 
561 |a Na rubu frontispisu a na rukopisné titulní straně oválné razítko s legendou "Bibliotheca Collegii C.S.S.R. Budvicensis."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Stará sign.: č. 710 (tužkou na rukopisné titulní straně); stará a neplatná signatura JVK: SC 1261  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: chybí původní frontispis, titulní list, list )(8 tj. (§)8, nestránkovaná složka A (A1-8) a všechno od strany 290 do konce; listy ušiněné častým listováním a jinými nečistotami, optřebeno, okrajě některých listů roztřepené nebo natržené, ojediněle neodborně vyspravené; při převazbě byla ořezána témře všechna záhlaví včetně stránkování  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Bez vazby, zachovalá část knižního bloku je sešita na zapuštěné vazy, na hřbetu původní kožený potah, hlava i pata hřbetu utržena, zachována pův. přední předsádka z mramorovaného papíru z doby kolem poloviny 19. století  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a katolické modlitby  |7 ph114896  |2 czenas 
650 0 7 |a katolické pobožnosti  |7 ph121534  |2 czenas 
655 7 |a modlitební knihy  |7 fd914167  |2 czenas 
700 0 |a Edelbert,  |c Nymburský,  |d -1705  |7 mzk2003197703  |4 trl 
700 1 |a Hiller, Jan,  |d činný 18. století  |4 egr 
700 1 |a Svoboda, Jakub Maxmilián,  |d 1686-1736  |7 jo2009504801  |4 prt 
903 |a RP 
910 |a CBA001