Politia historica
o vrchnostech a správcích světských knihy patery, w nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky ... řijditi a sprawowati mohla, sebraná z mnohých Starých y nowých Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij ..

Německý právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně dru...

Full description

Main Author: Lauterbeck, Georg, zemř. 1578
Other Authors: Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599
Format: Unspecified
Language: Czech
Latin
Published: Staré město Pražské : Danyele Adam z Weleslawijna 1584
Subjects:
Item Description: Soupis starých tisků č. 112
Kulturní památka
Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořez Českého lva 164x115, arabské s. ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, sig., s. kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na A6-7 dřevořezové erby Viléma z Rožmberka, Ladislava st. z Lobkovic, Jiřího z Lobkovic, Jana st. z Valdštejna, Jiřího Bořity z Martinic, Joachima Novohradského z Kolovrat, Michala Španovského z Lišova, Buriána Trčky z Lípy, Jana Vchynského z Vchynic, Albrechta Kapouna z Svojkova, Viléma st. z Malovic a Daniela Adama z Veleslavína, na poslední potištěné s. impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46x40
Omyly: 289 m. 290; 908 m. 608; 726 m. 725; 729 m. 728, nepotištěno: s. Qqq4b, chybí: A1 (tit. l., dopsán dle 2. vyd. 1606 dvoubarevně rukou), A5 (= s. I-X), 125 126 a 133, 134 (patrně vystřiženy cenzorem) tj. 14 s.
Polokožená vazba se škrobovým papírem na obou deskách, na předním přídeští rukou poč. 20. století "Text škrtán a některé listy vytrhnuty jezuitou paterem Koniášem", níže nalepen novinový článek o Danielu Adamu z Veleslavína, titulní list včetně rubových erbů přepsán a překreslen dle 2. vydání 1606, v pravém horním rohu rubní strany tit. l. nečitelný německý zápis z konce 19. století, v textu na str. 72, 79, 122, 123 atd. škrty černým inkoustem, na str. 289, 329, 357, 542, 602 a 625 marginální poznámky cenzora (vzhledem k úsečnosti marginálií nelze srovnáním s nespornými Koniášovými autografy majitelovu poznámku z přídeští ani potvrdit, ani vyvrátit)
Na s. A4b: ... Já ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich, někdy od wysoce vměnijm Oswijceného muže Giřijho Lauterbeka, Rady Knijžat Markrabůw Brandeburských, pod tytulem Regentenbuch w yazyku Německém wydanau ... gsem přeložil a na mnoha mijstech pěknými Historiemi rozhognil a rozssýřil ... [A5b]... Datum w Starém městě Pražském na den S. Prokopa Opata druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého [= 2. července 1584] ... M. Danyel Adam z Weleslawijna
Note (about content): Obsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae, welmi vžitečná a potřebná naučenij wssechněm Spráwcům a Radnijm Panům Měst a Obcý z Knihy Plutarchowy ... w Yazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] ...
Obsahuje na s. [715]: Traktát o tázanij, aneb, Práwu vtrpném, kterak se při tom Saudce zachowati má ...
Note (citation/references): Graesse (vyd. neuvádí), Adams (autora neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4735 (1. vyd.), Rukověť I. 38-41 (D. Adam), VD 16 L 777n. (jen německá vyd.)
Physical Description: [xiv], 732, [xxxi] s. ; 30 cm
Bibliography: Obsahuje rejstřík
Summary: Německý právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku. Druhé, nezměněné vydání bylo pořízeno u dědiců Adama z Veleslavína r. 1606
Unspecified
LEADER 05501XX--a2200421-a-4500
001 004921
003 CZ-PrNK
005 20110727115509.5
007 ta
008 000629ełłłłxr------------------czeo-
020 |a (váz.) 
040 |a ABA011  |b cze 
041 0 |a cze  |a lat 
084 |a 3611 
100 1 |a Lauterbeck, Georg,  |d zemř. 1578  |7 par_un_auth*0004557  |4 aut 
245 1 0 |a Politia historica :  |b o vrchnostech a správcích světských knihy patery, w nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky ... řijditi a sprawowati mohla, sebraná z mnohých Starých y nowých Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij ... /  |c [Georg Lauterbeck] ; přeložená a wůbec wydaná pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna 
260 |a Staré město Pražské :  |b Danyele Adam z Weleslawijna,  |c 1584 
300 |a [xiv], 732, [xxxi] s. ;  |c 30 cm 
500 |a Soupis starých tisků č. 112 
500 |a Kulturní památka 
500 |a Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořez Českého lva 164x115, arabské s. ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, sig., s. kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na A6-7 dřevořezové erby Viléma z Rožmberka, Ladislava st. z Lobkovic, Jiřího z Lobkovic, Jana st. z Valdštejna, Jiřího Bořity z Martinic, Joachima Novohradského z Kolovrat, Michala Španovského z Lišova, Buriána Trčky z Lípy, Jana Vchynského z Vchynic, Albrechta Kapouna z Svojkova, Viléma st. z Malovic a Daniela Adama z Veleslavína, na poslední potištěné s. impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46x40 
500 |a Omyly: 289 m. 290; 908 m. 608; 726 m. 725; 729 m. 728, nepotištěno: s. Qqq4b, chybí: A1 (tit. l., dopsán dle 2. vyd. 1606 dvoubarevně rukou), A5 (= s. I-X), 125 126 a 133, 134 (patrně vystřiženy cenzorem) tj. 14 s. 
500 |a Polokožená vazba se škrobovým papírem na obou deskách, na předním přídeští rukou poč. 20. století "Text škrtán a některé listy vytrhnuty jezuitou paterem Koniášem", níže nalepen novinový článek o Danielu Adamu z Veleslavína, titulní list včetně rubových erbů přepsán a překreslen dle 2. vydání 1606, v pravém horním rohu rubní strany tit. l. nečitelný německý zápis z konce 19. století, v textu na str. 72, 79, 122, 123 atd. škrty černým inkoustem, na str. 289, 329, 357, 542, 602 a 625 marginální poznámky cenzora (vzhledem k úsečnosti marginálií nelze srovnáním s nespornými Koniášovými autografy majitelovu poznámku z přídeští ani potvrdit, ani vyvrátit) 
500 |a Na s. A4b: ... Já ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich, někdy od wysoce vměnijm Oswijceného muže Giřijho Lauterbeka, Rady Knijžat Markrabůw Brandeburských, pod tytulem Regentenbuch w yazyku Německém wydanau ... gsem přeložil a na mnoha mijstech pěknými Historiemi rozhognil a rozssýřil ... [A5b]... Datum w Starém městě Pražském na den S. Prokopa Opata druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého [= 2. července 1584] ... M. Danyel Adam z Weleslawijna 
504 |a Obsahuje rejstřík 
505 0 |a Obsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae, welmi vžitečná a potřebná naučenij wssechněm Spráwcům a Radnijm Panům Měst a Obcý z Knihy Plutarchowy ... w Yazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] ... 
505 8 |a Obsahuje na s. [715]: Traktát o tázanij, aneb, Práwu vtrpném, kterak se při tom Saudce zachowati má ... 
510 4 |a Graesse (vyd. neuvádí), Adams (autora neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4735 (1. vyd.), Rukověť I. 38-41 (D. Adam), VD 16 L 777n. (jen německá vyd.) 
520 |a Německý právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku. Druhé, nezměněné vydání bylo pořízeno u dědiců Adama z Veleslavína r. 1606 
650 1 7 |a 16. století  |7 par_un_entry*0004498  |2 czenas 
650 1 7 |a politologie  |7 par_un_entry*0007977  |2 czenas 
650 1 7 |a etika  |7 par_un_entry*0001350  |2 czenas 
700 1 |a Adam z Veleslavína, Daniel,  |d 1546-1599  |7 par_un_auth*0041965  |4 trl 
910 |a ABA011 
928 |3 par_un_auth*0021595  |a Adam z Veleslavína 
970 |b AST 
972 |a STARTISK, rekat. 
999 |a 9  |b ABA011  |c ABA011  |d Hol-20000629#Hol-20020524#hol-20021219-0007313#ham-20021220-0007374#ham-20030320-0016186#hol-20030516-0025331#jin-20040202-0096132#ham-20110727-1072668